Nieuws

Deze ‘nieuwspagina’ is een aanvulling op de maandelijkse fysieke ‘Nieuwsbrief’, maar geen vervanger voor deze Nieuwsbrief.  Nieuws kan ook door de leden worden aangeleverd. Tekst  voor deze ‘nieuwspagina’ aanleveren via de samenstellers van de fysieke Nieuwsbrief.  Let op: de datum voorafgaande aan het artikel is de datum van plaatsing en niet de datum van de activiteit/evenement!

10-7-2020: Nieuwsbrief KBO-PCOB. Deze nieuwsbrief met koele voordeeltjes van 10 juli 2020 kunt u lezen door te klikken op: Nieuwsbrief.kbo-pcob.nl. Bron: KBO-PCOB.

7-7-2020: Webinar Code Zwart: In gesprek over moeilijke keuzes op de IC. De Federatie Medisch Specialisten en de Artsenfederatie KNMG publiceerden onlangs het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie’. In de volksmond ook wel code Zwart genoemd. Het draaiboek beschrijft hoe artsen kunnen beslissen over wie er wel en wie niet een IC-plek krijgt, als in een mogelijk volgende golf van de corona-pandemie de druk op de IC landelijk zo hoog oploopt dat er tekorten ontstaan. Een extreme situatie die nog niet is opgetreden. Maar mocht het toch gebeuren, dan moet je een dergelijk moeilijk besluit niet aan de individuele arts overlaten om een besluit te nemen. Daarom dit draaiboek.
Het draaiboek is tot stand gekomen met medewerking van medisch specialisten van verschillende wetenschappelijke verenigingen, een aantal gerenommeerde hoogleraren (medische) ethiek en filosofie en de KNMG. Ook KBO-PCOB werd benaderd om vooraf mee te kijken. We hebben destijds aangegeven dat we het belang snappen van een dergelijk draaiboek, maar dat er een brede dialoog moet komen met senioren. Want dit gaat om meer dan COVID-19 en de IC; dit gaat ook om het gesprek over kwaliteit van leven, samen beslissen en het levenseinde. En natuurlijk over zorgvuldige communicatie.
Wij willen graag het gesprek aangaan met onze leden. Dat doen we vooralsnog online! Daarom nodigen we u uit voor een digitale dialoog op donderdag 9 juli 11.00 uur over dit onderwerp. Er zal ook een ethicus aanwezig zijn die betrokken was bij het opstellen van het draaiboek. U kunt hieraan meedoen door u vooraf aan te melden. Klik hier om u aan te melden.

2-7-2020: Wandelen voor de Nierstichting. Draagt u de Nierstichting een warm hart toe? En vindt u het ook nog leuk om regelmatig een stuk(je) te wandelen? Klik dan op de link https://www.nierdaagse.nl/home en doe mee.

29-6-2020: Belangrijk bericht van CAK omtrent WMO. Bericht gaat over facturen en minder betalen versus coronaperiode april-mei 2020. Klik op https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/cak voor meer informatie. Bron: KBO-PCOB.

27-6-2020: ‘Dementie vriendelijk Roermond’ zoekt vrijwilligers. Klik op de volgende link: https://www.dementievriendelijkroermond.nl. Bron: Gemeente Roermond.

26-6-2020: OM-krant wordt 29 juni 2020 bezorgd! U kunt de krant ook digitaal lezen door te klikken op: https://www.roermond.nl/OMkrant. KBO Roermond heeft ook haar steentje bijgedragen aan dit blad. Zie het interview met Actief Roermond. Bron: Actief Roermond.

26-6-2020: Nieuwsbrief KBO-PCOB. Deze nieuwsbrief van 26 juni 2020 kunt u lezen door te klikken op: https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl. Bron: KBO-PCOB.

25-6-2020: Nieuwsbrief BeterOud. Deze nieuwsbrief van 25 juni 2020 kunt u lezen door te klikken op: https://cdn.flxml.eu. Bron: BeterOud.

24-6-2020: Nieuwsbrief KBO-PCOB – met voordelen lidmaatschap. Deze voordeeltjes-nieuwsbrief van 22 juni 2020 kunt u lezen door te klikken op: https://mailchi.mp/kbo-pcob-voordeel.nl. Bron: KBO-PCOB.

18-6-2020: Nieuwsbrief BeterOud. Deze nieuwsbrief van 18 juni 2020 kunt u lezen door te klikken op: https://cdn.flxml.eu. Bron: BeterOud.

16-6-2020: Digitaal ledenberaad over nieuw pensioencontract. U kunt meedoen aan dit ledenberaad door u aan te melden op https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl. Op de aangeklikte pagina kunt u dus opgeven om mee te praten; u dient dan ook de vragenlijst in te vullen op diezelfde pagina. Wilt u niet meepraten, dan kunt u het blok hieronder aanklikken en alleen de vragenlijst invullen. Bron: KBO-PCOB.

16-6-2020: KBO-PCOB-onderzoek nieuw pensioencontract. Door op https://www.teraknowledge-research.com te klikken, kunt u meedoen met dit onderzoek. Bron: KBO-PCOB.

12-6-2020: Nieuwsbrief KBO-PCOB. Deze nieuwsbrief van 12 juni 2020 kunt u lezen door te klikken op: Nieuwsbrief.kbo-pcob.nl. Bron: KBO-PCOB.

12-6-2020: Creatieve -en vrije tijdbesteding beurs. Op zondag 22 november 2020 gaat KBO Roermond, samen met Vereniging Donderberg 55+, een ‘creatieve -en vrije tijdbesteding beurs’ organiseren in de Donderie. Deze creatieve beurs wordt gesteund door de Regio KBO midden-Limburg, Seniorenraad Roermond en Wel.kom Roermond. Op het ogenblik hebben we 26 kraamhouders. Er kunnen nog enkele kraamhouders zich aanmelden! Heeft u een hobby en/of vrij tijdbesteding of kent u iemand? Neem of laat z.s.m. contact opnemen met Martin Koelen 0475331284 of email naar amkoelen@ziggo.nl (naam-hobby-vrij tijdbesteding-telefoonnummer). Doe mee. Leuk! Gelijk met deze beurs, zullen ook 3 workshops worden gegeven, t.w.: weerbaarheid senioren, eenzaamheid/isolement en geheugentraining; tevens is er gelegenheid tot kienen. Beide organisaties besteden op deze dag ook veel aandacht aan ledenwerving. De deelnemers worden nu definitief ingelicht. Door de coronacrisis en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen zal door de organisatie een plan van aanpak (uitvoering beurs) worden opgemaakt, zodat deelnemers en bezoekers zich op die dag veilig zullen voelen. Bron: besturen KBO Roermond en Vereniging Donderberg 55+.

2-6-2020: Rijbewijs niet op tijd kunnen verlengen. Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 1 februari  2020 en 1 september 2020 blijven tijdelijk langer geldig. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Bestuurders kunnen vanaf de verloopdatum nog 7 maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.

Er is wel een aantal voorwaarden:

  • Het rijbewijs is verlopen/verloopt tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020. Of een categorie op het rijbewijs is verlopen/verloopt tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020.
  • Het rijbewijs is afgegeven door een EU-lidstaat.
  • De regeling is van toepassing op rondrijden in Europa.
  • De maatregel geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn.
  • Deze tijdelijke regeling geldt voor Nederland en alle andere EU-lidstaten.
  • De regeling geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.
  • Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel. Met uitzondering van situaties waarin sprake is van zorgafname.
  •  U kunt contact met de gemeente opnemen voor vragen rond verlengen van uw rijbewijs. Bron: RDW.

9-5-2020: KBO-PCOB start Digibellijn.
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen geeft het RIVM een aantal leefregels. Een gevolg hiervan is dat veel senioren op dit moment (vrijwel) geen bezoek meer ontvangen. Bovendien blijven ze zoveel mogelijk thuis. De activiteiten waaraan ze meedoen zijn afgelast. Er zijn senioren die dit met digitale middelen weten te compenseren. Ze bestellen hun boodschappen digitaal, ze beeldbellen of gebruiken WhatsApp. Om dat te kunnen moet je wel digivaardig zijn. Dat zijn veel senioren echter niet. Tabletcoaches van KBO-PCOB ondersteunen al enige jaren senioren die de digitale weg willen bewandelen. Omdat er geen bijeenkomsten zijn waar tabletcoaches hulp kunnen bieden, worden senioren vanaf vandaag ondersteund via de Digibellijn. Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden en te blijven, zullen via de Digibellijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden.

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld beeldbellen of over het gebruik van WhatsApp? Bel de Digibellijn en stel uw vraag aan een tabletcoach.

De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 0303400660.

22-4-2020 Corona contactmogelijkheden voor u of een ander versus coronamaatregelen:

Speciale telefoonlijn KBO-PCOB: voor al uw vragen van ma-vrij 09.00-17.00 uur: tel.no. 0303400600.

Senioren die zich nu eenzamer voelen of een hulpvraag hebben kunnen ook dhr. Martin Koelen (KBO-Roermond ouderenadviseur) bellen: 0475331284 of mail sturen naar amkoelen@ziggo.nl. Gebruikt u skype, dan kan het gesprek ook op die manier gevoerd worden; procedure: eerst bellen met bovenstaande telefoonnummer om de verbinding te bespreken en daarna kan via de beeldverbinding het contact tot stand komen.

De Belbrigade: belt geïsoleerde ouderen die eenzaam zijn. Contact leggen: klik op www.debelbrigade.com. Na het inschrijven (naam en telefoonnummer) wordt de senior gekoppeld aan een vrijwilliger en deze vrijwilliger gaat dan bellen met de senior.

4-3-2020: Coronavirus. Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen? Voor meer informatie bekijkt u de website van de Rijksoverheid: rijksoverheid.nl/coronavirus. Voor alle algemene vragen en zorgen over het coronavirus heeft de Rijksoverheid tevens een landelijk nummer geopend, publieksinformatienummer 08001351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Meer informatie over het coronavirus is ook te vinden op website van de GGD Limburg-Noord: www.ggdlimburgnoord.nl. De GGD Limburg-Noord is op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur bereikbaar via informatienummer 08811 91 990.