Commissie ‘Bezorgers’

Algemeen:

De commissie ‘bezorgers’ draagt zorg dat het landelijke Magazine van KBO-PCOB, het provinciale blad ‘Senioren Limburg, de lokale Nieuwsbrief en alle post van KBO Roermond wordt bezorgd op het huisadres van de leden.

Leden die buiten de gemeente Roermond wonen, krijgen het Magazine KBO-PCOB via PostNL toegezonden en de lokale Nieuwsbrief en overige post per mail.

Geef adreswijzigingen, i.v.m. de bezorging, op tijd door aan de ledenadministratie of via het contactformulier.

Wanneer meerdere leden op één adres wonen, krijgt dat adres maar één exemplaar van ‘Magazine KBO-PCOB’, blad ‘Senioren Limburg’ en lokale KBO-post bezorgd.

Voorbereiding bezorgen:

Voordat de bezorgers het aantal Magazines/Nieuwsbrieven ophalen op een afgesproken locatie, doen enkele vrijwilligers de Nieuwsbrieven, reclamefolders en incidentele stukken in het Magazine en dragen zorg dat de juiste aantallen m.b.v. een sorteer -en bezorglijst voor ieder rayon gereed worden gelegd.

Bezorgers:

Nadat de voorbereiding heeft plaatsgevonden is het de beurt aan de bezorgers. Zij zijn het die 10x per jaar, onder alle weersomstandigheden, zorgdragen dat alle KBO-post bij de leden thuis wordt bezorgd. De groep ‘bezorgers’  kan altijd extra handjes gebruiken. Tijdsduur: 2-3 uur per bezorging en 10x per jaar.

Bezorgers halen voor hun rayon de bezorgpost op in het pand: UIT & THUIS – Mgr. Driessenstraat 73 – Roermond – 10.00-16.00 uur.

Bezorgklachten:

Wanneer de bezorger niet is geweest of er zijn klachten over de bezorging, kan contact worden opgenomen met de bezorgcoördinator dhr. Jos Derckx; telefoon: 0475327007 of een mail te sturen naar kbopenn@gmail.com. Uw klacht zal z.s.m. naar tevredenheid worden opgelost.