Nieuwsbrief 2019-10

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Heeft u iets dat u alle leden wilt laten weten, stuur dan een email naar: jhj.derckx@gmail.com of bel telefoonnummer 0475327007. Deze Nieuwsbrief is samengesteld door het bestuur KBO Roermond. De bezorgdatum van de Nieuwsbrief nr 1 is 3 februari 2020. Berichten dienen uiterlijk 25 januari 2020 binnen te zijn voor plaatsing. Onze eigen berichten zullen ten allen tijde voorgaan. Op onze website worden ook gedurende de tussenliggende periode nieuwsberichten en nieuwtjes verteld. Het is dan ook aan te raden voor die leden met internet om regelmatig daar eens rond te kijken, bv onder FOTO’S of NIEUWS. Tijdens onze evenementen worden soms sfeerfoto’s gemaakt voor presentatie in eigen kring.

Het KBO-PCOB-Magazine met Nieuwsbrief zal in 2020 bij u worden bezorgd op of rond:  3 februari –  9 maart – 30 maart – 4 mei – 1 juni – 29 juni – 31 augustus – 28 september – 2 oktober – 30 november.        

ACTIVITEITENKALENDER 2019/2020. Let op: er kan het een en ander nog wijzigen. 

Vrijdag   13 december 2019: 14.00 uur Donderie: Kerstdiner.                                              

Zondag  15 december: 11.00 uur  Foroxity:   KBO film Judy

Zondag  19 januari 2020: 11.00 uur Foroxity:   KBO film The Farewell

 Woensdag 15 januari 2020: 14.00 uur  Donderie: Lezing over Afrika door Pieter Kersten

Dinsdag 18 februari 2020: 14.00 uur  Donderie: Algemene Ledenvergadering

Donderdag 26 maart 2020: 14.00 uur Donderie: Lezing over Donorwet

Dinsdag 21 april 2020: 14.00 uur  Donderie: Gezellige middag

Foroxity KBO Filmclub  Samen naar de film, ja, gezellig.

Judy: Zondag 15 december 2019 om 11:00 uur. Renee Zellweger is de legendarische Judy Garland in de gelijknamige speelfilm Judy. Nadat haar carrière in Amerika op een laag pitje is komen te staan, reist Judy in 1968 af naar Londen voor een reeks uitverkochte theatershows. Hiermee hoopt ze genoeg geld te verdienen om een stabiel leven te kunnen creëren voor haar kinderen die in Amerika zijn achtergebleven. Ondersteunend door de bekende liedjes, waaronder ‘Somewhere Over the Rainbow’, vertolkt Renée op indrukwekkende wijze de rol van de kwetsbare Judy Garland. Met Renée Zellweger, Jessie Buckley en Sewell.                                                                      

The Farewell: Zondag 19 januari 2020 11.00 uur. Wanneer de familie van Billi (Awkwafina) erachter komt dat hun geliefde grootmoeder terminale longkanker heeft, besluiten ze om haar niet in te lichten. In plaats daarvan plannen ze een geïmproviseerde bruiloft in hun moederland China. Als Billi, tegen haar principes in, toch besluit om te gaan komt ze in aanraking met het leven dat ze als 6-jarige gedwongen moest opgeven.

Kerstgroet namens het bestuur door voorzitter Martin Koelen. Heeft u ook wel eens het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat?  Ik wel! Zo wordt het jaar 2019 voorbereid en voor je het weet is 2019 alweer bijna voorbij en komt 2020 er aan. Maar eerst komt nog ons traditionele Kerstdiner in ‘De Donderie’. Altijd een van de hoogtepunten van het jaar. Over enkele  weken is het Kerstmis en de Jaarwisseling. Kerstmis, het feest van samenzijn en gezelligheid en bij de jaarwisseling het afsluiten van een jaar en het omarmen van een nieuw jaar. Het bestuur kijkt met voldoening terug op 2019 met een diversiteit aan georganiseerde activiteiten, het stabiliseren van het ledenaantal en het opstarten de nieuwe website en van de commissie ‘Attenties’ met o.a. het thema ‘lief en leed’. Ook voor het komende jaar heeft het bestuur de zaken al grotendeels op de rails staan en een van de hoogtepunten zal zijn het vieren van het 12 ½ jarig jubileum van onze afdeling KBO Roermond. Voor een aantal leden en hun families is 2019 slecht verlopen; er zijn leden overleden, leden in ziekenhuizen opgenomen en leden die langdurig ziek zijn of moesten verhuizen naar een zorginstelling -hospice. Het bestuur en de commissie ‘Attenties’  heeft deze leden en families ondersteund d.m.v. een kaart, telefoontje of een huisbezoek. Als voorzitter wil ik alle vrijwilligers bedanken, die zich achter de schermen inzetten voor onze afdeling.

Wij wensen u en uw dierbaren een gelukkig Kerstmis en een voorspoedig 2020.

Korting inlijsten KBO leden: t/m 29 februari 2020, op vertoon van KBO ledenpas, 15% korting op al uw inlijstwerk bij NEO Bakkerstraat 7a Roermond – tel. 0475332993.

De commissie Attenties; zijn er bij u of uw familieleden speciale gebeurtenissen als bijzondere verjaardagen, jubilea maar ook minder leuke zaken als ziekte of overlijden. Meldingen via een bestuurslid.

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk langer geldig: de tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. U moet vóór de verloopdatum van uw rijbewijs een Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR. U kunt alleen in Nederland rijden.    Vragen: Meldt u dan bij ons ‘hulppunt’ op www.kbo-pcob.nl/hulppunt-lange-wachttijd-cbr.

Verslag Bijeenkomst “Hersenz”. Op dinsdag 19 november om 14.00 uur in De Donderie vond een lezing plaats met als thema ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’, wat is dat? Deze en andere vragen heeft drs. Nicole Sillekens van SGL/Hersenz ons beantwoord tijdens deze lezing voor 27 leden. Tijd voor vragen over Tia, Herseninfarct of -bloeding en het antwoord daarop was er voldoende en eveneens tijd voor een kop koffie of thee tijdens de pauze. Om even voor vier ging iedereen weer tevreden naar huis.

Lezing over Afrikaanse culturen. Woensdag 15 januari 2020 om 14.00 uur in De Donderie. Pieter en Ida Kersten uit Roermond, beiden Afrikadeskundigen, zullen een boeiende lezing verzorgen over Afrikaanse culturen. Pieter en Ida zijn jarenlang door Afrika gereisd en hebben daarbij veel contacten gelegd met de bevolking in diverse landen. Het boek ‘Ik ben Hendrik Witbooi’ van Conny Braam is een goede graadmeter voor deze lezing. Pieter en Ida ondersteunen hun lezing met een schitterende powerpoint presentatie en diverse landkaarten. Toegang is gratis!

Aanmelden: verplicht, per telefoon of email bij: M. Koelen 0475331284 of amkoelen@ziggo.nl. Sluitingstermijn aanmelden: 8 januari 2020. Voor deze lezing is plaats voor max. 50 belangstellenden. VOL=VOL. Indien u zich heeft opgegeven en niet kunt komen gelieve u zich af te melden.

Verslag bezoek Risk Factory in Venlo, een overdekt ‘belevingspark’ voor jongeren en ouderen. KBO en Risk Factory hebben een samenwerkingsverdag getekend, vinden gezondheid en veiligheid van senioren heel erg belangrijk. Op uitnodiging van KBO Limburg zijn 2 van onze bestuursleden hier op bezoek geweest om een eerste indruk op te doen. De Risk Factory biedt de mogelijkheid om de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid actief te beleven met realistische scenario’s als brandgevaar, internetgebruik, verkeersveiligheid, contact met hulpdiensten 112 en het belang positieve gezondheid. Je ervaart (on)gezondheid en (on)veiligheid én leert, onder begeleiding, er naar te handelen want levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. Het geeft u meer zelfvertrouwen om de juiste beslissing te maken.

De contributienota 2020. De contributie 2020 zal net als vorig jaar €  25,00 bedragen per lid, voor de andere inwonende op hetzelfde adres in 2020 een bedrag van €  20,00 voor het hele jaar. De korting bepaalt de ALV per jaar.

Nieuwe leden betalen in 2020 t/m 30 juni bij aanmelden €  25,00, na 1 juli 2020 is het bedrag €  18,50. Opzeggen kan het hele jaar door.

Gelieve elke wijziging van uw (email)adres of telefoonnummer door te geven aan de Ledenadministratie. Mocht u tot op heden nog geen contributienota voor 2020 ontvangen hebben vragen wij u dit te melden bij Jos Derckx,  email: kbopenn@gmail.com  of bel 0475327007. Dan wordt die u alsnog toegestuurd.

Het Kerstdiner 2019, ook dit jaar weer uitgebreid samengesteld en verzorgd door Slagerij en cateraar G. Cox uit Maasniel.

Kerstmis  Feest van licht en vrede. De natuur is donker koud. De zomer is voorbij. Tuinen zijn klaargemaakt voor de winter. Een seizoen van rust lijkt aangebroken. Binnen blijven uit de kou en regen. Bij je zelf komen. Elkaar veel goeds wensen. De hoop en verwachting vernieuwen. Juicht nu, in donkere dagen. Samen onderweg zijn. De ander vasthouden in liefde en verbondenheid. Kerstmis, Feest van vooruitlopen.  Kerstgroeten van Miny Mertens  

Net als vorig jaar dient u zich bij de ingang weer te melden aan een tafel waar onze penningmeester Jos Derckx zit. Hij controleert of alles is afgerekend en in orde is. Als iedereen binnen is staat er eerst een, bij het buffet behorend, kopje koffie of thee klaar en spreekt de voorzitter een welkomstwoord. Daarna zal hij het Kerstbuffet openen en per tafel aanwijzen om naar het buffet te gaan en zich daar naar eigen wens te (laten) bedienen. Wij vragen u beleefd om u aan de aanwijzingen te houden zodat alles voor iedereen naar wens en in rust verloopt. Er is ruim voldoende. Tijdens het buffet zou, op verzoek van velen, hetzelfde orkest van het vorige jaar ook nu de muziek verzorgen. Helaas kan dit door ziekte niet. We hebben al vervanging. Wel zullen weer enkele Kerstgedichten worden voorgedragen door leden. Als slot van de maaltijd is er voor iedereen een dessert, ja, we hebben ook hier naar iemands wens geluisterd. Er is dit jaar een wijziging:  Er is dit jaar géén gratis coin voor een drankje bij het eten.  Coins kunt u kopenbij de penningmeester, deze zijn alleen vandaag geldig. 1 coin kost €  2.00 per stuk. Voor 1 coin krijgt u een glas bier of frisdrank, wijn en andere sterke drank kosten 2 coins. Graag gepast geld meebrengen. Wij rekenen dan zelf met het bedienend personeel af. 

Het bestuur wenst u allen een fijn en gezellig Kerstdiner toe.