Nieuwsbrief 2019-4

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Marga Houben en Jos Derckx. Heeft u iets dat u alle leden wilt laten weten? Contact: zie bestuur.

De bezorgdatum van de volgende Nieuwsbrief nr 5 is 3 juni 2019. Berichten dienen uiterlijk 25 mei 2019 binnen te zijn voor plaatsing. Onze eigen berichten zullen ten allen tijde voorgaan.

Veilig internetbankieren. Op 9 april j.l. heeft de RABO-bank Roermond-Echt, in de Donderie, een presentatie verzorgd over het onderwerp ‘veiligheid rondom internetbankieren’. 30 personen waren aanwezig. De bank tracteerde de gasten bij binnenkomst op een lekker stukje vlaai en de KBO verzorgde zoals gewoonlijk de koffie/thee. De dames Annie Peeters en Netty van Herten presenteerden een powerpoint met allerlei teksten en filmpjes over manieren van ‘geld/pincodes/pasjes afhandig maken bij vooral ouderen’. Bij elk onderwerp was voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het delen van eigen ervaringen over het onderwerp. Extra informatie werd gegeven over het opstellen van volmachten; hulp bij zelfstandig bankieren en het activeren van bankpasjes. Door de voorzitter werd aan de dames een VVV-bon verstrekt voor hun goede presentatie.’

Luistervilla: Luistercursus klassieke muziek. Houdt u van kunst en cultuur? Bent u op zoek naar inspiratie, verdieping? In een luistercursus betreedt u in een ontspannen sfeer de wereld van klassieke muziek en leert u bewust te luisteren. U hoeft er geen muzikale achtergrond voor te hebben of noten te kunnen lezen. Er zijn 16 tweewekelijkse bijeenkomsten. (Start najaar 2019). De rode draad wordt gevormd door 12 lessen, die tezamen een chronologische lijn vormen door de muziekgeschiedenis. Tweemaal per jaar is er mogelijkheid om gezamenlijk een concert te bezoeken. Voor meer informatie: bel 0464264136 / 0629409942, of voor info: www.luistervilla.nl

Foroxity: KBO film: Bon Dieu 2. Het Franse echtpaar Claude en Marie Verneuil wordt met een crisis geconfronteerd. Hun vier schoonzonen Rachid, David, Chao en Charles willen samen met hun vrouwen en kinderen Frankrijk verlaten en hun geluk in het buitenland beproeven. Maar een leven zonder hun kroost in de buurt kunnen zij zich niet voorstellen, dus doen ze alles om hen in het land te houden.

Speciale museumrondleidingen voor mensen met dementie. Het Cuypershuis organiseert rondleidingen gericht op mensen met dementie en hun partner of mantelzorger. Deze buitengewone wandeling door het museum geeft veel ruimte om herinneringen op te halen, die verbonden zijn aan de getoonde objecten. Hiermee wordt een succesvol eerste seizoen voortgezet. De deelnemers beoordeelden de rondleiding zeer positief en genoten van de gezellige sfeer. Deze speciale rondleidingen staan gepland op zaterdag 21 september en vrijdag 13 december steeds van 14 tot 16 uur. Deelname is gratis, aanmelden kan bij het Cuypershuis Roermond.

Maandelijkse Oogcafé meeting. De volgende Oogcafé meeting voor blinden en slechtzienden in het Paradies te Roermond, Munsterstraat 61, is op dinsdag 28 mei van 14.00 tot 16.00 uur. Het thema van deze meeting is nog niet bekend. De informatieve website van de landelijke Oogvereniging, de initiatiefnemer van het Oogcafé, is: www.oogvereniging.nl

Gemeentearchief Roermond. Dinsdagochtend 23 april j.l. namen 7 leden deel aan een excursie in het gemeentearchief. Door dhr. Hans van de Mortel, gemeentearchivaris, werden we in zijn kantoor, woonkamer van een voormalige burgemeesterswoning, ontvangen. Onder het genot van koffie/thee werd uitleg gegeven over de woonkamer met zijn schitterende lambrisering, schouw, plafond van 4 meter hoog en de diverse oude schilderijen. Door een boeiende interactie tussen de aanwezigen en de archivaris, werden verschillende periodes uit de Roermondse historie onder de loep genomen. Het bezoek aan het echte archief was het hoogtepunt. Een aantal stukken lagen klaar voor uitleg en inzage. Na afloop bedankte Martin Koelen archivaris Hans van de Mortel en gaf hem voor zijn uitleg en passie een attentie.

Helaas heeft dit bericht ons nu pas bereikt, toch willen wij u deze informatie niet onthouden. Alzheimercafé Roermond over de ziekte van Alzheimer en euthanasie. In het Alzheimercafé wordt op 6 mei het verhaal verteld van aftakeling door dementie en de keuze, die gemaakt werd om een eind te maken aan verder ondraaglijk lijden. Francien van de Beek volgde in dagboekaantekeningen dit proces van haar zusje op de voet.  Francien leest die avond fragmenten voor zoals ze die optekende naar aanleiding van de vier laatste jaren van haar zus. De  auteur gaat graag met de bezoekers in gesprek. Locatie Alzheimercafé Roermond: De Graasj, Knevelsgraafstraat 21 Roermond. Maandag 6 mei 2019 Zaal open 19 uur; programma van 19:30 u tot 21:30 uur. Titel: ‘Dag lief zusje’; over Alzheimer, euthanasie en liefde. Gastspreker: Francien van de Beek.

Vooraankondiging ‘positieve gezondheid’ op 25 juni. Een docente van Burgerkracht Limburg zal het thema ‘positieve gezondheid’ verzorgen. Huisarts en onderzoeker Machteld Huber heeft enkele jaren geleden een nieuwe invulling gegeven aan het begrip ‘gezondheid versus eigen regie/zelfmanagement’. Centraal staat een nieuwe omschrijving van gezondheid: gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven. Deze nieuwe invulling wordt nu ook landelijk uitgerold op scholen, gezondheidszorg, ouderenadvisering, seniorenverenigingen, etc.. De bijeenkomst zal ook interactief zijn tussen deelnemers en docente. Voor dit onderwerp zal zeker veel belangstelling bestaan. Noteer deze datum vast in uw agenda.  In de nieuwsbrief van 5 juni staat beschreven hoe en waar de aanmelding plaatsvindt.

Herhaling!  Busdagtocht op dinsdag 4 juni 2019 naar Wittem, Margraten en Valkenburg. Opstappen ’s morgens om 9.00 uur bij de Donderie in de bus van het touringcarbedrijf Heijthuijsen. Maximaal 50 personen. Vol = Vol. Deelname op volgorde ontvangst: Opgave en betaling voor leden en leden + partners (niet lid) uiterlijk 17 mei. Introducees kunnen vanaf nu worden opgeven en betaling dient 24 mei binnen te zijn. *Er zijn nog enkele vrije plaatsen*.     We worden rond 10:00 uur bij het klooster in Wittem verwacht, waar we eerst koffie/thee krijgen. Dan volgt er een rondleiding met een gids door een gedeelte van het klooster, zoals de bibliotheek, de 4 kapellen en kerken en de kloostertuin.. Daarna volgt in de refter een kloosterlunch in de vorm van een buffet. Voor mensen, die slecht ter been zijn, staan er in diverse ruimtes stoelen waardoor ze zittend de rondleiding kunnen volgen, ook mensen in een rolstoel kunnen deelnemen. Na de lunch gan we naar de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Geïnteresseerden kunnen ook hier deelnemen aan een gratis rondleiding met gids, of kunnen ook zelf rond kijken en genieten van het mooie landschap. Daarna gaan we langs een mooie route naar Valkenburg, waar nog enige vrije tijd ingevuld kan worden. Tot slot vertrekt de bus weer naar de Donderie in Roermond, waar de deelnemers getrakteerd worden op frites met een kroket of frikandel en een consumptie.        

Inschrijfformulier voor busdagtocht op dinsdag 4 juni 2019 naar Wittem, Margraten, Valkenburg en de Donderie

* Lidnummer: …………….. Naam en voornaam lid: …………………………………………………………………….

* Lidnummer: …………….. Naam en voornaam lid: …………………………………………………………………….       

* Naam en voornaam partner (niet lid) en introducée: ……………………………………………………….             (nodig voor reisverzekering)*

Adres ………………………………………………………                  Telefoonnummer …………………… 

O:  KBO-leden betalen € 33,00 p.p.    

O:  Partners (niet lid) van leden en introducées  betalen € 43,00 p.p.                                             

Opgave en betaling: Betaling: NL 65 RABO 0136979084 t.n.v. KBO Limburg afd. ROERMOND. Opgave: penningmeester J. Derckx, Elmpterweg 52, 6042 KL  Roermond. Contact”: zie bestuur. Bij annulering vanaf 25 mei 2019 worden extra kosten van reeds gemaakte afspraken in rekening