Nieuws

Deze ‘nieuwspagina’ is een aanvulling op de maandelijkse fysieke ‘Nieuwsbrief’, maar geen vervanger voor deze Nieuwsbrief.  Nieuws kan ook door de leden worden aangeleverd. Tekst  voor deze ‘nieuwspagina’ aanleveren via de samenstellers van de fysieke Nieuwsbrief.    

18-2-2020: Wonen, zorg en welzijn beurs. Op vrijdag 20 maart 2020 van 09.30-17.30 uur in cultureel centrum de Bombardon te Heythuysen. Toegang is gratis. Parkeren in de directe omgeving. De beurs wordt georganiseerd door de Seniorenvereniging Heythuysen, in nauwe samenwerking met de KBO midden Limburg. Alle KBO leden van de Regio midden Limburg krijgen op of rond 3 maart a.s. een brochure over dit evenement op hun huisadres.

9-2-2020: Creatieve -en vrije tijdbesteding beurs. Op zondag 22 november 2020 gaat KBO Roermond, samen met Vereniging Donderberg 55+, een ‘creatieve -en vrije tijdbesteding beurs’ organiseren in de Donderie. Deze creatieve beurs wordt ook gesteund door KBO Limburg. We hopen op een aantal van 25-30 kramen. Gelijk met deze beurs, zullen ook diverse workshops worden gegeven en er is gelegenheid tot kienen. De organisatie is op zoek naar leden en niet leden met een hobby en/of vrij tijdbesteding. Bent u een van deze mensen of kent u iemand? Neem of laat z.s.m. contact opnemen met Martin Koelen 0475331284 of email naar amkoelen@ziggo.nl (naam-hobby-vrij tijdbesteding-telefoonnummer). De organisatie is al druk bezig met de voorbereiding. Doe mee. Leuk!

4-2-2020: “Verantwoord medicijn gebruik”. Mevrouw M.M. de Ponti, apotheker, zal tijdens de lezing ingaan op de werking van medicijnen, medicatieveiligheid, Polyfarmacie bij ouderen, zelfde medicijn, ander merk/doosje en de kosten van medicijnen.

Deze lezing, zal op 3 locaties gaan plaatsvinden:

  1. Woensdag, 25 maart 2020 in het gemeenschapshuis “De Robijn” in Swalmen
  2. Donderdag, 9 april 2020 in de wijkaccomodatie Herteheym, Putkamp 6A in Herten
  3. Donderdag, 16 april 2020 in het zalencentrum “De Donderie”, Donderbergweg 47/49 in Roermond

1-2-2020: Aanvulling op pensioen? Hebben u en uw partner tot 1995 gewerkt en gelijktijdig bij ABP of een ander fonds pensioen opgebouwd? In de opbouw en uitkering van het pensioen is toen een andere berekening toegepast. Op de website van ABP kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw huidige pensioen en een eenmalige uitkering over samengewerkte jaren krijgt. Bron: website pensioenfonds ABP.

19-01-2020: Op 9 april a.s. vindt ‘the Passion’ plaats in Roermond. Verwacht worden 20.000 bezoekers en op 3 pleinen (Stationsplein, Markt en Munsterplein) is wat te doen. In een processie, vanaf 20.00 uur, lopen 800 mensen mee. Een groot deel van de Passion zal op de TV te zien zijn; wordt door 3 miljoen mensen bekeken. Door de gemeente wordt een blad uitgegeven met een oplage van 200.000 stuks. Op de dag van ‘the Passion’ heeft het Paradies aangegeven een scherm op te zetten en toiletten open te stellen; ook aan de Oranjerie is dit verzocht. Het bestuur van KBO Roermond probeert samen met KBO Limburg iets op te zetten op een van de pleinen. Bron: informatie gemeente Roermond.

13-01-2020: Actief Roermond. De eerste nieuwsbrief van Actief Roermond, voorheen Vrijwilligers Centrale Roermond, kunt u lezen door op deze link te klikken. De website van Actief Roermond vindt u ook in het menu bij Belangrijke websites. Bron: informatie Wel.kom Roermond.

11-01-2020: Huurtoeslag. Vanaf 1 januari 2020 is er een wijziging in de huurtoeslag. De maximale inkomensgrenzen zijn vervallen. Bij een stijging van uw inkomen wordt de toeslag voortaan geleidelijk afgebouwd. Zo verliest u niet direct meer het recht op huurtoeslag na een kleine inkomensstijging. De geleidelijke overgang is iets waar KBO-PCOB zich altijd voor heeft hardgemaakt.
Door deze wijziging kunnen ook huurders met een inkomen iets boven de huidige maximale inkomensgrenzen voortaan huurtoeslag aanvragen. Wat betekent dit voor u? Op de site van de Belastingdienst kunt u berekenen of u voor 2020 in aanmerking komt voor huurtoeslag.
Bent u al huurtoeslagontvanger en blijft uw inkomen gelijk? Dan verandert er voor u niets.
Woont u in een sociale huurwoning? Dan gelden de maximale inkomensgrenzen mogelijk nog wel. Corporaties moeten namelijk op grond van de Woningwet passend toewijzen.
Meer informatie: Een overzicht van de huurprijsgrenzen en de grenzen voor passend toewijzen zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook meer informatie over het nieuwe inkomensbereik per 2020. Bron: informatie website Rijksoverheid.

11-01-2020: Mogelijk latere bezorging magazines per post. Bijna alle Magazines van KBO-PCOB worden bezorgd via onze vrijwillige bezorgers. Er zijn echter enkele afdelingen en abonnees die het magazine per post bezorgd krijgen, te herkennen aan het plasticje voor de verzending. Voorheen gebeurde de verzending via Sandd maar vanaf 1 januari 2020 is Sandd overgegaan in PostNL. Het gevolg voor onze verzending kan zijn dat de magazines per post niet op dinsdag in de bus vallen, maar een of meerdere dagen later (uiterlijk zaterdag).  Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB.

18-12-2019: Vrijwilligersmiddag. Op dinsdag j.l. zijn de vrijwilligers van KBO Roermond bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst, in ‘de Donderie’, werden ze door het bestuur getrakteerd op koffie/thee met vlaai; tevens werd aan alle vrijwilligers een VVV-cadeaubon uitgereikt als waardering voor hun werkzaamheden voor de afdeling. Tevens is afgesproken dat vanaf volgend jaar i.p.v. VVV-bonnen een brunch wordt aangeboden, die zal plaatsvinden in de maand november. Om zoveel mogelijk vrijwilligers aan deze brunch te laten deelnemen, wordt de datum in de Nieuwsbrief van februari 2020 al vastgelegd. Bron: bestuur KBO Roermond.

14-12-2019: Voorzitterschap. In de zomer van 2018 werd onze vorige voorzitter Rita Claessen-Schijnemaekers ziek en op 7 januari 2019 is zij overleden. Vanaf haar ziek zijn is Martin Koelen plaatsvervangend voorzitter geworden en op de Ledenvergadering van 29 januari 2019 is hij voorzitter geworden. Hij heeft toen aangegeven het voorzitterschap voor 1 jaar te doen, met een optie van nog een jaar en dat het bestuur ondertussen verder gaat met het zoeken naar een andere kandidaat-voorzitter. In de zomer van 2019 heeft het bestuur, in de persoon van Mr. Hans Gunsing, een nieuwe kandidaat-voorzitter gevonden, die bereid is om het voorzitterschap voor een aantal jaren te gaan doen. Op de komende ledenvergadering zal het bestuur Mr. Hans Gunsing als nieuwe voorzitter voordragen. Onze voorzitter Martin Koelen heeft tijdens het kerstbuffet op 13 december j.l. Mr. Hans Gunsing als kandidaat-bestuurslid en nieuwe voorzitter voorgesteld. De huidige voorzitter zal vanaf de komende ledenvergadering in het bestuur blijven en zijn huidige functies als ledenadministratie en ouderenadviseur/belangenadviseur blijven doen. Bron: bestuur KBO Roermond.

7-12-2019: Wat maakt leven zinvol? Het leven is en blijft voor veel ouderen zinvol. Maar: zij staan onvoldoende stil bij wat hun leven zinvol maakt. Dat schrijft de Raad van Ouderen (RvO) in een advies aan minister De Jonge van VWS. Elisabeth van Oostrum, lid RvO, geeft haar mening. Zie website: www.beteroud.nl/nieuws. Bron: Nieuwsbrief BeterOud.

28-11-2019: Bereken uw recht op allerlei tegemoetkomingen. Op het menu: belangrijke websites staat een link naar deze website, waar u op een eenvoudige manier kunt nagaan of u in aanmerking komt voor landelijke of gemeentelijke tegemoetkomingen. Bron: website Rijksoverheid.

24-11-2019: Rijbewijs 75-plussers tijdelijk langer geldig.

Algemeen: de tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 13 november in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
In aanmerking: u moet vóór de verloopdatum van uw rijbewijs een Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR. Ook gelden nog een paar andere voorwaarden. U ontvangt daarna bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt. Als u uw verlopen rijbewijs mag blijven gebruiken, gelden wel een paar extra beperkingen. U kunt alleen in Nederland rijden, dus niet in het buitenland. U mag niet met vrachtwagen of bus rijden en uw verlopen rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs.
KBO-PCOB Hulppunt CBR: dreigt u in de knel te komen omdat u naar het buitenland gaat of een vrachtwagen rijdt? Bent u tijdig gestart met de procedure en het insturen van uw gezondheidsverklaring? Meldt u dan bij ons hulppunt op www.kbo-pcob.nl/hulppunt-lange-wachttijd-cbr. KBO-PCOB kan u wellicht helpen door uw situatie onder de aandacht te brengen bij het CBR. Bron: nieuwsbrief KBO-PCOB.

6-10-2019: ‘de Luisterlijn’. Praten lucht op! Anoniem – dag en nacht. Heb je het even moeilijk, voel je je alleen of wil je je verhaal kwijt? Met echte aandacht luisteren vrijwilligers van ‘de luisterlijn’ naar jouw verhaal. Anoniem en vertrouwd. Zonder oordeel. Bron: brochure ‘de luisterlijn’.