Nieuwsbrief 2021-3

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: deze Nieuwsbrief is door een vrijwilliger, onder verantwoordelijkheid van het bestuur KBO Roermond, samengesteld. We hopen dat de informatie nuttig voor u is. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met dhr. Martin Koelen: amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van Nieuwsbrief 4 is 26 april 2021. Berichten kunnen tot uiterlijk 18 april 2021 worden aangeboden. Op www.kboroermond.nl leest u meer nieuws en ook de Nieuwsbrief in een groter lettertype!

___________________________________________________________________________________

Programma 2021:

Verdere data ‘de Huiskamer’: 8 april (annulering) – 20 mei – 10 juni – 8 juli – 12 augustus – 9 september – 14 oktober – 11 november – 9 december. Locatie: ‘de Donderie’. Tijd: 13.00-17.00 uur. ALV 11 mei (14.00-17.00 uur in zaal 1-2 van ’de Donderie’) onder voorbehoud. Kerstbuffet op 17 december onder voorbehoud.

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1) Ledenadministratie: wijzigingen op uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl;
2) Begeleider ‘de Huiskamer’: we zoeken nog enkele dames en/of heren die een paar keer per jaar mee willen helpen in ‘de Huiskamer’. Belangstelling? Neem contact op met dhr. Martin Koelen.
3) Kandidaat bestuurslid: belangstelling in een bestuursfunctie: informeer bij waarnemend-voorzitter, dhr. Jos Derckx (0475-327007).
4) Bezorging Magazine/Nieuwsbrief/KBO-post: 26/4; 31/5; 5/7; 30/8; 4/10; 1/11; 6/12 en in januari 2022 mogelijk weer een extra Nieuwsbrief. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

_________________________________________________________________________________________

‘de Huiskamer’ 8 april 2021:  helaas moeten we u mededelen dat, naar aanleiding van de persconferentie dd 23 maart 2021, deze geplande ‘de Huiskamer’ geen doorgang kan vinden.

‘de Huiskamer’ 20 mei 2021:  Zaal open 13.00 uur. Van 13.-17.00 uur creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, gezellig praten of spelletjes doen en er is een kleine markt van poppen breien en keramiek. Aanmelden: verplicht en kan t/m 16 mei 2021 bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Entree: leden € 2,– en niet leden: € 3,–.

Voor ‘de Huiskamer geldt: bij koorts of verkoudheid a.u.b. afmelden! Neem een mondkapje mee voor het betreden van het gebouw/toilet; in de zaal is mondkapje niet verplicht. Let op: indien door omstandigheden een bijeenkomst wordt geannuleerd, worden degenen die zich hebben opgegeven altijd gebeld/gemaild. Maximaal 30 personen!

Tijdens ‘de Huiskamer’ kunt u ook boeken ruilen! Neem één of meerdere boeken mee en ruil deze met bijvoorbeeld hetzelfde aantal boeken met iemand anders; de organisatie treft bij het ruilen van boeken geen aansprakelijkheid.

‘de Huiskamer’ is mede mogelijk gemaakt door ZonMw; een landelijke organisatie die o.a. subsidies verstrekt namens het Ministerie van VWS.

___________________________________________________________________________________

Wist U ?
1) …dat u binnenkort weer zelf of via de belastingsinvuller uw aangifte inkomstenbelasting kunt (laten) verzorgen. Een KBO-belastinginvuller kunt u aanvragen via KBO Limburg: 0475-381740; ook voor aanvragen zorgtoeslag/huurtoeslag. In verband met Covid-19 is de einddatum aangifte belasting veranderd van 1 mei naar 8 mei 2021.
2) …dat ‘Limburg in beweging’ van 1 februari t/m 30 april 2021 weer is te volgen via televisie L1?
3) …dat u bij KBO-PCOB uw voordeel kunt doen met aankopen? Kijk op: https://mailchi.mp/kbo-pcob-voordeel.nl/aanbiedingen-waar-muziek-in-zit-2533308?e=c4a592acd1
4) …dat de KBO-ouderenadviseur namens de KBO deelneemt aan overleg binnen de gemeente over eenzaamheid (SeniorVriendelijk Roermond). Heeft u een idee m.b.t. eenzaamheidbestrijding? Neem contact op met de ouderenadviseur: 0475-331284 of amkoelen@ziggo.nl.
5) …dat op de website www.seniorenroermond.nl ook alle KBO Roermondse activiteiten en alle Roermondse-activiteiten staan genoemd? Genoeg keuzes om ergens aan deel te nemen!
6) …dat SeniorVriendelijk Roermond bezig is met het voorbereiden van een campagne om ‘eenzaamheid’ in de gemeente Roermond goed op de kaart te zetten voor haar burgers?
7) …dat u zich gratis kunt abonneren op de nieuwsbrief van BeterOud? Kijk op www.beteroud.nl.
8) …dat KBO-PCOB haar logo aanpast met de tekst: ‘voor senioren van vandaag en morgen’. Zie ook website KBO-PCOB.
9) …dat op de achterzijde van het vorige KBO-PCOB magazine  een code heeft gestaan om digitaal het maandblad te kunnen lezen? Nog niet gedaan? Doe het alsnog. Weet u niet hoe dat moet? Vraag aan familie/buur/bekende om het voor u te doen.
10) …dat de Provincie Limburg en KBO Limburg in het kader van ‘eenzaamheid’ een poster hebben uitgegeven m.b.t. ‘Samen doen’. Zie www.kboroermond.nl onder menu:nieuws.
11) …de geplande start van de Passiespelen op 18 april 2021 in Tegelen weer is uitgesteld? Een nieuwe startdatum zal z.s.m. bekend worden gemaakt.

__________________________________________________________________________________________

Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten‘, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond en ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond; ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Foroxity-cinema’ Roermond voor korting bij KBO-films.                                                 

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!

___________________________________________________________________________________

Coronazorgen? Op het ‘steunpunt coronazorgen’ vindt u hulp en informatie over hoe u met uw gevoelens en zorgen kan omgaan in de coronacrisis. Ook staan er per onderwerp verwijzingen naar andere instanties. Het steunpunt is een digitaal informatie- en verwijscentrum. Voor wie is het? Het steunpunt is er voor iedereen; in het bijzonder als u het emotioneel zwaar heeft door de gevolgen van het coronavirus, omdat u het zelf heeft gehad of een van uw dierbaren, maar ook als u door deze crisis het gevoel heeft dat u uw vooruitzichten op de toekomst kwijt bent. Klik op https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/ivc voor meer informatie.

Aanvraag tegemoetkoming chronisch zieken en mantelzorgwaardering: tegemoetkoming chronisch zieken is inkomensafhankelijk en de tegemoetkoming is gekoppeld aan 130% van de bijstandsnorm voor alleenstaanden/gehuwden of samenwonenden; u kunt eenmalig € 200,– tegemoetkoming krijgen. Zorgt u onbetaald voor iemand? U kunt eenmalig € 175,– tegemoetkoming krijgen voor mantelzorgwaardering. Meer informatie / aanvragen / juiste bedragen: 0475-359999 (gemeentehuis Roermond). Niet vergeten aan te vragen!

Rijbewijsnieuws: sinds 1 januari 2014 geldt dat senioren (rijbewijsverlenging) zich pas vanaf hun 75e voor het rijbewijs dienen te laten keuren. Ook zijn rijbewijzen voor bestuurders tussen 60-70 jaar sindsdien langer geldig. Belangrijkste regels! Jonger dan 65 jaar? Bij verlenging is uw rijbewijs 10 jaar geldig; een medische keuring is niet nodig. Tussen 65-70 jaar? Uw nieuwe rijbewijs is geldig, totdat u 75 wordt; u heeft tot die tijd geen medische keuring nodig. Tussen 70-75 jaar? Uw nieuwe rijbewijs is 5 jaar geldig. U heeft een medische keuring nodig als het oude rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. 75 jaar of ouder? Dan is een medische keuring verplicht. Uw rijbewijs is na verlenging 5 jaar geldig. Meer informatie op de website van het CBR of www.kboroermond.nl.

Gratis vervoer naar vaccinatielocatie: met OMNIBUZZ kunnen ouderen vanaf 65 jaar gratis naar een vaccinatielocatie worden gebracht, ongeacht of u wel/geen pasje heeft! Maak eerst een afspraak met de GGD op 0800-7070 (geef aan dat u met OMNIBUZZ wordt gebracht) en bel daarna voor het taxivervoer op 0900-0699. Bijzonderheden: gezondheidscheque bij instappen; thuis ophalen en weer thuis brengen; chauffeur wacht op vaccinatielocatie en mondkapje is verplicht. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend! Bron: website gemeente Roermond.

Eenzaamheid: op https://www.human.nl/de-publieke-tribune-radio/lees/eenzaamheid-radio.html wordt eenzaamheid in een interview door een filosofe/onderzoekster en ervaringsdeskundigen (eenzame mensen) bespreekbaar gemaakt. Duur 55 minuten (inclusief muziek). Heeft u n.a.v. het radioprogramma, behoefte aan een gesprek over dit onderwerp? Neem dan contact op met algemeen maatschappelijk werk midden Limburg 088-6560600 of ‘de WegWijzer 0475-345135; u kunt dit ook doen d.t.v. de KBO-ouderenadviseur dhr. Martin Koelen.

___________________________________________________________________________________

Geheugentest: heeft u de laatste tijd moeite om op de juiste woorden/namen te komen? Loopt u wel eens ergens naar toe en vraagt u zich daar af wat doe ik hier eigenlijk? Grote kans dat dit komt door vergeetachtigheid. Ouder worden en vergeetachtigheid horen bij elkaar. Groeiende geheugenproblemen kunnen echter ook een eerste teken zijn van dementie. Blijf niet rondlopen met uw zorgen. Vergeetachtigheid, op elke leeftijd, is meestal een normaal verschijnsel, maar zodra u zich zorgen maakt, is het tijd om in actie te komen. U kunt zelf of voor een ander de geheugentest doen. De test bestaat uit 25 herkenbare voorbeelden. Bij een hoge score krijgt u het advies om naar de huisarts te gaan; de huisarts is de eerste persoon die u op weg kan helpen naar meer duidelijkheid. Geen internet in combinatie met computer/tablet? Heeft u zorgen over uw geheugen? Neem contact op met de huisarts of doe de geheugentest samen met een (klein)kind, vriendin of een ander dierbaar persoon. De geheugentest kunt u vinden op: https://www.dementie.nl/doe-de-geheugentest-zelf.

___________________________________________________________________________________

N.B. Alle genoemde ‘linken’ kunt u het beste kopiëren naar uw ‘Google-scherm met slotje’ en bevestigen met ‘enter’.