Nieuwsbrief 2020-3

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dit is de nieuwsbrief van het bestuur van de van de KBO Limburg, afdeling-Roermond.
Heeft u iets dat u alle leden wilt laten weten, een wijziging van email- of bezorgadres, of van een telefoonnummer, geef dit door aan de Ledenadministratie of stuur een email naar:
kbopenn@gmail.com of een belletje naar telefoonnummer: 0475 327007.

De bezorgdatum van de Nieuwsbrief nr. 4 is 4 mei 2020. Berichten tot uiterlijk 27 april 2020 worden nog geplaatst. Onze eigen berichten zullen te allen tijde voorgaan. Bezoek ook regelmatig onze website www.kboroermond.nl.

BELANGRIJKE MEDEDELING I.V.M. HET CORONAVIRUS.
Als bestuur KBO Roermond hebben we 12 maart jongstleden besloten in verband met het Coronavirus en de desastreuze gevolgen welke die (kunnen) hebben voor onder meer de doelgroep waarin wij verkeren, gezien ook de informatie welke ons wordt verstrekt door de Overheid en haar experts (RIVM/GGD/etc.) en de KBO-Limburg, tot eind maart de zaken stil te leggen. Nu de epidemie naar zijn hoogtepunt toegaat, er wordt gesproken over maanden en er nog geen sprake is van enige vorm van afbouw van de pandemie, laat staan dat iets zinnigs te zeggen is over het grillige verloop ervan en het gewenst einde, ook volgens experts, en gelet op de verstrekkende maatregelen voor de burgers die noodzakelijkerwijs worden genomen, zullen wij de komende maanden de vinger strak aan de pols houden.
Wij zullen als bestuur per maand ons standpunt bepalen om al of niet voort te gaan met de al geplande verenigingsactiviteiten van KBO Roermond en dat U laten weten via de Nieuwsbrief en op onze site.
Voor de maanden april en mei 2020 hebben wij besloten alles te cancelen. Dat heeft als consequentie dat alle activiteiten voor die maanden worden geschrapt.
Ook cancelen wij de jubileumvaart van juni omdat we al in april moeten mededelen bij De Veerman of deze tocht doorgaat. Tot op dit moment hebben we slechts 31 aanmeldingen (van de gewenste 100) en niet is te verwachten dat dit de komende weken toeneemt omdat iedereen een afwachtende houding inneemt en dat is begrijpelijk. Iedereen die al betaald heeft krijgt zijn betaling zo spoedig mogelijk terug.

Van de voorzitter.
Beste leden,

Het zijn rare tijden en hoelang die gaan duren is ongewis. We worden op onze individualiteit terug geworpen; erop letten dat je temperatuur niet omhoogschiet, kuchen, hoesten en snotteren, opletten met anderen in de buurt, eventueel thuisblijven, geen onnodige bezoekjes brengen, niemand een hand geven, een knuffel voor de partner, kinderen en kleinkinderen is even geen optie, social distance van minstens 1.50 meter wordt geadviseerd, geen bezoek meer aan het verzorgingshuis, eventueel in quarantaine, afgezonderd van anderen, enz. enz. enz. Wat op de loer ligt is eenzaamheid. Ga daar positief mee om. Doe er wat aan. Ben actief!
Bel (Skype) eens met iemand die eenzaam is of zich mogelijk zo voelt, schrijft een e-mail of verstuur post, stuur een bloemetje, sta voor je medemens open, wees hen tot steun, steek hem of haar een hart onder de riem en toon je betrokkenheid. Wat is er ook voor U prettiger, dan erbij te horen mee te doen, je in te spannen voor d’n ander. U bent niet zomaar lid van het KBO, een vereniging die onder meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De Koning en de minister-president hebben het al aangehaald. We moeten het samen doen, dan komen we er wel bovenop. En dat gaat ons als rechtgeaarde KBO-ers best lukken. En let op Uw gezondheid en die van anderen. Hou mekaar een beetje in de gaten.

Hans Gunsing.

Onder voorbehoud dat als gevolg van de Corona-crisis ook verdere activiteiten in 2020 afgezegd kunnen worden geven we een gedeeltelijk overzicht van nog te verwachten zaken. Wij zullen allen die zich al hebben aangemeld tijdig informeren. Let op de website.

Film zondag 21 juni 2020 om 11:00 uur: Deux
Buurvrouwen Madeleine en Nina zijn al tien jaren elkaars grote liefde. Hun grootste wens is hun appartementen te verkopen om samen naar Rome te verhuizen.
Bel met Foroxity vooraf of de film doorgaat.

KBO Limburg en Risk Factory, een overdekt ‘belevingspark’ voor jong en oud van de Veiligheidsregio Noord-Limburg in Venlo. Onze gezondheid en onze veiligheid hebben we deels zelf in de hand. Het begint bij het inschatten van de risico’s. In het belevingspark kun je veiligheid en gezondheid actief en reëel beleven met interactieve scenario’s, zoals brandgevaar, internetgebruik, verkeersveiligheid, contact met 112, gezondheid en algemene veiligheid. U wordt door professionals rondgeleid. Kosten € 12,50 p/p. (Bus van Roermond naar Venlo en v.v.) Zie ook artikel in KBO-PCOB Magazine. Aanmelden bij Jos Derckx op email kbopenn@gmail.com of tel. 0475 327007.
Zodra we weten of we voldoende personen hebben (minimaal 30 – maximaal 50 personen) zullen we daar in de 2e helft 2020 een datum reserveren. Wordt vervolgd.

22 november 2020 gaat onze afdeling, samen met de Vereniging Donderberg 55+, een creatieve beurs organiseren. Deze beurs zal plaatsvinden in ‘De Donderie’. Op deze beurs zullen een 3-tal workshops worden gegeven en er is kienen. We hopen op 30 deelnemers/stands, de teller staat nu op 17, er is nog ruimte om zich aan te melden als je een mooie hobby of vrijetijdsbesteding hebt. Zo hopen we een bijdrage te leveren tegen eenzaamheid/isolement onder senioren. De definitieve einddatum voor opgave is 15-04-2020. Indien u belangstelling heeft om mee te doen kunt u contact opnemen met dhr. Martin Koelen: 0475 331284 of email naar amkoelen@ziggo.nl o.v.v. naam + telefoonnummer en hobby.

Wet Zorg en Dwang (Wzd) is per 1-1-2020 ingegaan. De wet gaat over onvrijwillige zorg bij mensen met dementie. De Wzd bepaalt of uw naaste zorg mag krijgen waar hij/zij geen toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij/zij zich tegen verzet. De wet geldt zowel voor zorg thuis als in het verpleeghuis en op de dagopvang. Wij willen hier in de toekomst ook een lezing over organiseren. Kijk ook eens op Dementie.nl/wet-zorg-en-dwang-wzd. Meer informatie over wanneer volgt in een komende Nieuwsbrief.

Verder wensen wij u allen een goede gezondheid, blijf rustig en volg de berichten via onze website www.kboroermond.nl.