Contact

Bij vragen over belangenbehartiging of dienstverlening kan telefonisch contact worden opgenomen met een van de bestuursleden.

Voor alle overige zaken kan contact worden opgenomen met de secretaris, dhr. Rein Pijls door middel van het verzenden van een mail naar kbosecr@outlook.com.

Er kan ook gebruik worden gemaakt van het contactformulier. Klik hierop, vul het formulier in en verstuur het.

Bankrelatie
Rabobank Roermond-Echt: NL65 RABO 0136979084