Nieuwsbrief 2019-6

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Jos Derckx. Heeft u iets dat u alle leden wilt laten weten,     stuur dan een email naar  kbopenn@gmail.com Telefoonnummer 0475327007. De bezorgdatum van de volgende Nieuwsbrief nr 7 is 2 september 2019. Berichten dienen uiterlijk 23 aug. 2019 binnen te zijn voor plaatsing. Onze eigen berichten zullen ten allen tijde voorgaan.

Foroxity KBO Filmclub

Gloria Bell: Zondag 21 juli 2019 om 11:00 uur . Gloria is 58 maar is nog altijd op zoek naar de liefde van haar leven. Wanneer ze op een avond Arnold ontmoet, lijkt er een einde te komen aan haar dagen als vrijgezel. 

Britt-Marie was hier: Zondag 18 augustus 2019 om 11.00 uur . Britt-Marie besluit haar man na 40 jaar huwelijk te verlaten. Om een nieuw leven voor zichzelf te kunnen beginnen, zal ze alleen wel haar vastgeroeste patronen moeten doorbreken.

Verslag uitstapje Wittem, 4-6-2019. Opgesteld door dhr. en mevr. Van Wees en Miny Mertens. Vertrek met de bus om 9 uur vanaf de Donderberg, we gaan een rit maken in Zuid Limburg met bezoek aan het Klooster Wittem, de  Amerikaanse Oorlogsbegraafplaats Margraten en stappen in Valkenburg. Het is al gelijk mooi weer en de goede zin is volop aanwezig. De eerste stop is Klooster Wittem, hier worden we ontvangen met koffie/thee en wordt de gids voorgesteld die ons rondleidt en vertelt ondertussen de geschiedenis van Klooster Wittem; het eerste klooster in Wittem werd omstreeks 1730 gebouwd in opdracht van graaf Ferdinand van Plettenberg. Het klooster werd in gebruik genomen door de Paters Kapucijnen die hier de H. Antonius van Padua ruim 100 jaar vereerden. In 1835 kwam het klooster in bezit van de Paters Redemptoristen die er een Groot-Seminarie (priesteropleiding) vestigden tot 1968. Tot op heden is het in gebruik van de Paters Redemptoristen in hun Sint-Clemens-provincie. De eerste Nederlandse kardinaal na de reformatie, Mgr. Willem Marinus van Rossum, is hier begraven. Verder nog bezochten we: de Barokke Kerk, de Kapel van H. Gerardus Majella, de Ronde Kapel van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand  en de grafkelder. Een apart pronkstuk is de Bibliotheek, met galerijen en spiltrappen. Na dit alles staat er in de refter een uitstekende kloosterbrunch op ons te wachten. Als iedereen klaar gaan we verder. De volgende stop is de Amerikaanse Oorlogsbegraafplaats in Margraten, dit is wel actueel  i.v.m. 75 jaar bevrijding. We krijgen hier een rondleiding door een gids. De plaats van deze begraafplaats is door Nederland als daad van dankbaarheid aan de V.S. in eeuwigdurende bruikleen gegeven, je bent er op Amerikaans grondgebied. We beginnen bij de Kapel met de veldslagen, hier wordt verteld over de veldslagen van D-day tot Berlijn. Dan gaan we over het Ereplein met Toren en Vijver, we lopen langs de Muur van de Vermisten. (ca. 1700 namen). We komen dan op de eigenlijke begraafplaats, 8300 witte kruizen in lange rijen. Zeer indrukwekkend!  Dan op naar Valkenburg voor een uurtje rondwandelen, winkelen of een terrasje pikken. Wij hebben met enkele deelnemers een terrasje gepikt en een lekker koud biertje gedronken. Gelukkig zaten we droog bij een plaatselijke korte regenbui, de terugweg naar de bus was alweer droog. Vanuit Valkenburg ging het huiswaarts met de bus, in de Donderie aangekomen werden we getrakteerd op frites met een kroket of frikandel en een drankje. Iedereen bedankt.

Verzoek van het bestuur aan alle leden. Als bestuur zijn wij volop actief om voor u allen maandelijks een interessant programma te bieden dat aansluit zowel bij de actualiteit van heden als bij de wensen van de leden, maar wij weten niet echt wat uw wensen zijn, waar uw interesses liggen. De busreis blijkt niet meer zo in trek als voorheen, is een gezellige zomerbarbeque soms een alternatief. Het Kerstdiner heeft juist wel een grote opkomst, dus zou die in het programma kunnen blijven? De diverse lezingen worden gemiddeld door 20-30 mensen bezocht, de gezellige middag door 30 – 40 leden. Graag willen wij van u zelf tips en ideeën horen die tot een grotere opkomst leiden. Het mag om kleine maar ook grote dingen gaan waar we u mee kunnen verblijden. De KBO is een vereniging ván en vóór maar ook dóór de leden, een vereniging die de moeite waard is en moet blijven voor zowel onze oudere leden die vaak al tientallen jaren lid zijn maar ook voor onze jongere leden. Waarmee kunnen wij de jongere 50+ een plezier doen, waarmee kunnen wij méér jongere leden bij onze vereniging aan boord krijgen. Momenteel staan weer een aantal evenementen op stapel zoals je in de agenda kunt zien. Doe ons en jezelf een plezier, kom en doe mee. Kent u andere leden in uw buurt, vraag of u kunt meerijden. Graag uw reacties naar  Jos Derckx, Elmpterweg 52,  6042 KL  Roermond. Tel. 0475327007  email: kbopenn@gmail.com.

Verslag presentatie Positieve Gezondheid 25-6-2019 in de Donderie om 14.00 uur. Dit evenement werd op maandag 24 juni 2019 afgezegd wegens de te verwachten tropische temperatuur. Wij zullen dit in overleg met Burgerkracht op een latere datum opnieuw aanbieden. Alle mensen die zich hadden aangemeld zijn telefonisch of per mail hiervan op de hoogte gesteld.

Stox Tuincentrum (Huis en Tuinboulevard – St. Wirosingel 180 – Roermond). ‘Senioren in het groen’ Op zaterdag  7 augustus vanaf 11.00 uur staat de KBO Roermond, samen met diverse andere seniorenverenigingen, met een infostand in dit mooie tuincentrum. We hebben info, brochures, ledenbladen, folders en flyers om voorlichting te geven, nieuwe leden te werven en promotie te maken voor onze KBO. Bent u in de buurt, bezoek ons met buren of kennissen.

Bezoek Maas-Binnenvaartmuseum, Maasbracht. Op 27 augustus 2019 willen wij een bezoek brengen aan voornoemd museum waar wij onze leden om 14.00 uur willen ontvangen met koffie/thee en een stuk vlaai. Rond 14.45 uur krijgen we dan een rondleiding door een vrijwilliger in het museum. De rondleiding duurt tot 16.00 uur. Daarna kan iedereen weer zijn eigen weg gaan. Per groep max. 50 personen, als de opkomst groter is zullen we een 2e bezoek overwegen. Om extra kosten te besparen stellen wij voor op eigen vervoer er naar toe te gaan. Aanmelden voor 20 juli 2019 bij Jos Derckx

Rabo ClubSupportDe Rabobank Clubkas Campagne 2019,  nu genoemd Clubsupport,  gaat van start op 27 september 2019 t/m 11 oktober 2019. De Rabobank Echt-Roermond stelt €  200.000,00 beschikbaar voor de deelnemende clubs. Ook wij zijn daar weer bij.  Stem zelf mee op ons als ook u lid bent van deze Rabobank (je kunt lid worden door een aanvraag bij de plaatselijke Rabobank mits je daar een rekening hebt), vraag ook uw kinderen ons in hun keuze op te nemen. Elk lid van de Rabobank krijgt 5 stemmen te vergeven waarvan maximaal 2 per vereniging, elke stem is geld waard.  Alvast bedankt hiervoor. 

https://kboroermondhome.files.wordpress.com/2019/04/logo-kbo-roermond.jpg?w=825Nieuw logo KBO Roermond

NIEUW:  Website KBO Roermond. De afgelopen maanden is binnen het bestuur hard gewerkt aan het tot stand komen van een eigen website; hierbij zijn we prima begeleid door de dochter van onze secretaris. De laatste puntjes worden nu op de bekende ‘i ‘gezet! We zijn dan ook verheugd de leden te kunnen mededelen dat op 1 augustus a.s. de website, onder de naam http://www.kboroermond.nl online zal zijn.  De website is gebruiksvriendelijk en er staat veel nuttige informatie op. We hopen dat de eigen website een positieve bijdrage zal leveren aan een snellere communicatie m.b.t. informatieverstrekking tussen het bestuur, de leden en andere belangstellenden met een internetverbinding. De website zal door 2 personen worden bijgehouden. Verder hopen we natuurlijk dat de site veel wordt geraadpleegd. Verbeterpunten en suggesties van de leden zijn altijd welkom. De Nieuwsbrief zal daarnaast gewoon blijven bestaan.