Nieuwsbrief 2021-2

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: deze Nieuwsbrief is door een vrijwilliger, onder verantwoordelijkheid van het bestuur KBO Roermond, samengesteld. We hopen dat de informatie nuttig voor u is. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met dhr. Martin Koelen: amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van Nieuwsbrief 3 is 29 maart 2021. Berichten kunnen tot uiterlijk  19 maart 2021 worden aangeboden. Wilt u sneller op de hoogte zijn van KBO-nieuws? Kijk dan op www.kboroermond.nl.

___________________________________________________________________________________

Programma 2021:

Verdere data ‘de Huiskamer’: (11 maart geannuleerd vanwege Corona)
8 april – 20 mei – 10 juni – 8 juli – 12 augustus – 9 september – 14 oktober –
11 november – 9 december. Locatie: ‘de Donderie’. Tijd: 13.00-17.00 uur. Onder voorbehoud: ALV 20 april en Kerstbuffet 17 december; valt of staat bij de maatregelen van de Regering…komt altijd in de Nieuwsbrief te staan. 

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1) Ledenadministratie: wijzigingen op uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl;
2) Begeleider ‘de Huiskamer’: we zoeken nog enkele dames en/of heren die een paar keer per jaar mee willen helpen in ‘de Huiskamer’. Belangstelling? Neem contact op met dhr. Martin Koelen.
3) Kandidaat bestuurslid: belangstelling in een bestuursfunctie: informeer bij waarnemend-voorzitter, dhr. Jos Derckx (0475-327007).
4) Bezorging Magazine/Nieuwsbrief/KBO-post: 29/3; 26/4; 31/5; 5/7; 30/8; 4/10; 1/11; 6/12 en in januari 2022 mogelijk weer een extra Nieuwsbrief. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

___________________________________________________________________________________________

Oproep: (gekleurd) tafellaken over voor ‘de Huiskamer’? Bel dhr. Martin Koelen (0475-331284). Alvast bedankt.

‘de Huiskamer’ 11 maart 2021:  Zaal open 13.00 uur. Van 13.-17.00 uur creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, gezellig praten of spelletjes doen en er is een kleine markt van poppen breien en keramiek. Aanmelden: verplicht en kan t/m 7 maart 2021 bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Entree: leden € 2,– en niet leden: € 3,–.

‘de Huiskamer’ 8 april 2021:  Zaal open 13.00 uur. Tot 15.00 uur creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, gezellig praten of spelletjes doen en er is een kleine markt van mandala en genealogie en zelf een boek schrijven. Van 15.15-16.30 uur een interactieve lezing door mw. Esther Lokkers van Remedica uit Eindhoven over ‘Zorg voor elkaar’. Aanmelden: verplicht en kan t/m 4 april 2021 bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Entree: leden € 2,– en niet leden: € 3,–.

Voor beide bijeenkomsten geldt: bij koorts of verkoudheid a.u.b. afmelden! Neem een mondkapje mee voor het betreden van het gebouw/toilet; in de zaal is mondkapje niet verplicht. Let op: indien door omstandigheden deze bijeenkomst wordt geannuleerd, worden degenen die zich hebben opgegeven altijd gebeld/gemaild. Maximaal 30 personen!

‘de Huiskamer’ is mede mogelijk gemaakt door ZonMw; een landelijke organisatie die o.a. subsidies verstrekt namens het Ministerie van VWS.

___________________________________________________________________________________

Oproep: wie wil op enkele middagen van ‘de Huiskamer’ van 13.00-17.00 uur een Parkinsonpatiënt gezelschap houden, zodat de mantelzorger (echtgenote) een middagje ontspanning heeft. Contactpersoon: ouderenadviseur Martin Koelen (0475-331284).

Wist U ?
1) …dat u binnenkort weer zelf of via de belastingsinvuller uw aangifte inkomstenbelasting kunt (laten) verzorgen. Een KBO-belastinginvuller kunt u aanvragen via KBO Limburg: 0475-381740; ook voor aanvragen zorgtoeslag/huurtoeslag.
2) …dat ‘Limburg in beweging’ van 1 februari t/m 30 april 2021 weer is te volgen via televisie L1?
3) …dat de gemeente Roermond een geveltuin project is gestart onder het motto: ‘de gemeente past de bestrating aan, en u zorgt voor de mooie planten en het onderhoud’. Geniet in het voorjaar al van uw mooie geveltuin. Kijk voor meer informatie/aanvragen op:  www.roermond.nl/nieuws/geveltuintjes.
4) …dat de KBO-ouderenadviseur namens de KBO deelneemt aan overleg binnen de gemeente over eenzaamheid. Heeft u een idee m.b.t. eenzaamheidbestrijding? Neem contact op met de ouderenadviseur: 0475-331284 of amkoelen@ziggo.nl.
5) …dat KBO-PCOB, FNV en andere organisaties zich hard maken in een petitie: ‘teken petitie tegen kostendelersnorm’. Meedoen? Kijk en teken: www.kbo-pcob.nl/nieuws/teken-petitie-tegen-kostendelersnorm.
6) ….Ziggo het analoge-TV-signaal binnenkort stopt? U heeft daarvan bericht gekregen.
7)…binnenkort ‘KBO-PCOB panel’ het ‘Nationaal Seniorenpanel’ gaat heten? Geen deelnemer? Laat uw mening horen en meldt u aan via de website van KBO-PCOB.
8)…senioren het zat zijn om verplicht op internet dienstverleningszaken af te handelen. Lees meer op:  www.kbo-pcob.nl.
9)…dat KBO-PCOB een pamflet heeft aangeboden aan de 3 grootste banken, t.w. Rabo, ING en ABN-Amro, om meer servicepunten te verwezenlijken. Lees meer op: www.kbo-pcob.nl.
10)…dat KBO-PCOB haar logo aanpast met de tekst: ‘voor senioren van vandaag en morgen’. Zie ook website KBO-PCOB.

___________________________________________________________________________________  

Gedicht: ‘de prikkelprik’

vaccinatie op grote schaal…inentingen in tweevoud…het steekt even maar dan… kunnen wij als herboren…weer prikkels ervaren…signalen van het brein…het zicht, de reuk, het gehoor, de smaak…en bovenal het gevoel van het samen beleven! Marianne Wulms – Hovens.

__________________________________________________________________________________________

Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten‘, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond en ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond; ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Foroxity-cinema’ Roermond voor korting bij KBO-films.                                                 

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!

___________________________________________________________________________________

Wij-mantelzorgers bijeenkomsten: op 20/4 – 18/5 – 15/6 – 17/8 – 21/9 – 19/10 -16/11 – 21/12 in ‘de Graasj’, Knevelsgraafstraat 21 Roermond van 13.30-15.30 uur. Minimaal 4 personen. Doel: contact tussen mantelzorgers en uitwisselen van informatie/ervaring. Alles onder leiding van maatschappelijk werk midden-Limburg. Aanmelden: 06-10768602 of 06-89970639 of wijmantelzorgersroermond@amwml.nl. Er wordt gewerkt volgens de RIVM regels!

___________________________________________________________________________________

‘Stembus’ Roermond: bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart rijdt ‘de Stembus’ rond in de gemeente Roermond. De bus is een mobiel stembureau en voldoet aan RIVM-regels. Op woensdag 17 maart tussen 07.30 uur en 20.00 uur wordt een vaste route gereden; deze route wordt nog vastgesteld. Op vijf plaatsen zal de  bus  2 uur staan. Eind februari 2021 krijgt de kiezer een brief waarin o.a. de route van de bus wordt aangegeven. De bus is niet geschikt voor rolstoelen. Voor meer info zie de website van gemeente Roermond. Bron: website gemeente Roermond.

___________________________________________________________________________________

Hulp bij laag inkomen: laag inkomen en hulp nodig? De gemeente helpt om het inkomen te verhogen. Hiervoor zijn een aantal regelingen beschreven op de inkomenskaart over landelijke en lokale regelingen. Per regeling staan de algemene voorwaarden/telefoonnummer. Link:  www.roermond.nl/inkomenskaart. U kunt aan de inkomenskaart geen rechten ontlenen. Bron: website gemeente Roermond.

___________________________________________________________________________________

Seniorentheater ‘de Rimpel’: kijk via de link https://www.seniorentheaterderimpel.nl/filmpjes.htm naar korte zelfgemaakte filmpjes. Leuk, leerzaam en herkenbaar? Het bestuur onderzoekt of dit ook iets is voor onze afdeling.

___________________________________________________________________________________

Veilig ouder worden: speciaal voor vrijwilligers (bestuurders, bezorgers, begeleiders ‘de Huiskamer’ of andere geïnteresseerden, die met senioren in contact komen, een korte online cursus over het herkennen van ouderenmishandeling; via de link https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=6093 kunt u de cursus van 20 minuten volgen.

___________________________________________________________________________________

‘Slotmanifestatie ‘NooitTeOud’ en wenskaarten maken: online is slotmanifestatie te volgens op 11 maart van 14.00-17.00 uur; diverse tafelgesprekken over ouderen. Volgen? Kijk op www.nooitteoudroermond.nl. De gratis BeeldenKaartenBox van ‘Nooit te Oud’ is gratis te verkrijgen als brievenbuspakket. Na ontvangst kun je m.b.v. de werkwijze direct aan de slag en de kaart d.t.v. Wel.kom  doorsturen naar een andere senior. Aanvragen kan tot 11 maart 2021. Stuur email naar info@nooitteoudroermond.nl of bel met 0475-345135 (naam-adres-geboortedatum) of vul het formulier in op de link   https://nooitteoudroermond.nl/nieuws/gratis-beeldende-kaarten-box.

___________________________________________________________________________________

Gratis vervoer naar vaccinatielocatie: met OMNIBUZZ kunnen ouderen gratis naar een vaccinatielocatie worden gebracht, ongeacht of u wel/geen pasje heeft! Maak eerst een afspraak met de GGD op 0800-7070 (geef aan dat u met OMNIBUZZ wordt gebracht) en bel daarna voor het taxivervoer op 0900-0699. Bijzonderheden: gezondheidscheque bij instappen; thuis ophalen en weer thuis brengen; chauffeur wacht op vaccinatielocatie en mondkapje is verplicht. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend! Bron: website gemeente Roermond.

___________________________________________________________________________________

N.B. Alle genoemde ‘linken’ kunt u het beste kopiëren naar uw ‘Google-scherm met slotje’ en bevestigen met ‘enter’.