Nieuws

Deze ‘nieuwspagina’ is een aanvulling op de maandelijkse fysieke ‘Nieuwsbrief’, maar geen vervanger voor deze Nieuwsbrief.  Nieuws kan ook door de leden worden aangeleverd. Tekst  voor deze ‘nieuwspagina’ aanleveren via de samenstellers van de fysieke Nieuwsbrief.  Let op: de datum voorafgaande aan het artikel is de datum van plaatsing en niet de datum van de activiteit/evenement.

19-9-2020: KBO-PCOB Prinsjesdag nieuwsbrief. https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/. Bron: KBO-PCOB.

17-9-2020: KBO-PCOB extra nieuwsbrief: https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl
Bron: KBO-PCOB.

16-9-2020: KBO Limburg nieuwsbrief. De nieuwsbrief van KBO Limburg van september vindt u hier: https://mailchi.mp/91115d79f3ca/nieuwsbrief-voor-afdelingen. Bron: KBO Limburg.

15-9-2020: Wereld Alzheimer Week in Roermond; juist nu.
Van 14 tot en met 21 september vindt in Roermond de Wereld Alzheimer Week plaats. Het is al de vierde Alzheimerweek die wordt georganiseerd, maar deze editie is ronduit bijzonder te noemen. “In de coronatijd hebben mantelzorgers en mensen met dementie het zwaar te verduren” vertelt wethouder Marianne Smitsmans. “Iedere Roermondenaar kent wel iemand, die hulp nu goed zou kunnen gebruiken. Contact met elkaar, maar ook andere activiteiten zoals beweging en ontspanning, zijn nu meer dan ooit belangrijk. En juist dat biedt de Wereld Alzheimer Week, waarvan alle activiteiten uiteraard volledig voldoen aan de coronavereisten.“ Hieronder een selectie van de activiteiten tijdens deze week. Het hele programma is te vinden op dementievriendelijkroermond.nl.

Kan ik voor jou…
Wethouder Marianne Smitsmans trapt op 14 september af met de actie ‘Kan ik voor jou’. ”Mensen met dementie en hun mantelzorgers vragen zelf niet zo gemakkelijk om hulp, maar de mantelzorger vindt het heel fijn, wanneer je hulp aanbiedt. Ik nodig daarom iedereen uit om de ‘Kan ik voor jou…’ kaart te downloaden van de website dementievriendelijkroermond.nl. Je kunt er ook iemand mee uitnodigen om naar een activiteit van de Wereld Alzheimer Week te gaan. De activiteiten zijn meestal gratis maar laat in verband met corona wel weten dat je van plan bent te komen!”

Kom in beweging
Een unieke activiteit is bijvoorbeeld het Balkonbewegen (16 september). Maar ook een nostalgische wandeling door de stad op 17 september en Alzheimergym op 21 september maken onderdeel uit van het programma. In De Graasj start de inloop weer op 16 september voor mensen met dementie. Meld u wel aan van tevoren i.v.m. coronamaatregelen.

Dementie in Roermond?
Onderzoeksinstituut Tao of Care maakt tijdens de week de resultaten bekend van een groot dementie-onderzoek in Roermond. Roermond heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor dementie. Welke volgende stap kunnen we zetten? U kunt erbij zijn en meediscussiëren. Zie voor meer informatie www.dementievriendelijkroermond.nl.

Kapsalon Romy
De verrassende en hartverwarmende familiefilm ‘Kapsalon Romy’, over een meisje en haar oma is op vrijdagmiddag en maandagavond in de ECI te zien. Voor jong en oud is het een mooie film. De kaartjes hebben een gereduceerd tarief.

Dementievriendelijk Roermond
Sinds 2015 zet Dementievriendelijk Roermond zich in voor een samenleving waar mensen met dementie op een fijne manier zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen. Het is een initiatief van de gemeente Roermond, Alzheimer Nederland – afdeling Midden-Limburg, het Alzheimercentrum Limburg en Hulp bij Dementie. Iedereen en iedere organisatie is welkom bij Dementievriendelijk Roermond.

Mede mogelijk gemaakt door
Dementievriendelijk Roermond maakt de Wereld Alzheimer Week mogelijk samen met Bibliotheek Bibliorura, Cox & Co, TAO of Care, Sportservice Roermond, Roermond actief en Wel.kom, VVV Midden-Limburg, De Graasj en de ECI Cultuurfabriek. Dementievriendelijk Roermond is onderdeel van Seniorvriendelijk Roermond.

11-9-2020: KBO-PCOB nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief van 11 september kunt u hier lezen: https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ Bron: KBO-PCOB.

11-9-2020: BeterOud nieuwsbrief van 10 september. De laatste nieuwsbrief kunt u lezen door op deze link te klikken: https://cdn.flxml.eu. Bron: BeterOud.

11-9-2020: RABO ClubSupport 2020. De jaarlijkse ClubSupport actie van de Rabobank, waarbij verenigingen een financieel steuntje kunnen ontvangen, vindt binnenkort weer plaats. Elk lid van de Rabobank mag 5 stemmen uitbrengen op clubs of verenigingen, die zij/hij een warm hart toedraagt. De stemperiode loopt van 5 tot 25 oktober. Natuurlijk zouden wij het fijn vinden, als de KBO-PCOB afdeling Roermond ook van u een stem mag ontvangen. Meer informatie: https://www.rabo-clubsupport.nl/roermond-echt/deelnemers. Bron: Rabobank.

5-9-2020: KBO-PCOB nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief van 4 september 2020 kunt u lezen door te klikken op:  https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/

31-8-2020: BeterOud nieuwsbrief. Klik op https://cdn.flxml.eu voor het lezen van de BeterOud-nieuwsbrief.

30-8-2020: KBO-PCOB ledenvoordeel. Klik op https://mailchi.mp/kbo-pcob-voordeel.nl. voor het lezen van de ledenvoordeel-nieuwsbrief. Bron: KBO-PCOB.

30-8-2020: Buurtpost. Deze nieuwsbrief van 28 augustus 2020, met informatie over o.a. het nieuwe busstation, kunt u lezen door te klikken op:  https://dbaseserver.mistermail.nl. Bron: gemeente Roermond.

20-8-2020: Nieuwsbrief SeniorenRoermond. Klik op https://Nieuwsbrief voor het lezen van de nieuwsbrief. Bron: Seniorenraad Roermond.

14-8-2020: Zomerbellijn ook in september bereikbaar. Op maandag 27 juli is seniorenorganisatie KBO-PCOB een speciale Zomerbellijn voor senioren gestart. De lijn is er voor ouderen die om een praatje verlegen zitten, behoefte hebben om hun verhaal kwijt te kunnen, of zomaar even wat gezelligheid zoeken.

De Zomerbellijn is ook in de gehele maand september bereikbaar. De KBO-PCOB Zomerbellijn is op maandag tot en met donderdag van 10 uur tot 13 uur te bereiken op 030 3400 680. Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB.

2-8-2020: Annulering creatieve- en vrijetijdbeurs 22-11-2020. De organisatie van de beurs heeft op 30 juni j.l. besloten om de beurs te annuleren. Door zowel het bestuur van KBO Roermond als de vereniging Donderberg 55+ zal worden bekeken of de beurs in het voorjaar 2021 opnieuw kan worden opgestart of dat de beurs in delen in het jaarprogramma 2021 kan worden opgenomen.

De volgende punten lagen ten grondslag aan deze besluitvorming: bij het 1.5 meter beleid mogen maar 30 bezoekers in de zalen 1-2-3 van de Donderberg. Op de hoofdgang zou een terras voor bezoekers komen, kramen voor deelnemers en beide organisaties zouden daar ook PR doen. Bij een grote toestroom van bezoekers is een goede doorstroming niet gegarandeerd en er ontstaat ongewenste menigtevorming in zowel de hoofdgang, waar bezoekers zich ophouden die wachten op workshops, alsmede bezoekers die in/uit de zalen gaan/komen, bezoekers aan de kramen van ondernemers, PR en deelnemers in de hoofdgang én bezoekers aan het terras. Kortom: de 1.5 meter afstand is niet te waarborgen. Ook de GGD Limburg-noord is gevraagd om advies: met de kennis van nu een beurs in november a.s. organiseren, waarvan een grote groep uit kwetsbare senioren bestaat, die zowel deelnemer als bezoeker zijn én het oplopende aantal besmettingen en mogelijke aanscherpingen van het beleid om het virus in te dammen is het nu beter om de beursdatum door te schuiven naar het voorjaar 2021 en dan te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Bron: Besturen KBO Roermond en Vereniging Donderberg 55+. De organisatie heeft alle deelnemers en sponsoren met een brief op de hoogte gesteld.

9-5-2020: KBO-PCOB start Digibellijn.
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen geeft het RIVM een aantal leefregels. Een gevolg hiervan is dat veel senioren op dit moment (vrijwel) geen bezoek meer ontvangen. Bovendien blijven ze zoveel mogelijk thuis. De activiteiten waaraan ze meedoen zijn afgelast. Er zijn senioren die dit met digitale middelen weten te compenseren. Ze bestellen hun boodschappen digitaal, ze beeldbellen of gebruiken WhatsApp. Om dat te kunnen moet je wel digivaardig zijn. Dat zijn veel senioren echter niet. Tabletcoaches van KBO-PCOB ondersteunen al enige jaren senioren die de digitale weg willen bewandelen. Omdat er geen bijeenkomsten zijn waar tabletcoaches hulp kunnen bieden, worden senioren vanaf vandaag ondersteund via de Digibellijn. Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden en te blijven, zullen via de Digibellijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden.

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld beeldbellen of over het gebruik van WhatsApp? Bel de Digibellijn en stel uw vraag aan een tabletcoach.

De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 0303400660.

22-4-2020 Corona contactmogelijkheden voor u of een ander versus coronamaatregelen:

Speciale telefoonlijn KBO-PCOB: voor al uw vragen van ma-vrij 09.00-17.00 uur: tel.no. 0303400600.

Senioren die zich nu eenzamer voelen of een hulpvraag hebben kunnen dhr. Martin Koelen (KBO Roermond-ouderenadviseur) bellen: 0475331284 of mail sturen naar amkoelen@ziggo.nl. Gebruikt u skype, dan kan het gesprek ook op die manier gevoerd worden; procedure: eerst bellen met bovenstaande telefoonnummer om de verbinding te bespreken en daarna kan via de beeldverbinding het contact tot stand komen.

De Belbrigade: belt geïsoleerde ouderen die eenzaam zijn. Contact leggen: klik op www.debelbrigade.com. Na het inschrijven (naam en telefoonnummer) wordt de senior gekoppeld aan een vrijwilliger en deze vrijwilliger gaat dan bellen met de senior.

4-3-2020: Coronavirus. Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen? Voor meer informatie bekijkt u de website van de Rijksoverheid: rijksoverheid.nl/coronavirus. Voor alle algemene vragen en zorgen over het coronavirus heeft de Rijksoverheid tevens een landelijk nummer geopend, publieksinformatienummer 08001351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Meer informatie over het coronavirus is ook te vinden op website van de GGD Limburg-Noord: www.ggdlimburgnoord.nl. De GGD Limburg-Noord is op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur bereikbaar via informatienummer 08811 91 990.