Nieuwsbrief 2020-6

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dit is de Nieuwsbrief van het bestuur van de van KBO Limburg, afdeling-Roermond. Stuur een email met jouw ideeën naar Jos Derckx: kbopenn@gmail.com of bel naar telefoonnummer 0475327007. Heeft u iets dat u aan de Ledenadministratie wilt laten weten, bv een wijziging van email- of bezorgadres, of telefoonnummer, geef dit door, bel Martin Koelen: 0475331284; een mail sturen kan naar: amkoelen@ziggo.nl. De bezorgdatum van de Nieuwsbrief nr. 7 is 31 augustus 2020. Berichten tot uiterlijk 22 augustus 2020 worden nog geplaatst. Onze eigen berichten zullen te allen tijde voorgaan. Bezoek voor tussentijdse informatie ook regelmatig onze website http://www.kboroermond.nl.

Advertentie: (herhaling) Het bestuur van de KBO-Roermond is naarstig op zoek naar versterking. Een nieuw bestuurslid, dat op termijn de taken van de huidige secretaris wil overnemen. Onze voorkeur gaat uit naar een dame*, maar de heren worden eveneens uitgenodigd. (Informatie bij de voorzitter, Hans Gunsing, tel. 0654618048 of hans.gunsing@g.mail.com). *waarom een dame? De dames zijn het grootste deel van onze vereniging en zijn niet (meer) in het bestuur vertegenwoordigd. Wij missen dus ter zake doende informatie en advisering van vrouwelijke zijde en wij vinden dat dat moet veranderen.

Nog tot einde augustus liggen alle geplande activiteiten stil maar in september a.s. hebben we weer iets op het programma mits er niet ernstige veranderingen door RIVM gaan komen. Op 22 september en op 7 oktober 2020 zal de lezing over ‘Levenseinde’ in een kleine groep plaatsvinden in De Donderie om 14.00 uur. Gezien het feit dat we met de huidige Coronaregels nu max. 16 leden mogen binnenlaten heeft het bestuur voor 2 lezingen gekozen. Ook willen we in oktober aandacht schenken aan de uitgestelde lezing over de ‘Donorwet’, Verder is 22 november de ‘recreatie/hobbybeurs’ gepland in De Donderie, samen met de Ouderenvereniging Donderberg 55+, meer informatie hierover einde augustus a.s.

Martin Koelen, onze KBO-Roermond ouderenadviseur, heeft in de afgelopen maanden alle leden gebeld. Gewoon een gesprek met hen die zich nu wel of niet eenzamer voelen of een hulpvraag hebben. Indien u wenst kunt u ook hem bellen: 0475-331284; in gesprek of er wordt niet opgenomen? U wordt teruggebeld. Ook kunt u ook een mail sturen naar amkoelen@ziggo.nl. Martin, bedankt namens allen.

Foroxity Filmarena is na 1 juni 2020 weer voor hun bezoekers geopend, uiteraard tegen de daar voor geldende voorwaarden. Zo moeten de tickets vooraf besteld worden en is maar een beperkt aantal zitplaatsen in de filmzaal beschikbaar. Bel 0900-222 8888 voor het programma of kijk op internet. Vooralsnog zal er voor de KBO Filmclub tot nader bericht geen aparte films vertoond worden.

Als goed eten en bewegen moeilijker wordt Bij het ouder worden is een goede voeding, samen met beweging, belangrijk voor het behoud van spierkracht en conditie. Misschien merkt u dat u minder ver kunt lopen dan voorheen, of dat u meer moeite krijgt met dagelijkse dingen? Dit kan te maken hebben met uw voeding. Want als eten moeilijker wordt, kan dat leiden tot tekorten en uiteindelijk tot ondervoeding. Maar wat is nu een goede voeding? En hoe kunt u ervoor zorgen dat u in beweging blijft? Hoe zorgt u voor voldoende voeding en beweging tijdens de huidige coronacrisis? Op de KBO-PCOB website vindt u informatie en adviezen over zowel goede voeding, ondervoeding als beweging bij ouder worden. Ook tijdens de huidige beperkingen door corona.

Vandaag kwam de enquête ‘Het nieuwe pensioencontract’ onder onze ogen. Hier een korte samenvatting van KBO-PCOB landelijk.

 1. In plaats van een pensioenuitkering waarmee mensen aanspraak kunnen maken op een vast bedrag, komt er een verwachte pensioenuitkering. De risicovrije (lage) rekenrente kan daardoor vervallen.
 2. In plaats daarvan komt er een projectierendement. Met dat projectierendement kan de verwachte pensioenuitkering worden berekend. In dat projectierendement mag ook verwacht rendement worden meegenomen. Het projectierendement zal veelal hoger zijn dan de huidige risicovrije rekenrente. Dat verhoogt de kans op indexatie.
 3. Het pensioen wordt daardoor ook meer afhankelijk van hoe de economie zich ontwikkelt. De hoogte van het pensioen wordt dus onzekerder. Gaat het economisch goed? Dan is de kans op indexatie groter. Gaat het economisch minder goed? Dan is de kans op verlaging groter.
 4. In het stelsel komen enkele mechanismen die ervoor moeten zorgen dat grote klappen op de beurs minder hard aankomen bij vooral gepensioneerden. Daar wordt onder meer een solidariteitsreserve voor gebruikt. In goede tijden moet die door zowel werkenden als gepensioneerden gevuld worden. De precieze regels hiervoor zijn nog onduidelijk.
 5. Een andere manier om ervoor te zorgen dat pensioenen niet te hard dalen is door voor gepensioneerden minder risico te nemen bij het beleggen. Dat betekent ook dat het potentiële voordeel van meer risico nemen – meer rendement – ook kleiner zal zijn. Het pensioenfonds heeft de taak te zoeken naar een goede balans.
 6. Als een pensioenfonds alles bij het oude wil laten en geen nieuw contract wil voor haar deelnemers, dan kan dat als zij duidelijk kunnen maken dat een overstap negatief zou zijn voor alle deelnemers (jongeren en ouderen).
 7. Onnodige pensioenkortingen worden in 2021 voorkomen. De overheid verlengt de afspraken die hiervoor in november 2019 zijn gemaakt. Deze afspraken voorkomen kortingen tot 10%. Deze afspraken gelden vooralsnog alleen voor 2021. Hoe de periode daarna, tot de invoering van het nieuwe contract, eruit gaat zien, is nog niet duidelijk.
 8. Eveneens onderdeel van het pensioenakkoord is een langzamere stijging van de AOW-leeftijd. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Hierna stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar. In 2024 ligt de AOW-leeftijd dan op 67 jaar. Vanaf 2025 gaat het tempo naar een stijging van 8 maanden per jaar dat we langer leven.
 9. Ook voor het nabestaandenpensioen zijn afspraken gemaakt. Bepaalde risico’s – zoals het wegvallen van dekking voor het nabestaandenpensioen bij werkloosheid – worden afgedekt. Voor mensen die nu al een nabestaandenpensioen krijgen, verandert er niets.
  Zelf ben ik (Jos Derckx) niet enthousiast, ik mis zowel een oplossing voor de pensioenbreuk als ook de passage waarin vermeld wordt dat dat dit aanvullende pensioen door de deelnemer zelf is ingelegd en dus deel zou moeten uitmaken van je erfenis, ook als je overlijdt voor je met pensioen mag gaan. Graag zouden wij ook van jullie willen horen wat je van deze aanpassingen t.o.v. het oude aanvullende pensioenstelsel vinden. Stuur een mailtje naar Jos Derckx kbopenn@gmail.com of bel 0475327007.

Meer bewegen voor ouderen. Bewegen is leuk en goed. U kunt het doen op uw eigen niveau, naar uw eigen wensen. Op verschillende plaatsen in Nederland worden in het kader Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) activiteiten georganiseerd. Deze zijn gericht op mensen van 55 tot 100 jaar en hebben zowel een sportief als een sociaal aspect: meestal wordt er na de les gezellig koffie of thee gedronken. Ook zijn in steeds meer gemeenten Beweegcoaches voor ouderen aanwezig. Zij begeleiden ouderen bij het vinden van een passende manier om meer te bewegen of te sporten. Informeer bij de gemeente welke MBvO-activiteiten worden georganiseerd en of een beweegcoach voor ouderen aanwezig is. Informeer eens bij de plaatselijke sportclub, de gemeente, vriend of buur wat bij u in de buurt de mogelijkheden zijn om meer te (gaan) bewegen. Informatieborden in buurthuis, bij de huisarts of in de supermarkt.

Gedicht:

We hebben bijna een heftige Coronatijd achter de rug en zien hier met zorg op terug
We hopen dat we mensen blijven ontmoeten die naar je omzien en naar je luisteren
En dat we met hun verbonden mogen blijven,
Aandacht voor elkaar is voedsel voor de ziel en onmisbaar als de liefde.

Miny Mertens