Nieuws

Deze ‘nieuwspagina’ is een aanvulling op de maandelijkse fysieke ‘Nieuwsbrief’, maar geen vervanger voor deze Nieuwsbrief.  Nieuws kan ook door de leden worden aangeleverd. Tekst  voor deze ‘nieuwspagina’ kunt u aanleveren via de samenstellers van de fysieke Nieuwsbrief.  Let op: de datum voorafgaande aan het artikel is de datum van plaatsing en niet de datum van de activiteit/evenement.

30-11-2020: KBO Limburg nieuwsbrief. De laatste nieuwsbrief (nummer 5) van KBO Limburg vindt u hier: https://mailchi.mp/91115d79f3ca/nieuwsbrief-voor-afdelingen. Bron: KBO Limburg.

25-11-2020: Rabo Club Support Actie 2020
Heden vond de bekendmaking plaats van de uitslag van de
Rabo Club Support Actie 2020.
Net als veel andere verenigingen mochten wij een bedrag ontvangen,
voor ons € 245,00.
Het bestuur bedankt allen voor de uitgebrachte stemmen voor onze vereniging.

23-11-2020: Initiatief. Op het Pierre Huyskensplein hebben de bewoners iets bedacht om te weten of het met alle bewoners goed gaat in deze coronatijd. Tot elf uur kun je het rood blauwe kaartje omdraaien naar “alles in orde” . Heb je het niet omgedraaid, dan wordt iemand van je familie gebeld om te gaan kijken wat er aan de hand is. Er zijn twee mensen die de taak op zich hebben genomen om iedere morgen een rondje door het huis te lopen. Zij bellen dus zelf niet aan, maar waarschuwen de familie.
Misschien een idee om op een of andere manier na te volgen?

23-11-2020: Het laatste nieuws van KBO-PCOB. De digitale nieuwsbrief leest u hier: https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl. Bron: KBO-PCOB.

17-11-2020: KBO-PCOB nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief van 16 november kunt u hier lezen: https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl. Of klik op de foto voor kerstinitiatieven van o.a. onze eigen afdeling. Bron: KBO-PCOB.

12-11-2020: Vincentius kerstactie tegen armoede in Roermond.

Roermond kent meer armoede binnen de gemeentegrenzen dan gemiddeld in Nederland. Bijvoorbeeld van alle mensen in de Donderberg kan zestien procent met het inkomen nauwelijks hun basisbehoeften dekken. De huishoudens met de laagste inkomens komen volgens NIBUD-berekeningen gemiddeld € 250 per maand tekort. De vrijwilligers van de Vincentiusvereniging trekken zich het lot van deze mensen aan. Met de opbrengst van de kringloopwinkel aan de Burgemeester Brouwersstraat verzorgt Vincentius jaarlijks in december cadeaukaarten van de supermarkt voor de huishoudens met laagste inkomens, zodat het ook voor hen een feestmaand wordt. De kerstactie dreigde vanwege de tijdelijke sluiting van de kringloopwinkel wegens de coronamaatregelen niet door te gaan, maar daar is nu een alternatief plan voor. Vincentius roept Roermondenaren op om stadsgenoten die niet rondkomen te helpen onder het motto: geef kerstboodschappen cadeau.

Kerstactie en oproep.
In voorgaande jaren werden bijna tweeduizend cadeaukaarten van supermarkt Jan Linders verdeeld met de jaaropbrengst van de kringloopwinkel van Vincentius. Hiervoor werken ze samen met het Maatschappelijk Platform, een koepel van zestien hulpverlenende instellingen en verenigingen in Roermond, die met instemming van de betrokkenen adressen aanlevert. Dat zijn er ongeveer 750. Covid-19 gooide begin maart roet in het eten. Het Vincentiushuis moest op slot en dat betekende geen inkomsten uit de winkel. “Sinds september is de winkel onder strenge coronamaatregelen weer open, maar het loopt nog niet zoals voorheen“, merkt voorzitter van Vincentius Kees Spapens op. “Ook al zijn de winkelopbrengsten onvoldoende, toch willen we de kerstactie door laten gaan. Daarvoor is uw hulp nodig”.
Het Limburgs Diaconaal Fonds, het Armoedefonds, de Roermondse stichting 1880 en de Rabobank doen ook mee met een donatie. Verder kunnen werknemers van Rockwool in plaats van een kerstpakket kiezen voor een bijdrage aan deze actie. Kees Spapens vertelt: “We zijn al goed op weg, maar we zijn er nog niet. Daarom roepen we Roermondenaren op om in actie te komen. Voor 7 euro helpt u een alleenstaande, voor 10 euro een bijstandsmoeder met twee kinderen enzovoort.” Door een extra bijdrage uit de reserves zal Vincentius die bedragen verdriedubbelen. Iedere bijdrage is welkom op het rekening-nummer van Vincentiusvereniging Roermond NL 26 RABO 0131 2554 28. Meer informatie is te vinden op www.vincentiusroermond.nl.

8-11-2020: Nieuwsbrief SeniorenRoermond. Klik op https://Nieuwsbrief voor het lezen van de nieuwsbrief. Bron: Seniorenraad Roermond.

8-11-2020: KBO-PCOB nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief van 6 november kunt u hier lezen: https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl. Bron: KBO-PCOB.

8-11-2020: BeterOud nieuwsbrief van 5 november. Klik op https://cdn.flxml.eu voor het lezen van de BeterOud-nieuwsbrief. Bron: BeterOud.

26-10-2020: Onze voorzitter Hans Gunsing heeft aangegeven per 1 november a.s. zijn functie neer te leggen om persoonlijke redenen. Wij wensen hem alle goeds en danken hem voor zijn inzet voor onze vereniging.

9-10-2020: Persbericht van de Gemeente Roermond en de GGD Limburg-Noord.
Per 2 november 2020 opent de GGD Limburg-Noord een tweede
Corona-teststraat in Roermond, de eerste teststraat is in Venlo aan de Willem Barentszweg. De teststraat in Roermond is gevestigd op Boven de Wolfskuil 14, Bedrijventerrein Merum aan de A73. Iedereen met Corona-gerelateerde klachten kan zich vanaf dat moment ook in Roermond laten testen. Samen kunnen op deze locaties 2.100 testen per dag worden afgenomen.
Om een testafspraak te maken is het landelijke afsprakennummer 08001202 beschikbaar.
De uitslag komt na maximaal 48 uur, bij positieve uitslag gaan besmette personen in isolatie en hun huisgenoten en nauwe contacten krijgen het dringend verzoek om 10 dagen in huisquarantaine te gaan en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.

14-9-2020: Kan ik voor jou…
Wethouder Marianne Smitsmans trapt op 14 september af met de actie ‘Kan ik voor jou’. ”Mensen met dementie en hun mantelzorgers vragen zelf niet zo gemakkelijk om hulp, maar de mantelzorger vindt het heel fijn, wanneer je hulp aanbiedt. Ik nodig daarom iedereen uit om de ‘Kan ik voor jou…’ kaart te downloaden van de website dementievriendelijkroermond.nl. Je kunt er ook iemand mee uitnodigen om naar een activiteit van de Wereld Alzheimer Week te gaan. De activiteiten zijn meestal gratis maar laat in verband met corona wel weten dat je van plan bent te komen!”

Dementie in Roermond?
Onderzoeksinstituut Tao of Care maakt tijdens de week de resultaten bekend van een groot dementie-onderzoek in Roermond. Roermond heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor dementie. Welke volgende stap kunnen we zetten? U kunt erbij zijn en meediscussiëren. Zie voor meer informatie www.dementievriendelijkroermond.nl.

Dementievriendelijk Roermond
Sinds 2015 zet Dementievriendelijk Roermond zich in voor een samenleving waar mensen met dementie op een fijne manier zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen. Het is een initiatief van de gemeente Roermond, Alzheimer Nederland – afdeling Midden-Limburg, het Alzheimercentrum Limburg en Hulp bij Dementie. Iedereen en iedere organisatie is welkom bij Dementievriendelijk Roermond.

Mede mogelijk gemaakt door
Dementievriendelijk Roermond maakt de Wereld Alzheimer Week mogelijk samen met Bibliotheek Bibliorura, Cox & Co, TAO of Care, Sportservice Roermond, Roermond actief en Wel.kom, VVV Midden-Limburg, De Graasj en de ECI Cultuurfabriek. Dementievriendelijk Roermond is onderdeel van Seniorvriendelijk Roermond.

2-8-2020: Annulering creatieve- en vrijetijdbeurs 22-11-2020. De organisatie van de beurs heeft op 30 juni j.l. besloten om de beurs te annuleren. Door zowel het bestuur van KBO Roermond als de vereniging Donderberg 55+ zal worden bekeken of de beurs in het voorjaar 2021 opnieuw kan worden opgestart of dat de beurs in delen in het jaarprogramma 2021 kan worden opgenomen.

De volgende punten lagen ten grondslag aan deze besluitvorming: bij het 1.5 meter beleid mogen maar 30 bezoekers in de zalen 1-2-3 van de Donderberg. Op de hoofdgang zou een terras voor bezoekers komen, kramen voor deelnemers en beide organisaties zouden daar ook PR doen. Bij een grote toestroom van bezoekers is een goede doorstroming niet gegarandeerd en er ontstaat ongewenste menigtevorming in zowel de hoofdgang, waar bezoekers zich ophouden die wachten op workshops, alsmede bezoekers die in/uit de zalen gaan/komen, bezoekers aan de kramen van ondernemers, PR en deelnemers in de hoofdgang én bezoekers aan het terras. Kortom: de 1.5 meter afstand is niet te waarborgen. Ook de GGD Limburg-noord is gevraagd om advies: met de kennis van nu een beurs in november a.s. organiseren, waarvan een grote groep uit kwetsbare senioren bestaat, die zowel deelnemer als bezoeker zijn én het oplopende aantal besmettingen en mogelijke aanscherpingen van het beleid om het virus in te dammen is het nu beter om de beursdatum door te schuiven naar het voorjaar 2021 en dan te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Bron: Besturen KBO Roermond en Vereniging Donderberg 55+. De organisatie heeft alle deelnemers en sponsoren met een brief op de hoogte gesteld.

9-5-2020: KBO-PCOB start Digibellijn.
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen geeft het RIVM een aantal leefregels. Een gevolg hiervan is dat veel senioren op dit moment (vrijwel) geen bezoek meer ontvangen. Bovendien blijven ze zoveel mogelijk thuis. De activiteiten waaraan ze meedoen zijn afgelast. Er zijn senioren die dit met digitale middelen weten te compenseren. Ze bestellen hun boodschappen digitaal, ze beeldbellen of gebruiken WhatsApp. Om dat te kunnen moet je wel digivaardig zijn. Dat zijn veel senioren echter niet. Tabletcoaches van KBO-PCOB ondersteunen al enige jaren senioren die de digitale weg willen bewandelen. Omdat er geen bijeenkomsten zijn waar tabletcoaches hulp kunnen bieden, worden senioren vanaf vandaag ondersteund via de Digibellijn. Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden en te blijven, zullen via de Digibellijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden.

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld beeldbellen of over het gebruik van WhatsApp? Bel de Digibellijn en stel uw vraag aan een tabletcoach.

De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 0303400660.

22-4-2020 Corona contactmogelijkheden voor u of een ander versus coronamaatregelen:

Speciale telefoonlijn KBO-PCOB: voor al uw vragen van ma-vrij 09.00-17.00 uur: tel.no. 0303400600.

Senioren die zich nu eenzamer voelen of een hulpvraag hebben kunnen dhr. Martin Koelen (KBO Roermond-ouderenadviseur) bellen: 0475331284 of mail sturen naar amkoelen@ziggo.nl. Gebruikt u skype, dan kan het gesprek ook op die manier gevoerd worden; procedure: eerst bellen met bovenstaande telefoonnummer om de verbinding te bespreken en daarna kan via de beeldverbinding het contact tot stand komen.

De Belbrigade: belt geïsoleerde ouderen die eenzaam zijn. Contact leggen: klik op www.debelbrigade.com. Na het inschrijven (naam en telefoonnummer) wordt de senior gekoppeld aan een vrijwilliger en deze vrijwilliger gaat dan bellen met de senior.

4-3-2020: Coronavirus. Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen? Voor meer informatie bekijkt u de website van de Rijksoverheid: rijksoverheid.nl/coronavirus. Voor alle algemene vragen en zorgen over het coronavirus heeft de Rijksoverheid tevens een landelijk nummer geopend, publieksinformatienummer 08001351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Meer informatie over het coronavirus is ook te vinden op website van de GGD Limburg-Noord: www.ggdlimburgnoord.nl. De GGD Limburg-Noord is op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur bereikbaar via informatienummer 08811 91 990.