Nieuwsbrief 2019-5

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Jos Derckx. Heeft u iets dat u alle leden wilt laten weten, stuur dan een email naar kbopenn@gmail.com of bel 0475327007. De bezorgdatum van de volgende Nieuwsbrief nr 6 is 1 juli 2019. Berichten dienen uiterlijk 23 juni 2019 binnen te zijn voor plaatsing. Onze eigen berichten zullen ten allen tijde voorgaan.

Verslag ‘Huis van Welzijn’ op dinsdag 15 mei 2019. In een van de huiskamers werden 16 deelnemers (22 leden hadden zich gemeld) ontvangen met koffie/thee en vlaai, aangeboden door onze afdeling. Na het openingswoord door onze voorzitter, heetten manager Koen Geenen en coördinerend welzijnsmedewerker Monique Cox ons van harte welkom. Met behulp van een power-point presentatie werden we meegenomen in de geboden diensten van deze welzijnsmedewerkers. Er werd uitvoerig stilgestaan bij hun passie om diensten aan te bieden die gericht zijn op het welzijn van mensen. Daarna kregen we een rondleiding door het gebouw en zagen we o.a. allerlei huiskamers, de keuken, activiteitenkamers en kapel. Het hoogtepunt was een demonstratie/behandeling op een watermuziekbed versus ‘muziekwater-bed-therapie’ door een opgeleid medewerkster. De avond werd afgesloten met een dankwoord en applaus voor de informatie, rondleiding en demonstratie/behandeling. Heeft u vragen over het Huis van Welzijn? Kijk op www.huisvanwelzijn.nl of bel 0644272609 voor vrijblijvende informatie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bezoek Maas-Binnenvaartmuseum, Maasbracht. Havenstraat 12,  6051 CR  Maasbracht.
Op 27 augustus 2019 willen wij een bezoek brengen aan voornoemd museum waar wij onze leden om 14.00 uur willen ontvangen met koffie/thee en een stuk vlaai. Rond 14.45 uur krijgen we dan een rondleiding door het museum door een vrijwilliger, verwacht is dat de rondleiding duurt tot 16.00 uur. Daarna kan iedereen dan weer zijn eigen weg gaan. Aanmelden voor 20 juli 2019.  Per groep max. 50 personen, als de opkomst groter is zullen we een 2e bezoek overwegen. Om extra kosten te besparen stellen wij voor op eigen vervoer er naar toe te gaan, er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor hen die per auto willen komen.

Opgave: penningmeester J. Derckx, Elmpterweg 52, 6042 KL  Roermond of kbopenn@gmail.com

* Lidnummer: …………….. Naam en voornaam                       lid: ……………………………………………………………………. kosten per lid €      7,50

* Lidnummer: …………….. Naam en voornaam lid: …………………………………………………………………….  

* Naam en voornaam partner (niet lid) en introducée: ……………………………………………………….            

Adres ………………………………………………………             kosten per lid €   11,00         

Telefoonnummer …………………… 

Betaling: NL 65 RABO 0136979084 t.n.v. KBO Limburg afd. ROERMOND.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Website KBO Roermond. Het samenstellen van de eigen website maakt grote vorderingen. Op 1 augustus 2019 zullen we online zijn. De Nieuwsbrief blijft en de tekst van de website komt ook in de informatiebrochure te staan. In de Nieuwsbrief van juli komen we hier uitgebreid op terug.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Een nieuw idee voor een nieuw project: biologisch tuinieren in de ‘KBO volkstuin’.
Kort geleden raakten enkele van onze bestuursleden in gesprek met bestuursleden van de ‘Volkstuinvereniging Roermond’ in Asenray. Op 18 mei hebben Jos en Martin een bezoek gebracht aan deze ‘volkstuinvereniging Roermond’, deze ligt tussen het dorp en de N280 en is snel bereikbaar via de N280 (per auto) afrit kort voor de grensovergang nemen en dan terug richting dorp links aanhouden. Voor fietsers, door het dorp rijden richting grens, mooie route.

Door de voorzitter, Rika Verhoef, werden we door het gehele park geleid, er zijn 37 leden actief, en stonden we stil bij de grootte en het soort percelen en diverse composthopen. Op korte en middellange termijn komen 2 tuinen vrij (<200 m2); een tuin met een wat ouder tuinhuisje en een waterinstallatie en een tuin zonder huisje, maar wel met een waterinstallatie. Het park heeft een rustige ligging; een clubgebouw, “de huiskamer” met lange tafel / zitjes en keukentje; opslag collectief materiaal; en kleine parkeerplaatsen.

Tijdens de rondleiding en de koffie/koek in de huiskamer werd stilgestaan bij een aantal zaken: formeel is de KBO Roermond lid en niet de daar actieve KBO-leden, maar er wordt door de KBO en de tuinvereniging naar een oplossing gezocht, belangrijk is een wederzijds goed protocol; welk soort tuin past het beste bij onze doelgroep, dat beslissen we samen met de deelnemers; de overname van eigendommen, zoals een tuinhuisje (in overleg met de vorige eigenaar); het onderhouden van de KBO-tuin, en het meedoen aan het algemeen belang; saamhorigheid op het park, in de huiskamer en op het veld, elkaar helpen indien nodig; verzekeringen, iedere deelnemer is via zijn eigen WA-verzekering verzekerd; op het park is geen stroom, maar wordt elektriciteit opgewekt met een aggregaat en/of zonnepanelen (lagen op een huisje).

De rondleiding gaf ons een goede indruk om tot een verdere samenwerking te komen.             Ons plan: Veel van onze leden wonen tegenwoordig niet meer in een huis met een tuintje, dit met het oog op het ouder worden. Toch jeuken de handen want elke dag gaan fietsen wordt ook saai. Als proef huurt KBO Roermond een perceel van 200 m2 of 400m2 en stelt delen daarvan ter beschikking aan belangstellende leden die dan voor een klein bedrag per jaar zelfstandig samen kunnen biologisch tuinieren. We zoeken minimaal 6-10 belangstellenden die samen (met ons) dit project willen starten. Na een geslaagde start kan het project op wens worden uitgebreid.      Het uitgangspunt is samenzijn en samen doen in een rustige, gezellige club naar eigen kunnen.   Let op: het wordt een tuin van en voor de leden en niet van het bestuur! Bij voldoende belangstelling zal eerst een informatiebijeenkomst zijn, dan een bezoek samen aan de tuin en daarna wordt het proces opgestart. Bij minder dan 4 deelnemers gaat het project niet door. Opgave bij penningmeester Jos Derckx (mail: kbopenn@gmail.com of 0475327007)  t/m 1 augustus 2019 o.v.v. naam-telefoon-email.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

‘Mijn positieve gezondheid’ op 25 juni 2019 in De Donderie om 14.00 uur.
Enkele docenten van Burgerkracht Limburg zullen het thema ‘Mijn positieve gezondheid’ verzorgen. Huisarts en onderzoeker Machteld Huber heeft enkele jaren geleden een nieuwe invulling gegeven aan het begrip ‘gezondheid versus eigen regie/zelfmanagement’. Centraal staat een nieuwe omschrijving van gezondheid: gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven.  We zijn blij dat enkele docenten van Burgerkracht de praktische vertaalslag maken in de aangeboden themabijeenkomst. De bijeenkomst is interactief. Er is plaats voor maximaal 60 personen. Voor dit onderwerp bestaat veel belangstelling. Let op: VOL=VOL. Toegang tot deze bijeenkomst alleen door opgave bij de penningmeester Jos Derckx: Leden: per mail kbopenn@gmail.com of 0475327007 t/m 20 juni 2019 o.v.v. lid-naam-adres-telefoon. Toegang gratis. N.B. Opgegeven en toch verhinderd, dan a.u.b. afmelden bij Jos Derckx, zodat iemand anders uw plaats kan innemen!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Foroxcity; KBO Filmclub.   Zondag 16 juni 2019 om 11:00 uur.  Film: Green Book. Een Zuid-Amerikaanse trip aan de hand van een speciale reisgids door ‘blanke’ staten in 1962.