Nieuwsbrief 2021-5

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur KBO Roermond, samengesteld. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van Nieuwsbrief 6 is 5 juli 2021. Berichten kunnen tot uiterlijk  26 juni 2021 worden aangeboden. Op www.kboroermond.nl leest u meer nieuws en ook de Nieuwsbrief in een groter lettertype!.

___________________________________________________________________________________

Programma 2021:
Verdere data ‘de Huiskamer’: 17 juni (10 juni wordt 17 juni i.v.m. allerlei RIVM beperkingen) – 8 juli – 12 augustus – 9 september – 14 oktober – 11 november – 9 december. Locatie: ‘de Donderie’. Tijd: 13.00-17.00 uur. ALV 29 juni (14.00-17.00 uur in zaal 1-2 van ’de Donderie’) onder voorbehoud. Kerstbuffet op 17 december onder voorbehoud.

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1) Ledenadministratie: wijzigingen op uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl.
2) Kandidaat bestuurslid: belangstelling in een bestuursfunctie: informeer bij waarnemend-voorzitter, dhr. Jos Derckx (0475-327007).
3) Bezorging Magazine/Nieuwsbrief/KBO-post: 5/7; 30/8; 4/10; 1/11; 6/12. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

___________________________________________________________________________________

Algemeen: Net als u hopen we als organisatie van ‘de Huiskamer’ dat binnenkort weer een positief signaal komt dat club- en buurthuizen weer open mogen. Eind mei – half juni is het grootste deel van onze doelgroep 2x gevaccineerd. 10 juni is verschoven naar 17 juni, omdat de Donderie tot 15 juni nog gesloten is en die datum meer uitzicht biedt aan de eerste echte opening van ‘de Huiskamer’. We zijn allemaal toe aan het normale sociale contact .

‘de Huiskamer’ 17 juni 2021: Zaal open 13.00 uur. Van 13.00-15.15 uur creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen en er is een kleine markt van poppen breien/haken mandala. Vanaf 15.30 uur start de interactieve bijeenkomst ‘Vitaal en Fit’ door Esther Lokkers van Remedica. Aanmelden: verplicht en kan t/m 13 juni 2021 bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Entree: leden € 2,– en niet leden: € 3,–.

‘de Huiskamer’ 8 juli 2021: Zaal open 13.00 uur. Van 13.00-17.00 uur creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen en er is een kleine markt van borduren en keramiek. Aanmelden: verplicht en kan t/m 4 juli 2021 bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Entree: leden € 2,– en niet leden: € 3,–.

Tijdens ‘de Huiskamer’ kunt u ook boeken ruilen! Neem zelf één of meerdere boeken mee en ruil deze met bijvoorbeeld hetzelfde aantal boeken met iemand anders; de organisatie treft bij het ruilen van boeken geen aansprakelijkheid.

Voor ‘de Huiskamer geldt: bij koorts of verkoudheid a.u.b. afmelden! Neem een mondkapje mee voor het betreden van het gebouw/toilet; in de zaal is mondkapje niet verplicht. Let op: indien door omstandigheden een bijeenkomst wordt geannuleerd, worden degenen die zich hebben opgegeven altijd gebeld/gemaild. Maximaal 30 personen!

‘de Huiskamer’ is mede mogelijk gemaakt door ZonMw; een landelijke organisatie die o.a. subsidies verstrekt namens het Ministerie van VWS.

___________________________________________________________________________________

Wist U ?
1) …dat uit een KBO-PCOB onderzoek blijkt, dat het merendeel van de ondervraagden aan een nieuw kabinet pleit voor meer woonhofjes en aanleunwoningen?
2) …dat u bij KBO-PCOB uw voordeel kunt doen met aankopen? Fleur uw tuin of balkon op; kijk op  https://mailchi.mp/kbo-pcob-voordeel.nl/fleur-uw-tuin-of-balkon-op-2533428?e=c4a592acd1.
3) …dat u op https://www.youtube.com/watch?v=Rf0lYVulOKs in ‘Vera Verrast’ kunt kijken naar Vera van Brakel ontmoet schrijver en politicus Jan Terlouw.
4) …dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel mogelijk wordt uitgesteld van 1-1-2026 naar 1-1-2027! Zowel KBO-PCOB, ANBO en de Koepel van gepensioneerden, spreken hierover hun zorg uit en roepen demissionair minister Koolmees op om snel een beter perspectief te bieden op een hoger pensioen! Reden voor dit mogelijke uitstel: meer zorgvuldigheid!

___________________________________________________________________________________

Passiespelen 2021: met KBO-PCOB van 3/7 t/m 5/9 (coronaproof) individueel naar de Passiespelen in Tegelen. Iedere speeldag 2 voorstellingen: zaterdag: 17.00 en 20.00 uur en zondag: 14.00 en 17.00 uur. Als KBO lid kunt u op een aantal actiedagen korting krijgen, een van die dagen is de speciale KBO-PCOB dag op15/8. Info en tickets bestellen: kijk voor de actiedagen op www.passiespelen.nl/kbo-pcob; in het nieuwe scherm klikt u op ‘hier’ (individuele bestellingen); vervolgens code PASSIE21KPLB invullen en bevestigen; doe in het nieuwe scherm uw bestelling. Individuele tickets alleen online te bestellen. Komt u er niet uit? Voor vragen: ticketinformatie: 085-8770041 of KBO Limburg 0475-381740; u kunt bij deze info-nummers geen tickets bestellen! Bron: KBO-PCOB/KBO Limburg en Passiespelen Tegelen (http://www.passiespelen.nl).

___________________________________________________________________________________

Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten en Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond; ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Foroxity-cinema’ Roermond voor korting bij KBO-films.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!

___________________________________________________________________________________

Hoe krijg ik verpleging en verzorging thuis? Verpleging en verzorging thuis is een onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.
Wijkverpleging aanvragen: wilt u wijkverpleging aanvragen? Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al wel (intensief) contact met de huisarts. Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt uzelf contact opnemen met een zorgaanbieder. U kunt via de wijkverpleegkundige zorg krijgen van verpleegkundigen of van verzorgenden. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij: de gemeentelijke Zorgteams (voor Roermond 0475-359999); het sociale wijkteam van uw gemeente (aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, opvoeding, en hulp in huis – ‘Wegwijzer Donderberg 0475-345135’ of ‘Wegwijzer Bredeweg 088-6560600’; de huisarts; de transferverpleegkundige (verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis / zorghotel zorgt dat u de juiste zorg krijgt).
Wat valt onder wijkverpleging: onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt; bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u medische zorg; bijvoorbeeld uw medicijnen toedienen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.
Wijkverpleegkundige/huisarts:de wijkverpleegkundige of huisarts bespreekt met u wat uzelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker). Bron: ouderenadviseur KBO Roermond. Iedere keer een ander onderwerp over zorg.

___________________________________________________________________________________

Meedenken over ledenwerving: KBO-PCOB is bezig invulling te geven over items die mogelijk meer leden opleveren, te denken valt aan: financiën, wonen en woonomgeving, invullen vrije tijd en zingeving, zorg en mantelzorg, gezondheid en vitaliteit en bijblijven. Staat uw idee er niet bij? Neem contact op met dhr. Ruud Hoemakers (030-3400600) van KBO-PCOB.

Ouderenvriendelijke samenleving: de (landelijke) Raad van ouderen pleit ervoor om de samenleving ouderenvriendelijk te maken, de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen en een sociaal en financieel houdbaar stelsel van wonen, welzijn en zorg te realiseren. De Raad heeft in een brief aan de informateur meerjarenplannen daarvoor geadviseerd: ‘Deze plannen komen niet alleen de ouderen, maar de gehele Nederlandse bevolking ten goede’.  

Kwaliteit van leven: gaat u binnenkort in gesprek met gemeente of zorgverlener, of wilt u om andere redenen uw situatie in beeld brengen? Bij ‘Mijn kwaliteit van leven’ kunt u een vragenlijst invullen. Een persoonlijk overzicht ontvangt u per mail. Klik op https://vragenlijsten.mijnkwaliteitvanleven.nl voor aanmelden en informatie.

Heeft u géén computer/tablet/GSM of gebruikt u dit medium niet meer? Sommige zaken (linken) uit deze Nieuwsbrief of het magazine KBO-PCOB, kunt u ook samen doen met uw kinderen, kleinkinderen, een goede buur/vriend(in)/bekende of vertrouwenspersoon: u steekt er altijd iets van op, u doet toch mee en wie weet gaat u er met hulp van hem/haar toch iets mee doen. Samengevat: een win-win situatie.

Heritage Sinfonietta: een professioneel kamerorkest uit Roermond,  organiseert 2 concerten op maandagmiddag 20 september; speciaal voor ouderen uit Roermond en omgeving. Via de Nieuwsbrief/website KBO Roermond leest u verdere informatie. De organisatie is verder op zoek naar mooie verhalen over het afgelopen jaar: ouderen die het leuk vinden in gesprek te gaan en wier verhalen mogen worden gebruikt als rode draad door het concert heen. Het plan is om de gesprekken op film op te nemen, en fragmenten uit deze gesprekken tijdens het concert te gebruiken om de muziek die gespeeld wordt met elkaar te verbinden. Interesse? Neem contact op met dhr. Jos Derckx: 0475-327007 of mail naar kbopenn@gmail.com voor verdere informatie.