Nieuwsbrief 2020-10

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: deze Nieuwsbrief is samengesteld door het bestuur van KBO Roermond. We hopen dat de informatie nuttig voor u is. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem contact op met dhr. Martin Koelen: amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. Eigenlijk is dit de laatste nieuwsbrief van 2020, maar het bestuur heeft besloten om in het kader van een betere communicatie naar de leden toe, in de 1e week van januari 2021, een extra Nieuwsbrief uit te geven; reden: we weten niet hoe de coronacrisis verder uitpakt. De bijeenkomsten van ‘de Huiskamer’ op 14 januari en 11 februari 2021 staan al gepland en we willen daar hoe dan ook tijdig op kunnen anticiperen m.b.t. doorgaan, inschrijven of annuleren. De bezorgers krijgen de benodigde aantallen op het huisadres om rond te brengen. De bezorgdatum van Nieuwsbrief 1-2021 is 1 februari 2021. Berichten kunnen tot uiterlijk  15 januari 2021 worden aangeboden. Wilt u sneller op de hoogte zijn van KBO-nieuws? Kijk dan op www.kboroermond.nl.

___________________________________________________________________________________

Programma 2021:

  • 14 januari 2021: 1e ‘de Huiskamer’ bijeenkomst in ‘de Donderie’ van 13.00-17.00 uur – meepraten/meedenken – gezellig samenzijn – spellen – kaarten – creatief bezig en een kleine markt.
  • 11 februari 2021: Meer details in de extra Nieuwsbrief 1e week 2021.
  • Verdere data ‘de Huiskamer’: 11 maart – 8 april – 20 mei – 10 juni – 8 juli – 12 augustus – 9 september – 14 oktober – 11 november – 9 december. Locatie: ‘de Donderie’. Tijd: 13.00-17.00 uur.

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1) Ledenadministratie: wijzigingen op uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens1952@planet.nl.
2) Contributie 2021: de facturen voor het lidmaatschap ‘verenigingsjaar 2021’ zijn in november bij u bezorgd. We verzoeken u dringend om deze betaling vóór 31 december 2020 te doen i.v.m. het afsluiten van het financiële deel van het verenigingsjaar én de afdracht naar KBO Limburg/Unie KBO. Blijf de vereniging steunen, ook in deze moeilijke coronatijd. Onze dank voor deze medewerking.
3) Voorzitter dhr. Hans Gunsing bedankt: het bestuur heeft onze oud-voorzitter dhr. Hans Gunsing een cadeaubon overhandigd als dank voor zijn inzet voor de afdeling KBO Roermond. We wensen hem veel goeds toe voor de toekomst.
4) Waarnemend-voorzitter: bij bestuursbesluit van 9 november j.l. is besloten dat dhr. Jos Derckx t/m de ALV-2021 waarnemend-voorzitter zal zijn. Wij wensen hem veel succes. Er zal worden gezocht naar een nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden of het blijft zoals het nu is. De ALV-2021 zal in maart of april 2021 plaatsvinden, hopelijk met minder invloed van coronamaatregelen. U krijgt daar nog bericht van.  

_________________________________________________________________________________________

‘de Huiskamer’ algemene informatie: de naam ‘de Huiskamer’ is bedacht voor het gezellig samenzijn en dingen doen. Het is natuurlijk niet de huiskamer bij u thuis, maar toch kan in de ruimte waar we de bijeenkomst houden een sfeer worden gemaakt die lijkt op uw huiskamer. De tafels met tafellaken staan ruim van elkaar en aan iedere tafel kunnen maximaal 4 personen plaatsnemen. Op een aparte tafel liggen allerlei spellen om te gebruiken voor uw eigen tafel. Ook zal er een bridgetafel zijn. U kunt ook uw eigen hobbyspullen meenemen en aan een tafel gaan breien/borduren/haken/schilderen, etc.. Vanaf 13.00 uur kunt u op elk moment binnenkomen; geen enkel probleem! Om 17.00 uur eindigen we de bijeenkomst; een spannend potje bridge of een spel, mag worden afgemaakt. Ergens in de zaal staat een koffie/thee corner; drankjes kunt u tegen betaling bestellen bij Bubbels. Er bestaat ook gelegenheid om gratis een kraampje (tafel) te bemannen met zelf gemaakte spullen, waar u uitleg over geeft en die u voor maximaal € 5,- per stuk mag verkopen; aanmelden voor een kraampje (tafel) kan bij dhr. Martin Koelen (0475-331284 of per mail). Op de even maanden zal tussen 15.30 en 16.30 een lezing/voordracht worden verzorgd en kunt u daarna nog napraten; gedurende de lezing/voordracht is er geen vrije inloop en liggen andere bezigheden stil. Een heel ander jaarprogramma dan u van het bestuur gewend bent om te krijgen; meer tijd voor de bijeenkomsten en ook in de zomermaanden gaat het gewoon door. Het doel van deze bijeenkomsten is minder eenzaamheid, meer samen doen, door met anderen een gezellige invulling te geven aan deze middag. ‘de Huiskamer’ kan ook het begin zijn van het zelf opstarten van een  wandel- en /of fietsclubje. Drie vrijwilligers zullen bij iedere bijeenkomst een oogje in het zeil houden. Ook de KBO-ouderenadviseur is regelmatig aanwezig. Let op: door de huidige coronamaatregelen kunnen maximaal 30 personen deelnemen; we hopen in de toekomst op een groter maximum. We zoeken nog enkele begeleiders (1x per 2/3 maanden) voor dit project; aanmelden: dhr. Martin Koelen (0475-331284).       

‘de Huiskamer’ 14 januari 2021:  wanneer de coronamaatregelen het toelaten gaat ‘de Huiskamer’ op deze dag voor het eerst van start. Als voorbereiding op ‘de Huiskamer’ kon de thema-bijeenkomst op 27 november 2020 helaas geen doorgang vinden.  Deze bijeenkomst was bedoeld om u mee te laten praten over de invulling van het programma, zoals: voorkeuren lezingen/voordrachten, het meedoen aan ‘de Huiskamer’ en uw eigen invulling/bijdrage aan ‘de Huiskamer’. Het eerste uur van deze bijeenkomst laten we u meepraten in een interactie tussen u en de commissie ‘de Huiskamer’ over eerder genoemde punten; daarna gaat iedereen zijn/haar eigen gang met gezellig praten, uw hobby laten zien (breien, borduren, schilderen, etc.), spellen doen, bridgen, kramen bezoeken. Maximaal kunnen 30 personen deelnemen. Aanmelden is verplicht en kan t/m 7 januari 2021 bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Entree: leden € 2,- en niet leden: € 3,-. Bij koorts of verkoudheid a.u.b. afmelden! Neem voor de zekerheid een mondkapje mee!!! Vanaf 1/12-20 verplicht en 14/1-21 mogelijk nog steeds verplicht.

___________________________________________________________________________________

Wist U ?
1) dat KBO-PCOB regelmatig in het nieuws is m.b.t. onze belangenbehartiging; dat gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van een persbericht of het verwoorden van een standpunt. Wilt u meer weten over deze mediaberichten? Kijk dan op de website: www.kbo-pcob.nl.
2) dat KBO-PCOB online diverse webinars organiseert met interessante onderwerpen en sprekers. Op www.kbo-pcob.nl kunt u diverse webinars terugzien op uw gsm, tablet of PC, een soort programma gemist.
3) dat de gemeente Roermond een website heeft die hulp biedt bij keuze zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Voor meer info: www.gezondverzekerd.nl/roermond; 4) Dat op 1 april 2021 (Witte Donderdag) The Passion weer naar Roermond komt?
5) dat donderdag 12 november j.l. dhr. Hans Hollanders (directeur KBO Limburg) op L1-TV een toelichting heeft gegeven over het beleidsplan KBO Limburg.
6) dat u kunt zien op de link www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst wie uw wijkagent is?

Deelnamelijsten bijeenkomsten: bij bijeenkomsten zullen deelnemerslijsten worden aangemaakt. Deze lijsten zijn van belang voor eventuele corona-contact-onderzoek. Na 14 dagen worden de lijsten vernietigd.

Dag van de vrijwilliger op 7 december 2020. ‘Tijd voor een spelletje!’ zoals we (‘Actief Roermond’) vorig jaar al aan hadden gegeven zouden we in 2021 overgaan naar een nieuwe manier van waarderen. Toch willen we 7 december niet helemaal aan ons ons of beter gezegd aan jullie voorbij laten gaan. Daarom kun je je vanaf nu inschrijven voor een online pubquiz. Uiteraard krijgen de winnaars naast alle lof ook een leuke prijs. Aanmelden kan gemakkelijk via www.actiefroermond.nl. Waarderingsactiviteiten die door Corona nu niet door kunnen gaan worden volgend jaar opnieuw ingepland. Bron: vrijwilligersorganisatie Roermond: ‘Actief Roermond’.

Alternatief kerstbuffet: degene die een/meerdere diner-pakketten heeft besteld; slager/partyservice COX uit Maasniel komt deze op 18 december 2020 tussen 09.45 en 17.00 uur bij u thuis bezorgen. Er worden 192 diner-pakketten bezorgd. Eet smakelijk. Let op: de inschrijftermijn is verstreken!

___________________________________________________________________________________

Hulp nodig voor kerstactie tegen armoede in Roermond:
Geef kerstboodschappen cadeau. Roermond kent meer armoede binnen de gemeentegrenzen dan gemiddeld in Nederland. Van alle mensen in de Donderberg kan zestien procent met het inkomen nauwelijks hun basisbehoeften dekken. Daarom organiseert de Vincentiusvereniging elk jaar in december een kerstactie met de opbrengst van hun kringloopwinkel, waarmee cadeaukaarten van Jan Linders worden verdeeld onder de laagste inkomens. Deze actie dreigt in het water te vallen door de coronamaatregelen, waardoor de winkel een tijd dicht is geweest. Daarom vraagt de Vincentiusvereniging Roermondenaren om extra hulp. Iedere bijdrage is welkom op het rekeningnummer van Vincentiusvereniging Roermond NL 26 RABO 0131 2554 28. Meer informatie is te vinden op www.vincentiusroermond.nl.

___________________________________________________________________________________

Gedicht: in de legende van een bedelaar…komt zijn weldoener te paard…warmte is om te delen…weet een stel als velen…bij  licht van lampionnen en vlammen als zonnen…hebben zij elkaar ontmoet in een St. Maartens stoet…zie één mantel voor twee…stemt hen nu heel tevree. Marianne Wulms – Hovens.

_________________________________________________________________________________________

Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten‘, ‘COX-catering’ uit Maasniel, en ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond; ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Foroxity-cinema’ Roermond voor korting bij KBO-films..                                                 

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!

Airco (verkoeling/verwarming) nodig? Van Savier Airco uit Echt krijgen we voor iedere plaatsing bij KBO-lid een donatie. Meldt aan bestuur dat Savier Airco bij u een airco(’s) heeft geplaatst. Savier Airco: 06-54953391. Bedankt.       

___________________________________________________________________________________

100 jaar! Ons lid, mw. M.C. Reulen-Bemont, woonachting in het RCG te Roermond, is op 19 november 2021 ‘100 jaar’ geworden. De waarnemend-voorzitter heeft haar namens het bestuur en leden van KBO Roermond een bloemetje met bijbehorende kaart aangeboden. Wij wensen mw. Reulen-Bemont voor het nieuwe jaar vooral gezondheid toe. 

Kerstmis en Nieuwjaar: het bestuur wenst u en uw dierbaren fijne Kerstdagen en een gezond 2021. Dat vooral 2021 een ander en beter jaar mogen worden dan het afgelopen coronajaar met al zijn verdriet, beperkingen en angst. We hopen u in gezondheid in het nieuwe jaar, bijvoorbeeld al op 14 januari 2021, weer te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet, de bestuursleden dhr. Jos Derckx, mw. Truus Geurtjens en dhr. Martin Koelen.