Nieuwsbrief 2020-1

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wij heten alle oude en nieuwe leden van harte welkom. We hopen dat iedereen de feestdagen goed heeft doorstaan en de eerste maand van 2020 al naar wens en zinvol heeft ingevuld. Heeft u iets dat u alle leden wilt laten weten, stuur dan een email naar: kbopenn@gmail.com .Telefoonnummer 0475327007.

De bezorgdatum van de Nieuwsbrief nr 2 is 9 maart 2020. Berichten dienen uiterlijk 28 februari 2020 binnen te zijn voor plaatsing. Onze eigen berichten zullen ten allen tijde voorgaan. Op onze website www.kboroermond.nl worden ook gedurende de tussenliggende periode nieuwsberichten en nieuwtjes verteld. Het is dan ook aan te raden voor die mensen met internet om regelmatig daar eens rond te kijken, bv onder FOTO’S of NIEUWS en ACTIVITEITEN.

Het KBO-PCOB-Magazine met Nieuwsbrief zal in 2020 bij u worden bezorgd op of rond:  3 februari – 9 maart –     30 maart – 4 mei – 1 juni – 29 juni – 31 augustus – 28 september – 2 oktober – 30 november.        

ACTIVITEITENKALENDER 2020. Let op: er kan het een en ander nog wijzigen.
Zondag 16 februari 2020 11.00 uur Foroxity: KBO film The Good Liar
Dinsdag 18 februari 2020 14.00 uur Donderie: Algemene Ledenvergadering
Donderdag 26 maart 2020 14.00 uur Donderie: Lezing over Donorwet
Dinsdag 21 april 2020 14.00 uur Donderie: Gezellige middag

Foroxity KBO Filmclub:  The Good Liar. Zondag 16 februari 2020 – 11:00 uur. Beroepsoplichter Roy Courtnay (Ian McKellen) heeft een nieuw doelwit op het oog: Betty McLeish (Helen Mirren), een weduwe die miljoenen waard is. En hij wil haar alles afnemen. Maar als de twee naar elkaar toe groeien, verandert een eenvoudige zwendel in een levensgevaarlijk spel. Cast: Helen Mirren, Ian McKellen.

Het is voor KBO-leden belangrijk om een KBO-pasje te hebben. Bij kortingsacties of entree wordt hier om gevraagd. Geen pasje meer, s.v.p. melden bij Martin Koelen. Telefoon 0475331284.

De commissie Attenties vraagt uw aandacht. Zijn er bij u of uw familieleden speciale gebeurtenissen als verjaardagen, jubilea of minder leuke zaken als ziekte of overlijden. Wij als KBO bestuur delen lief en leed met onze leden en bezorgen u een blijk van deelneming in de vorm van een kaart of bloemetje. Laat het ons weten als u iets hoort, via een van de bestuursleden. Telefoonnummers staan in deze Nieuwsbrief.

Onze nieuwe sponsor, Verstegen Meubelen, Loogweg 4, 6049 CR Herten, tel. 0475329417. Website: http://www.verstegenmeubelen.nl . Wij willen al onze leden er op wijzen dat dit bedrijf gespecialiseerd is op het leveren van maatwerk van klassiek tot modern uit eigen meubelmakerij en danken hen voor deze bijdrage voor het ondersteunen van de Nieuwsbrief. Meer informatie vind u ook op onze website www.kboroermond.nl

Verslag van de Lezing over Afrika door de fam. Kersten op woensdag 15 januari 2020 – 14.00 uur in De Donderie. Voor een kleine 30 aanwezigen werd het heden en verleden van Namibië uitgebreid besproken, over natuur en mensen, bezetters en huidige bewoners die afstammen van Nama’s en andere stammen. Prachtige foto’s en korte films vertelden hun eigen verhaal over een land dat pas 30 jaar zelfstandig is. Fam. Kersten, bedankt.

Risk Factory in Venlo, een overdekt ‘belevingspark’ voor jongeren en ouderen. KBO en Risk Factory vinden gezondheid en veiligheid van senioren heel erg belangrijk. De Risk Factory biedt de mogelijkheid om de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid actief te beleven met realistische scenario’s als brandgevaar, internetgebruik, verkeersveiligheid, contact met hulpdiensten 112 en het belang positieve gezondheid. U ervaart (on)gezondheid en (on)veiligheid én leert, onder begeleiding, er naar te handelen want levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. Het geeft u meer zelfvertrouwen om de juiste beslissing te maken als het er echt op aan komt. Graag willen wij DIT JAAR met de afdeling met een bus hier een middag een bezoek brengen, de eigen bijdrage per persoon is €  12,50. Minimaal 30 deelnemers, maximaal 50. Aanmelden bij Jos Derckx op email kbopenn@gmail.com of 0475327007. Zodra we weten of we voldoende personen hebben zullen we daar een datum reserveren. Wordt vervolgt. 

Wel.kom biedt computercursus Basiscursus iPad en pc, Windows 10 (ook gevorderden). Kennismaking met de belangrijke functies en opties van uw iPad versie iPadOS 13 of tablet Windows 10, versie 1909. Cursusdagen en kosten op navraag, email  j.aipassa@welkom.nu  of bel 0652562895. Alle cursussen vinden plaats bij  Niekée, Oranjelaan 300 – 6043 GL Roermond.

Algemene Ledenvergadering, dinsdag 18 februari 2020 om 14.00 uur in ‘De Donderie’. De agenda en het jaarverslag zijn samen met deze Nieuwsbrief nr. 1 begin februari bij u bezorgd, het financieel verslag zal tijdens de vergadering ter inzage verstrekt worden. Aftredend is penningmeester Jos Derckx, deze stelt zich her verkiesbaar. Kandidaat-bestuurslid Hans Gunsing zal tot het nieuwe bestuur toetreden en stelt zich beschikbaar als nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter Martin Koelen blijft als bestuurslid verder actief, mogelijk worden enkele taken gewisseld. We hopen op een grote opkomst om dit bestuur te ondersteunen, de voor b.v. PR gezochte vijfde man/vrouw om het bestuur weer voltallig te maken kan zich bij binnenkomst alsnog melden doch ook een eerdere melding juichen wij toe.  

De contributie 2020.  Gelieve elke wijziging (email)adres of telefoonnummer door te geven aan de Ledenadministratie. We hopen weer met de voltallige groep leden verder te kunnen en heten de nieuwe leden van harte welkom. Zijn er kennissen in uw omgeving waar u samen mee naar onze KBO-activiteiten wil gaan doch ze zijn nog geen lid, er zijn diverse activiteiten die vrij toegankelijk zijn. Het kan hun overtuigen om ook lid te worden, neem ze eens mee.  De contributie 2020 is €  25,00 per lid, voor de andere inwonende op hetzelfde adres een bedrag van €  20,00 voor het hele jaar. Deze korting bepaalt de ALV per jaar. Nieuwe leden betalen in 2020 t/m 30 juni bij aanmelden  €  25,00, na 1 juli 2020 is het bedrag  €  18,50. Opzeggen kan het hele jaar door.

26 maart 2020 – 14.00 uur – in ‘De Donderie’ : interactieve bijeenkomst over de ‘donorwet’ , door Remedica uit Eindhoven (aanmelden verplicht bij Martin Koelen – entree gratis). Telefoon 0475331284. Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Deze lezing kan u helpen bij het nadenken, kiezen en invullen van het donorregister. Aanmelden verplicht omdat er waarschijnlijk voor de lezing veel belangstelling bestaat, er is plaats voor 50 personen. Sluitingstermijn: 13 maart 2020. Indien u zich heeft opgegeven en door omstandigheden niet kunt, gaarne de afmelding doorgeven, zodat een ander uw plaats kan innemen.

21 april 2020 – 14.00 uur – in ‘De Donderie’ de jaarlijkse Gezellige middag. Iedereen is van harte welkom om met elkaar bij te kletsen bij een kop koffie/thee en een stuk vlaai. Verdere informatie volgt nog.

18 mei 2020 – 14.00 uur – gaat onze afdeling, samen met de Vereniging Donderberg 55+, een ‘tekenworkshop met Gerard Nizet’ in ‘De Donderie’ organiseren. (aanmelden verplicht – alleen voor leden KBO en leden van vereniging Donderberg 55+ – gratis). Aanmelden per email bij Jos Derckx: kbopenn@gmail.com of via telefoonnummer 0475327007.

In november 2020 gaat onze afdeling, samen met de Vereniging Donderberg 55+, een ‘creatieve beurs’ organiseren. Deze beurs zal plaatsvinden in ‘De Donderie’. De definitieve datum/data en tijd zullen z.s.m. na de sluitingstermijn voor opgave, is 15 april 2020, aan de deelnemers bekend worden gemaakt. Om deze beurs te kunnen organiseren, hebben we de medewerking van u als leden nodig. We zoeken leden met een hobby. Hobby’s kunnen o.a. zijn: genealogie, handwerken, schrijven, tekenen, schilderen, postzegels, munten, fotografie, bakken, schminken, kleding maken, wandelen, bridge, muziek maken, fietsen, kantklossen, treintjes, etc.. Het is de bedoeling dat op deze beurs de hobby’s, en het resultaat ervan, worden gepresenteerd aan de bezoekers en dat zo een interactie ontstaat met als doel dat anderen zich ook inspireren voor bezigheden thuis en dat daardoor misschien meerdere kleinschalige activiteitenclubjes ontstaan. Op deze beurs zal ook aandacht worden geschonken aan ledenwerving en zal muziek ten gehore worden gebracht. Koffie/thee en koek zullen eveneens niet ontbreken. Het bestuur hoopt op een grote reactie van deelnemers. Indien u belangstelling heeft om mee te doen kunt u contact opnemen met dhr. Martin Koelen: 0475-331284 of email naar amkoelen@ziggo.nl o.v.v. naam + telefoonnummer en hobby. Na de sluitingstermijn wordt door de organisatie z.s.m. contact opgenomen voor een gezamenlijke bijeenkomst om definitieve invulling te geven aan deze creatieve beurs of bij onvoldoende belangstelling u te informeren dat het niet doorgaat. Alvast bedankt voor uw medewerking. Bestuur: KBO Roermond.

Aan alle vrijwilligers, noteer 13 november 2020 – De Vrijwilligersmiddag – In De Donderie om 12.00 uur. Voor iedereen die voor onze KBO Roermond als vrijwilliger actief is, verdere informatie en uitnodiging volgt.