Nieuwsbrief 2021-6

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen, onder verantwoor-
delijkheid van het bestuur KBO Roermond, samengesteld. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van Nieuwsbrief 7 is 30 augustus 2021. Berichten kunnen tot uiterlijk  25 augustus 2021 worden aangeboden. Op www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype!

___________________________________________________________________________________

Programma 2021:
Verdere data ‘de Huiskamer’: 8 juli12 augustus – 9 september – 14 oktober – 11 november – 9 december. Locatie: ‘de Donderie’. Tijd: 13.00-17.00 uur. Kerstbuffet op 17 december onder voorbehoud.

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1) Ledenadministratie: wijzigingen op uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl;
2) Kandidaat bestuurslid: belangstelling in een bestuursfunctie: informeer bij voorzitter, dhr. Jos Derckx (0475-327007).
3) Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post: 30/8; 4/10; 1/11; 6/12. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

___________________________________________________________________________________

‘de Huiskamer’ 8 juli 2021: Zaal open 13.00 uur. Van 13.00-17.00 uur creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen en er is een kleine markt van borduren/poppen en keramiek. Aanmelden: verplicht en kan t/m 6 juli 2021 bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Entree: leden € 2,– en niet-leden: € 3,–.

‘de Huiskamer’ 12 augustus 2021: Zaal open 13.00 uur. Van 13.00-15.15 uur creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen. Vanaf 15.30 uur start de interactieve bijeenkomst ‘Zorg voor elkaar’ door Rick van der Heyden van Remedica. Aanmelden: verplicht en kan t/m 8 augustus 2021 bij  dhr. Jos Derckx (0475-320007) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Entree: leden € 2,– en niet-leden: € 3,–.

Nieuw: Bezoekers kunnen 1 of 2 dierbare kleine voorwerpen meenemen. Aan 1 of meerdere tafels worden deze dierbare voorwerpen dan besproken door degene die ze heeft meegenomen. Idee is afkomstig van mw. Marianne Wulms.

Voor ‘de Huiskamer geldt: bij koorts of verkoudheid a.u.b. afmelden! Mondkapjesplicht is afgeschaft, maar u mag wel een mondkapje dragen als u zich daar prettiger en veiliger bij voelt. Let op: indien door omstandigheden een bijeenkomst wordt geannuleerd, worden degenen die zich hebben opgegeven altijd gebeld/gemaild.  

‘de Huiskamer’ is mede mogelijk gemaakt door ZonMw; een landelijke organisatie die o.a. subsidies verstrekt namens het Ministerie van VWS.

___________________________________________________________________________________

Wist U ?
1) …dat u op www.kbo-pcob.nl tientallen voordeeltjes kunt zien en bestellen?
2) …dat op de website www.nooitteoudroermond.nl info staat dat u nooit te oud bent om zich aan te sluiten bij culturele activiteiten die u leuk vindt? Wat is ‘Nooit te oud in Roermond?’ Kijk op: https://www.youtube.com/watch?v=A2Xg9TG2_mY.
3) …dat op de https://mcusercontent.com/83b6f8830df16d6440f1225fa/files/f7366ac4-3ee2-76bf-a920-3528a39f0c54/Brochure_Senioren_en_Veiligheid_min.pdf.
4) …dat de KBO-PCOB, samen met andere Bonden, op bezoek is geweest bij informateur mw. Mariëtte Hamer. De informateur wilde 2 antwoorden op 2 zaken: wat moet er op korte termijn gebeuren zodat ook ouderen goed uit de afgelopen coronatijd komen en als ouderen wat meer perspectief hebben, waar moet dan de aandacht naar uit gaan?
5) …dat verreweg de meeste senioren (90%) vinden dat de huidige erf- en schenkbelasting te hoog is? Dat blijkt uit een onderzoek van KBO-PCOB.
6 ) …dat ‘de Huiskamer’ van 17 juni, ondanks het zeer warme weer, door ± 19 personen is bezocht; dat de nieuwe opzet nog even wennen was en dat de middag werd afgesloten met een lezing over ‘Vitaal en Fit’ en dat alle aanwezigen een tas met diverse soorten crème, vitamine en andere gezondheidsproducten hebben gekregen. 

___________________________________________________________________________________

Gedicht: We gaan met z’n allen weer samen met KBO wat doen…We hadden het nodig na deze lange tijd van wachten…Gelukkig zijn er nu weinig klachten…En gaan we leuke activiteiten verwachten. Mw. Miny Mertens

___________________________________________________________________________________

Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten en Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond; ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Foroxity-cinema’ Roermond voor korting bij KBO-films.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!

___________________________________________________________________________________

Week tegen eenzaamheid: is van 30 september t/m 7 oktober 2021; op 1 oktober is tevens de Nationale ouderendag. In deze week worden op diverse locaties in de gemeente Roermond activiteiten, voor ALLE senioren, georganiseerd. In de komende Nieuwsbrieven en op de website wordt aan dit onderwerp aandacht geschonken. De gemeente Roermond zal t.z.t. het programma ook huis aan huis laten bezorgen, zodat u volledig bent geïnformeerd.

Actielijn eenzaamheid: op 26 en 29 mei heeft de actielijn ‘één tegen eenzaamheid’ van Seniorvriendelijk Roermond op het Munsterplein in Roermond een eerste ‘flyer pilot’ gedaan en zijn daarbij in gesprek gegaan met een aantal senioren onder het genot van koffie/thee met iets lekkers. De actie wordt  t.z.t. verder uitgerold bij andere markten/supermarkten en seniorenverenigingen in de gemeente Roermond. Let op: heeft u interesse om samen met andere vrijwilligers te flyeren en in gesprek te gaan met senioren? Het aantal keren dat we een beroep op u doen is 4-6x per jaar. U krijgt een cursusdagdeel en begeleiding. Bel de KBO-ouderenadviseur voor meer informatie: 0475-331284.

Kwaliteit van leven: gaat u binnenkort in gesprek met gemeente of zorgverlener, of wilt u om andere redenen uw situatie in beeld brengen? Bij ‘Mijn kwaliteit van leven’ kunt u een vragenlijst invullen. Een persoonlijk overzicht ontvangt u per mail. Klik op https://vragenlijsten.mijnkwaliteitvanleven.nl voor aanmelden en informatie.

Heeft u géén computer/tablet/GSM of gebruikt u dit medium niet meer? Sommige zaken (linken) uit deze Nieuwsbrief of het magazine KBO-PCOB, kunt u ook samen met anderen doen. U steekt er altijd iets van op, u doet toch mee en wie weet gaat u er met hulp van hem/haar toch iets mee doen. Samengevat: een win-win situatie.

ALV-KBO Roermond: Op 29 juni 2021 is in de Donderie de ALV van de afdeling KBO Roermond gehouden. Er waren 24 leden. Tijdens de pauze werden de aanwezige leden getrakteerd op koffie/thee met vlaai en na afloop kon er, onder het genot van een drankje, nog worden nagepraat. De belangrijkste punten uit de vergadering: er werd een dringend beroep gedaan op leden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur, omdat het huidige bestuur nog maar uit 1 persoon bestaat; bij monde van dhr. Piet Houben, werd door de kascontrole commissie aan bestuur en de penningmeester decharge verleend; het voorstel van het bestuur om de contributie voor het verenigingsjaar 2022 met € 3 te verhogen is door de vergadering met 13 tegen 11 stemmen goedgekeurd; contributie voor het verenigingsjaar 2022 is dus vastgesteld op € 28; dhr. Jos Derckx, waarnemend voorzitter, is gekozen tot voorzitter; hij was al penningmeester en secretaris. Gefeliciteerd en succes.

Centraal meldpunt eenzaamheid: de gemeente Roermond kent vanaf heden een centraal meldpunt eenzaamheid: 0475-345135. Dit meldpunt wordt bediend door medewerkers van ‘de WegWijzer’. Gaat het om een hulpvraag (u heeft zelf of kent iemand met een gevoel van eenzaamheid), dan wordt u na de melding z.s.m. door professionele hulpverleners van maatschappelijk werk of seniorenwerk Wel.kom teruggebeld voor een gesprek.

Heeft u blijvend zorg nodig? U heeft al zorg en deze zorg dient te worden opgeschaald naar 24 uur per dag. Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz): u heeft altijd (dag en nacht) intensieve zorg nodig omdat u ziek bent, een beperking heeft of een psychische aandoening. Deze hulp kunt u thuis of in een verpleeghuis krijgen. Hoe vraag ik langdurige zorg aan: langdurige zorg vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). U kunt een papierenaanvraag doen door een bepaald formulier in te vullen; aanvragen bij CIZ op 088-7891000 (gratis) of  via internet op www.ciz.nl/aanvraag-doen. Voor de aanvraag kunt u zich laten adviseren/helpen door een familielid, vriend of vertrouwenspersoon of een cliëntondersteuner-Wlz. De cliëntondersteuner-Wlz is gratis. In Roermond kunt u een cliëntondersteuner-Wlz krijgen via MEE: 088-4653555 en spreekuurbezoek (op afspraak) in Zalencentrum ‘de Velderie’ Prins Bernardstraat 1 Roermond; via de website www.clientondersteuning.co.nl kunt u ook een cliëntondersteuner-Wlz krijgen. Wat gebeurt er met de aanvraag: CIZ kijkt of aanvraag helemaal is ingevuld. Bij vragen wordt contact opgenomen. Soms vindt een huisbezoek plaats: er wordt dan gekeken of welke hulp nodig is. Bij het huisbezoek mag iemand anders aanwezig zijn, ook de cliëntondersteuner-Wlz. Er wordt vooral gekeken wat u kunt en niet meer kunt. Heeft u recht op langdurige zorg: binnen 6 weken krijgt u een brief dat u langdurige zorg krijgt. Het zorgkantoor belt u op en helpt u verder met het krijgen van langdurige zorg; samen wordt gekeken naar de zorg die u wilt. U betaalt zelf mee aan de langdurige zorg, de zogenaamde eigen bijdrage. Heeft u geen recht op langdurige zorg: binnen 6 weken krijgt u een brief waarin staat dat u geen langdurige zorg krijgt. U kunt dan: contact opnemen met de gemeente waar u woont en de gemeente bekijkt of u de zorg krijgt uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of u neemt contact op met uw zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar bekijkt of u zorg krijgt uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt u hierin laten bijstaan door een cliëntondersteuner-Wmo van MEE, een seniorenadviseur van Wel.kom (0475-345135) of de eigen KBO ouderenadviseur. Op de website van Zorgverzekeraar Nederland kunt u ook informatie lezen over de taken van zorgkantoren versus langdurige zorg: https://www.zn.nl/350584833/Zorgkantoren; u kunt ook bellen met 088-1311660. Tijdens ‘de Huiskamer’ bijeenkomsten zal de KBO-ouderenadviseur (Martin Koelen) verschillende informatieboekjes op verzoek uitdelen over langdurige zorg. Bron: CIZ – aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend).