Nieuwsbrief 2020-2

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HOERA, WE HEBBEN EEN NIEUWE VOORZITTER.
Hans Gunsing is door de leden tijdens de ALV als nieuwe voorzitter gekozen en geïnstalleerd.

Welkom, de eerste twee maanden van 2020 en de carnaval zitten er alweer op, hopelijk hebben jullie je goed geamuseerd. Heeft u iets dat u alle leden wilt laten weten of een wijziging van (email)adres of telefoonnummer, geef dit door aan de Ledenadministratie of stuur een email naar: kbopenn@gmail.com. Telefoonnummer 0475327007.
De bezorgdatum van de Nieuwsbrief nr. 3 is 30 maart 2020. Berichten dienen uiterlijk 23 maart 2020 binnen te zijn voor plaatsing. Onze eigen berichten zullen ten allen tijde voorgaan. Op onze website www.kboroermond.nl worden ook gedurende de tussenliggende periode nieuwsberichten en nieuwtjes verteld. Het is dan ook aan te raden voor die mensen met internet om regelmatig daar eens rond te kijken, bv. onder FOTO’S of NIEUWS en ACTIVITEITEN.       

De contributie 2020 is € 25,00 per lid, voor de andere inwonende op hetzelfde adres een bedrag van € 20,00 voor het hele jaar. Nieuwe leden betalen in 2020 t/m 30 juni bij aanmelden € 25,00, na 1 juli 2020 is het bedrag  € 18,50. Kent u iemand die u ook als nieuw lid wenst aan te melden, schroom niet. Opzeggen kan het hele jaar door.

Verslag Algemene Ledenvergadering, dinsdag 18 februari 2020 om 14.00 uur in ‘De Donderie’.
De agenda en het jaarverslag werden samen met Nieuwsbrief nr. 1 begin februari 2020 in een enveloppe bij u bezorgd samen met KBO-PCOB Magazine nr. 1. De voorzitter heeft op de ALV excuus aangeboden dat bij de verspreiding van het Magazine/Nieuwbrief iets is mis gegaan, enkele leden hadden deze enveloppe (inhoud agenda en afdelingsjaarverslag 2019) naar de secretaris teruggestuurd/gebracht omdat die naam in het venster zichtbaar was. Bij het agendapunt over het ALV jaarverslag 2019 moest de voorzitter wederom zijn excuus aanbieden omdat dit verslag niet was gekopieerd en dus niet voor verdeling voorradig was. Het jaarverslag 2019 van de secretaris werd door Martin Koelen voorgelezen, de begroting 2020 werd door de penningmeester mondeling toegelicht. Bestuur mutaties: Aftredend voorzitter was Martin Koelen, hij blijft in het bestuur. Hans Gunsing volgt Martin Koelen op als voorzitter. Jos Derckx wordt voor nog 4 jaar als penningmeester herkozen. Ook Pierre Mertens blijft nog bestuurslid. De bestuurstaken zullen binnenkort opnieuw worden verdeeld tijdens een bestuursvergadering. Tevens zijn we als bestuur op zoek naar een vrouwelijk 5e bestuurslid, dit omdat meer dan de helft van onze leden vrouw is.
Het uitgebreide verslag van de secretaris van deze ALV van 18 februari 2020 komt later.

20 maart 2020 – 09.30 tot 17.30 uur in C.C. de Bombardon, St. Antoniusstraat 2 in Heythuysen
Beurs wonen, zorg & welzijn.  Toegang gratis. Georganiseerd door KBO Midden Limburg en Heythuysen. Iedereen die deze wil bezoeken gaat met eigen vervoer.

FOROXITY – KBO FILMCLUB
Zondag 15 maart 2020 om 11:00 uur. Hors Normes
Bruno en Malik houden zich reeds 20 jaar op in de leefwereld van de kinderen en jongvolwassenen met autisme. Ze hebben de leiding over twee nonprofitorganisaties waar ze kansarme jongeren helpen hulpverlener te worden, om te zorgen voor extreme gevallen die door andere instellingen worden geweigerd. Tussen deze buitengewone persoonlijkheden groeit een intieme band.  Met Vincent Cassel, Reda Kateb, Lyna Khoudri en Hélène Vincent.

Zondag 19 april 2020 om 11:00 uur. Dark Waters
‘Dark Waters’ vertelt het waargebeurde verhaal over de blootlegging van een gruwelijk milieugeheim. Een advocaat, Robert Bilott genaamd, ontdekt een verband tussen een aantal mysterieuze sterfgevallen en chemiebedrijf DuPont, één van de grootste bedrijven ter wereld. Om de waarheid te achterhalen zet hij zowel zijn toekomst als zijn familie en zijn leven op het spel. Met Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Mare Winningham, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, William Jackson Harper en Bill Pullman.  (Het is voor KBO-leden belangrijk om een KBO-pasje te hebben. Bij kortingsacties of entree wordt hier om gevraagd. Geen pasje meer, bel Martin Koelen. Telefoon 0475331284).

26 maart 2020 – 14.00 uur – in ‘De Donderie’ : interactieve bijeenkomst over ‘De Donorwet’  door Remedica uit Eindhoven (aanmelden verplicht bij Martin Koelen  – entree gratis. Telefoon 0475331284).
(Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Deze lezing kan u helpen bij het nadenken, kiezen en invullen van uw wens in het donorregister). Aanmelden verplicht omdat er waarschijnlijk voor de lezing veel belangstelling bestaat, er is plaats voor 50 personen. Sluitingstermijn: 13 maart 2020. Indien u zich heeft opgegeven en door omstandigheden niet kunt, gaarne de afmelding doorgeven zodat een ander uw plaats kan innemen.

21 april 2020 – 14.00 uur – in ‘De Donderie’ de jaarlijkse gezellige middag. Iedereen is van harte welkom om samen bij te kletsen bij een kop koffie/thee en een stuk vlaai. Verdere informatie volgt nog.  

Op 19 februari 2020 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de Vereniging Donderberg 55+ over meer samenwerking bij het organiseren van evenementen en lezingen en elkaars leden hierbij toegang te bieden. Voorbeeld van deze samenwerking is op

16 april 2020 – 14.00 uur – in ‘De Donderie’ organiseert Vereniging Donderberg 55+ een themabijeenkomst over ‘verantwoord medicijngebruik’. Leden van de KBO Roermond zijn hierbij ook welkom.  Een apotheker geeft uitleg.

18 mei 2020 – 14.00 uur – in ‘De Donderie’ organiseren wij, samen met de Vereniging Donderberg 55+,  een ‘tekenworkshop met Gerard Nizet’. (aanmelden verplicht – alleen voor leden KBO en leden van vereniging Donderberg 55+ – gratis).
Aanmelden per email voor 1 mei 2020 bij Jos Derckx: kbopenn@gmail.com of via telefoonnummer 0475327007.

28 mei 2020 – 14.00 uur – in ‘De Donderie’ organiseren wij een lezing over mantelzorg/zorgteam. Meer informatie hierover in de volgende Nieuwsbrief.

KBO Limburg en Risk Factory, een overdekt ‘belevingspark’ voor jong en oud van de veiligheidsregio Noord-Limburg in Venlo. Onze gezondheid en onze veiligheid hebben we deels zelf in de hand. Het begint bij het inschatten van de risico’s. In het belevingspark kun je veiligheid en gezondheid actief en reëel beleven met interactieve scenario’s, zoals brandgevaar, internetgebruik, verkeersveiligheid, contact met 112, gezondheid en algemene veiligheid. U wordt door professionals rondgeleid. Kosten € 12,50 p/p.   (Bus van Roermond naar Venlo en v.v.) Zie ook artikel in KBO-PCOB Magazine.
Aanmelden bij Jos Derckx op email kbopenn@gmail.com of tel. 0475327007. Zodra we weten of we voldoende personen hebben (minimaal 30 – maximaal 50 personen) zullen we daar een datum reserveren. Wordt vervolgt. 

Jubileum KBO Roermond op 19 juni 2020.
We gaan varen met De Veerman, over de M-Limburgse Maas en plassen. Vertrek vanuit Roermond, instappen vanaf 11.30 uur bij de Arlo-flat en daar komen we weer terug om 15.30 uur. Er is koffie, vlaai, broodjes, thee, drankjes, sapje bier. enz. We verwachten tenminste 100 personen (leden, partners, verzorgers, vriendinnen, vrienden, kinderen, begeleiders, etc, (als die persoon maar een relatie heeft  met onze KBO-Roermond leden).
Kosten € 20,00 per lid, niet leden € 25,00. Opgeven voor 25 april aanstaande bij de penningmeester (met strook). Bij minder als 80 personen gaat het feest niet door. U hoort meer van ons.

Wet Zorg en Dwang (Wzd) is per 1-1-2020 ingegaan. De wet gaat over onvrijwillige zorg bij mensen met dementie. De Wzd bepaalt of uw naaste zorg mag krijgen waar hij/zij geen toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij/zij zich tegen verzet. De wet geldt zowel voor zorg thuis, als in het verpleeghuis en op de dagopvang.
Meer informatie: dementie.nl/wet-zorg-en-dwang-wzd

Op 22 november 2020 gaat onze afdeling, samen met de Vereniging Donderberg 55+, een creatieve beurs organiseren. Deze beurs zal plaatsvinden in ‘De Donderie’. Op deze beurs zullen een 3-tal workshops worden gegeven en er is kienen. We hopen op 30 deelnemers, de teller staat nu op 17, er is nog ruimte om zich aan te melden als je een mooie hobby of vrijetijdsbesteding hebt. Zo hopen we een bijdrage te leveren tegen eenzaamheid/isolement onder senioren. De definitieve einddatum voor opgave is 15-04-2020. Indien u belangstelling heeft om mee te doen kunt u contact opnemen met dhr. Martin Koelen: 0475331284 of email naar amkoelen@ziggo.nl o.v.v. naam + telefoonnummer en hobby.

…………………………………………………………………………………………………………………

Inschrijfformulier voor Jubileum-boottocht vrijdag 19 juni 2019 om 11.30 uur, bij de Arloflat opstappen.

* Naam en  voornaam lid …………………………………………………………….1 / 2 personen

* Naam en voornaam introducé ………………………………………………….1 / 2 personen

* Adres en telefoonnummer ………………………………………………………………………………..

O:  KBO-leden betalen voor deelname € 20,00 p.p. ….. 1 / 2 personen  € ………,…
O:  Introducés betalen € 25,00 p.p. ………………………….. 1 / 2 personen  € ………,…
…………………………………………………………………………………… Totaal                € …..….,…

Betaling: Graag het totaalbedrag vóór 25 april 2020 overmaken naar IBAN  NL65 RABO 0136 9790 84 t.n.v. KBO Limburg afd. ROERMOND met vermelding van ‘Jubileum’.
De betaling is uw toegangsbewijs. Mocht de boottocht niet doorgaan krijgt iedereen zijn geld terug.

Handtekening: ……………………………………………. datum: ………………………………….