Nieuwsbrief 2020-4

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dit is de nieuwsbrief van het bestuur van de KBO Limburg, afdeling-Roermond.
Wat doen jullie in deze tijd, voor welke hobby’s heb je nu tijd. Schrijf zelf eens uw belevenissen en dag invulling op, geef ons en de andere leden tips en ideeën. Stuur een email naar Jos Derckx: kbopenn@gmail.com of bel naar telefoonnummer 0475327007. Heeft u iets anders dat u aan de Ledenadministratie wilt laten weten, bv een wijziging van email- of bezorgadres, of van een telefoonnummer, geef dit door, bel Martin Koelen: 0475331284; een mail sturen: amkoelen@ziggo.nl. De bezorgdatum van de Nieuwsbrief nr. 5 is 1 juni 2020. Berichten tot uiterlijk 24 mei 2020 worden nog geplaatst. Onze eigen berichten zullen te allen tijde voorgaan.
Bezoek ook regelmatig onze website www.kboroermond.nl .

BELANGRIJKE MEDEDELING I.V.M. HET CORONAVIRUS.
Als bestuur KBO Roermond hebben we besloten, in verband met het Coronavirus en de desastreuze gevolgen welke die (kunnen) hebben voor onder meer de doelgroep waarin wij verkeren, gezien ook de informatie welke ons wordt verstrekt door de Overheid en haar experts (RIVM/GGD/etc.) en de KBO-Limburg, tot eind augustus de zaken stil te leggen.  Wij zullen als bestuur per maand ons standpunt bepalen om al of niet voort te gaan met de al geplande verenigingsactiviteiten van KBO Roermond en dat U laten weten via Nieuwsbrief en op onze website.

Coronanieuws en contactmogelijkheden voor u of een ander persoon versus de coronamaatregelen.
Namens het bestuur van KBO Roermond, Martin Koelen (bestuurslid en ouderenadviseur).

Beste leden,
De huidige maatregelen tegen het coronavirus treffen iedereen in onze samenleving. Voor veel senioren is het een moeilijke periode: geen tot weinig fysieke contacten met familie, vrienden of kennissen. Zoveel mogelijk thuisblijven is het motto. Het gevoel van vrijheid is weg. Vooral de groep senioren die in een zorginstelling woont treft het zwaar. Al onze leden vallen in de risicogroep. Het waken over onze eigen en andermans gezondheid is en blijft belangrijk. Hulp van thuiszorgorganisaties staat op een lager pitje. Mantelzorgers lopen op hun tenen. Binnen onze vereniging zijn helaas een paar leden overleden; middels een kaart van de commissie ‘attenties’ en een telefoontje is de (naaste) familie gecondoleerd.
Hoe lang zullen de maatregelen nog gaan duren? Wat zijn de consequenties voor iedereen?
Eind mei weten we meer. Ook KBO Roermond heeft, net als alle andere afdelingen, te maken met de opgelegde maatregelen en haar werkzaamheden op een laag pitje staan. Door het bestuur wordt vooral telefonisch overlegd. Tot september liggen zeker alle activiteiten stil. Als ouderenadviseur van onze afdeling ben ik enkele weken geleden een belronde gestart naar onze leden. Indien blijkt dat tijdens een gesprek een probleem is in de thuissituatie, wordt daar direct op ingespeeld. De belangstelling en een luisterend oor worden door de leden als zeer positief ervaren. Op onze website staat onder het menu: nieuws het een en ander over vooral contactmogelijkheden. Ik weet dat niet iedereen over internet beschikt; daarom een samenvatting van dit nieuws in deze Nieuwsbrief:

– Er is een speciale telefoonlijn KBO-PCOB voor al uw vragen:
van ma-vrij 09.00-17.00 uur: tel.no. 030-3400600.

Die leden die zich nu eenzamer voelen of een hulpvraag hebben kunnen ook Martin Koelen (KBO-Roermond ouderenadviseur) bellen: 0475331284; in gesprek of er wordt niet opgenomen? U wordt teruggebeld. U kunt ook een mail sturen naar amkoelen@ziggo.nl.

Alle bezorgers en hun reserves van het KBO-PCOB Magazine worden van harte bedankt voor hun inzet in deze voor allen moeilijke tijd om ook nu het Magazine weer bij de mensen te krijgen. Let goed op jezelf, ook tijdens het bezorgen. We zijn trots op jullie allen.

De belbrigade: belt geïsoleerde ouderen die eenzaam zijn. De vrijwilligers van de belbrigade kunnen hen namelijk helpen die eenzaamheid te doorbreken, door hen 1x per dag (ongeveer 20 minuten) te bellen.
Contact leggen: De senior meldt zich aan via de website (of een familielid / kennis helpt de oudere door hem/haar aan te melden wanneer ze zelf niet over internet beschikt) www.debelbrigade.com.
Na het inschrijven (naam en telefoonnummer) wordt de senior gekoppeld aan een vrijwilliger en deze vrijwilliger gaat dan bellen met de senior; gewoon even praten over wat de mensen bezighoudt, even de zorgen wegnemen, even het isolement doorbreken.
Let op: geef nooit uw adres, bankgegevens of persoonlijke informatie aan degene die u belt!
Het initiatief van de belbrigade wordt ondersteund door de gemeente Roermond.

Omroep Max en de Luisterlijn hebben de handen ineen geslagen en u kunt ook daar terecht voor vragen of een luisterend oor: 0900-0767 (lokaal tarief).

Stuur een kaartje of bel voor een gesprek! Door maatregelen m.b.t. het Coronavirus, mogen bewoners van zorginstellingen geen bezoek meer ontvangen. Kent u iemand? Kent u senioren, die door omstandigheden niet meer de deur uit kunnen of durven? Bel op of vraag wat u kunt betekenen!

Heb je hulp nodig? Bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur met Actief Roermond via: 06-35119922 of 06-52562862.

OMNIBUZZ. Maakt u gebruik van OMNIBUZZ? De chauffeur helpt niet meer bij in/uitstappen en hulpmiddelen meenemen. Dat zou een probleem kunnen zijn! Oplossing: bij het aanmelden van een rit, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of boodschappen doen, geeft u door dat een begeleider mee gaat; voor die begeleider is dan de rit gratis!

Corona check. Mogelijk wilt u weten of u zelf besmet bent of een risico loopt om besmet te raken, bijvoorbeeld omdat u mantelzorger bent, of omdat u zich kwetsbaar voelt. Om u te ondersteunen is KBO-PCOB partner geworden van OLVG corona check. De check is een app die u vraagt dagelijks enkele gegevens door te geven over uw gezondheid. Bijvoorbeeld of u hoest, of u kortademig bent en wat uw temperatuur is. Op basis van deze gegevens krijgt u binnen 48 uur bericht van een medisch team achter de app. U kunt ook zelf aangeven wanneer u gebeld wilt worden. U kunt zich aanmelden voor het kosteloos gebruik van deze app. Belangrijk om te weten: deze app maakt, in tegenstelling tot de apps waar het kabinet momenteel mee bezig is, geen gebruik van een tracking functie en staat geheel los van de apps waarmee het kabinet momenteel bezig is. Mocht u privacy-gerelateerde vragen hebben, kijk dan onder het kopje Privacy & Veiligheid bij deze link. Aanmelden: https://luscii.com/nl/kbo-pcob-corona-check. Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB.

Videoboodschap. Voorzitter KBO Limburg Marcel Ballas steekt KBO (vrijwilligers) hart onder de riem:

Het bestuur wenst u het allerbeste in de komende tijd. Via onze maandelijkse Nieuwsbrieven en op de website www.kboroermond.nl, houden we u zoveel mogelijk op de hoogte. Ook kunt u ons altijd bellen voor een gesprek of advies; telefoonnummers vindt u in de informatiebrochure of op de eerder genoemde website. Hier nog enkele tips:

Probeer in je dagritme te blijven, eet – en pauzeer – op dezelfde tijden als eerder.
Blijf thuis. We geven – al dan niet van harte – massaal gehoor aan deze oproep van het RIVM en de overheid. Dat is ook nodig, want alleen als we ons aan de regels houden, kunnen we het coronavirus onder controle krijgen. Hoe voorkom je dat je na de coronacrisis kilo’s zwaarder bent?
Verveling en minder beweging. Binnenblijven doet wat met je. Of je nu thuiswerkt of thuiszit omdat je tijdelijk niet naar buiten  kunt, de verveling slaat toe en met overvolle keukenkasten is het lastig niet de hele tijd aan eten te denken. Ben je met meerdere mensen thuis, dan ben je bovendien geneigd gezellig even koffie of thee te drinken (met koekje!) en beloon je jezelf ook net iets sneller met wat lekkers. Er is thuis minder sociale controle, dus je kan ongegeneerd het hele pak koekjes naar binnen werken. Snaaien kan het gevolg zijn van het gebrek aan routine dat we nu hebben. Ineens heb je een stuk meer tijd over en de grens tussen eerder en nu vervaagt. Twee tosti’s in plaats van eentje of een stapel pannenkoeken, omdat het pak toch in de kast staat. Neem nu ook echt de tijd om te eten, niet aan je computer of tv, ook geen snacks. Drink veel water en thee. En dan is De Huiskamer of AC ook nog eens dicht, bel je vrienden van daar want ook zij zijn misschien alleen. Vrienden blijven voor iedereen belangrijk voor nu en straks.