Nieuwsbrief 2021-4

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen, onder verantwoor-
delijkheid van het bestuur KBO Roermond, samengesteld. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van Nieuwsbrief 5 is 31 mei 2021. Berichten kunnen tot uiterlijk  24 mei 2021 worden aangeboden. Op www.kboroermond.nl leest u meer nieuws en ook de Nieuwsbrief in een groter lettertype!

___________________________________________________________________________________

Programma 2021:

Verdere data ‘de Huiskamer’: 20 mei10 juni – 8 juli – 12 augustus – 9 september – 14 oktober – 11 november – 9 december. Locatie: ‘de Donderie’. Tijd: 13.00-17.00 uur. ALV 29 juni (14.00-17.00 uur in zaal 1-2 van ’de Donderie’) onder voorbehoud. Kerstbuffet op 17 december onder voorbehoud.

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1) Ledenadministratie: wijzigingen op uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl;
2) Kandidaat bestuurslid: belangstelling in een bestuursfunctie: informeer bij waarnemend-voorzitter, dhr. Jos Derckx (0475-327007).
3) Bezorging Magazine/Nieuwsbrief/KBO-post: 31/5; 5/7; 30/8; 4/10; 1/11; 6/12. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

___________________________________________________________________________________

‘de Huiskamer’ 20 mei 2021:  Zaal open 13.00 uur. Van 13.00-17.00 uur creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, gezellig praten of spelletjes doen en er is een kleine markt van poppen breien en keramiek. Aanmelden: verplicht en kan t/m 16 mei 2021 bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Entree: leden € 2,– en niet leden: € 3,–.

‘de Huiskamer’ 10 juni 2021:  Zaal open 13.00 uur. Van 13.00-15.15 uur creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, gezellig praten of spelletjes doen en er is een kleine markt van poppen breien en keramiek. Vanaf 15.30 uur start de interactieve bijeenkomst ‘Vitaal en Fit’ door Esther Lokkers van Remedica. Aanmelden: verplicht en kan t/m 6 juni 2021 bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Entree: leden € 2,– en niet leden: € 3,–.

Voor ‘de Huiskamer geldt: bij koorts of verkoudheid a.u.b. afmelden! Neem een mondkapje mee voor het betreden van het gebouw/toilet; in de zaal is mondkapje niet verplicht. Let op: indien door omstandigheden een bijeenkomst wordt geannuleerd, worden degenen die zich hebben opgegeven altijd gebeld/gemaild. Maximaal 30 personen!

Tijdens ‘de Huiskamer’ kunt u ook boeken ruilen! Neem één of meerdere boeken mee en ruil deze met bijvoorbeeld hetzelfde aantal boeken met iemand anders; de organisatie treft bij het ruilen van boeken geen aansprakelijkheid.

‘de Huiskamer’ is mede mogelijk gemaakt door ZonMw; een landelijke organisatie die o.a. subsidies verstrekt namens het Ministerie van VWS.

___________________________________________________________________________________

Wist U ?
1) …dat 91% van de internetloze senioren en 46% van de online senioren het over één ding eens zijn? ‘Zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden alles via internet te doen. Bedrijven/overheden moeten daarom altijd een alternatief bieden voor senioren zonder internet of die geen internet willen gebruiken.
2) …dat u bij KBO-PCOB uw voordeel kunt doen met aankopen? Kijk op https://mailchi.mp/kbo-pcob-voordeel.nl/nieuwe-aanbiedingen-met-lentevoordeel-2533396?e=c4a592acd1.
3) …dat u zich gratis kunt abonneren op de nieuwsbrief van BeterOud? Kijk op www.beteroud.nl.
4) …dat de geplande start van de Passiespelen op 18 april 2021 in Tegelen weer is uitgesteld? Een nieuwe startdatum zal z.s.m. bekend worden gemaakt.
5) …dat de commissie attenties kaarten verstuurt/bezorgt aan leden die ziek zijn, (huwelijk) jubileum of ziekenhuisopname? Weet u iemand? Geef een bericht door aan een van de bestuursleden (dhr. Jos Derckx of mw. Truus Geurtjens) of meld het aan de ouderenadviseur (0475-331284).
6) …dat in het aprilnummer KBO-PCOB een uitgebreid artikel heeft gestaan over internetfraude? Haal dit artikel (middenstuk) uit het magazine, lees het nog een keer goed door en bewaar het voor als u iets niet vertrouwt op internet (pc/tablet/gsm).
7) …dat de Landelijke Raad van Ouderen pleit voor meer aandacht voor ontwikkelingen in de ouderenhuishouding en woonzorgvoorziening; dit advies is gestuurd naar de regering/politiek. Kijk voor tekst/video: www.beteroud.nl/raad-van-ouderen/advies-zelfstandig-wonen-met-passende-zorg.
8) …dat u de Passion kunt herbeleven op de link: www.roermond.nl/nieuws/passion-terugblik .

___________________________________________________________________________________

Sociaal contact: belangrijk in vooral deze Coronatijd is dat u in contact blijft met anderen; lukt dat fysiek niet, dan kunt u ook zelf de telefoon nemen en een bekende, familie, vrienden of de ouderenadviseur bellen voor een babbel.

Let op: er worden valse berichten per email gestuurd, waarin de afzender zich voordoet als RIVM en probeert tegen betaling een vaccinatie te verkopen! Trap daar NIET in. Vaccineren is gratis en na een uitnodigingsbrief van het RIVM belt u met de gratis telefoon 0800-7070 voor een afspraak. U krijgt altijd schriftelijke bevestiging.

___________________________________________________________________________________

Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten en Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond; ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Foroxity-cinema’ Roermond voor korting bij KBO-films.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!

Koeling en warmte via airco: De warme maanden komen er aan! Interesse in een airco? Een van de bestuursleden of samensteller van deze Nieuwsbrief kan u in contact brengen met ‘Climate Cool’ uit Echt.

___________________________________________________________________________________

Folder ‘Oog voor mantelzorgers 2021’: deze folder kunt u bij de gemeente Roermond gratis aanvragen: mantelzorg@roermond.nl of 0475-359999 (krijgt u per post toegezonden). Bron: gemeente Roermond.

Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO-WLZ: een onafhankelijke cliëntondersteuner is de spin in het web bij  WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) m.b.t. advies/aanvraag ondersteuning of WLZ (wet langdurige zorg) m.b.t. advies, aanvragen en organiseren van zorg. Onafhankelijk betekent dat deze ondersteuner in dienst staat van de cliënt en niet van het instituut dat de beslissing neemt op wel/niet ondersteuning uit de WMO of WLZ. De ondersteuning is altijd gratis! De gemeentes zijn wettelijk verplicht om een gratis WMO-cliëntondersteuner aan te bieden bij een WMO-aanvraag; het zorgkantoor Midden Limburg en enkele andere instanties bieden gratis een WLZ-cliëntondersteuner aan. Een WMO-aanvraag kan gaan over interieurhulp, taxivervoer of kleine aanpassingen in de woning (traplift) en wordt betaald vanuit de gemeente; een WLZ-aanvraag gaat meestal over 24 uur opname in een zorginstelling of 24 uur zorg aanbieden in de thuissituatie en wordt betaald door het Zorgkantoor. Door iedereen kan in principe een WLZ-indicatie bij het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) worden aangevraagd en bij een positieve indicatie volgt recht op WLZ. N.B. Bij de WMO kan de cliëntondersteuner ook (KBO) ouderenadviseur of Wel.kom-senioradviseur heten; een cliëntondersteuner is niet verplicht, maar wordt bij complexe aanvragen wel aangeraden; in principe kan iedereen voor een familielid, vriend/vriendin, bekende, etc. (cliënt)ondersteuning bieden. De KBO ouderenadviseur kan op afspraak meer uitleg/informatie geven over dit onderwerp. Bron: KBO-ouderenadviseur Martin Koelen (0475-331284).

Actielijn één tegen eenzaamheid van Seniorvriendelijk Roermond: al een paar keer is de term Seniorvriendelijk Roermond in de Nieuwsbrief voorbij gekomen. Wat is SVR nu precies? Binnen de gemeente Roermond is een paar jaar geleden een kernteam SVR opgericht, dat bestaat uit de pijlers  actielijn dementievriendelijk, actielijn één tegen eenzaamheid en actielijn depressiepreventie; aangevuld met diverse werkgroepen communicatie, die bestaan uit vertegenwoordigers van de eerder genoemde actiegroepen. SVR is een netwerk waarin wijkverenigingen, seniorenverenigingen, maatschappelijke organisaties, welzijnsorganisaties, belangenverenigingen, materiedeskundigen, etc. zich bij kunnen aansluiten om regelmatig te communiceren over de eerder genoemde pijlers. Iedere actielijn bestaat uit een werkgroep die het plan van aanpak, dat bestaat uit bewustwording, verbetering van kwaliteit van aanbod en samenwerking voor de praktijk uitwerkt en uitrolt. De actielijn één tegen eenzaamheid bestaat uit een voorzitter (oud huisarts), maatschappelijk werker midden-Limburg, opbouwer Wel.kom, vertegenwoordiger Raad van Ouderen (alle aangesloten senioren / wijkverenigingen), ouderenadviseur KBO Roermond, medewerker Wonen Limburg, beleidsmedewerker gemeente Roermond en de manager van het Paradies; ad hoc wordt de werkgroep aangevuld met 2 ervaringsdeskundigen-eenzamen. Binnen deze werkgroep bestaan ook weer sub-werkgroepjes die regelmatig bij elkaar komen en iets uitwerken van het plan van aanpak, te denken valt aan een flyeractie (bewustwording-meldpunt eenzaamheid-wat missen we nog of wat kan beter in Roermond m.b.t. eenzaamheidbestrijding), samenwerking tussen verenigingen, cursussen vrijwilligers, locaties in wijken / appartementen voor structurele samenkomsten, etc.. Samengevat: er wordt in Roermond al veel gedaan tegen eenzaamheid. Met behulp van het plan van aanpak probeert deze actielijn alles wat er nu is om eenzaamheid aan te pakken, om te buigen naar een betere uitvoerende structuur. De actielijn schept alleen de randvoorwaarden voor de uitvoering. De volgende keer een andere actielijn. Bron: KBO-ouderenadviseur Martin Koelen (0475-331284).

___________________________________________________________________________________

N.B. Alle genoemde ‘linken’ kunt u het beste kopiëren naar uw ‘Google-scherm met slotje’ en bevestigen met ‘enter’.