Bestuur

Voorzitter, Penningmeester en Secretaris:
Dhr. Jos Derckx

postadres: Elmpterweg 52, 6042 KL Roermond
Telefoon: 0475327007
Email: kbopenn@gmail.com

Medewerker secretariaat:
Dhr. Martin Koelen
Telefoon: 0475331284
Email:  amkoelen@ziggo.nl

Ledenadministratie:
Mw. Truus Geurtjens-Custers
Telefoon: 0475493405
Email: ggeurtjens@planet.nl

Algemeen kandidaat-bestuurslid:
Dhr. Jos Wintermans

Algemeen bestuurslid:
Vacant

Erelid KBO Roermond – drager zilveren speld KBO Limburg:

Mw. Rita Claessen-Schrijnemaekers († 7 januari 2019):
• heeft mede de KBO-Roermond opgericht in 2007;
• is 12 jaar voorzitter geweest.