Nieuwsbrief 2020-7

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

Dit is de Nieuwsbrief van het bestuur van KBO Limburg, afdeling-Roermond. Meld jouw ideeën, stuur een email naar Jos Derckx: kbopenn@gmail.com of bel 0475327007. Heeft u iets dat u aan de Ledenadministratie wilt laten weten, b.v. een wijziging van telefoonnummer, email- of bezorgadres, geef dit door; bel Martin Koelen: 0475331284; een mail sturen kan ook naar: amkoelen@ziggo.nl. De bezorgdatum van Nieuwsbrief nr. 8 is 28 september 2020. Berichten tot uiterlijk 20 september 2020 worden nog geplaatst. Onze eigen berichten zullen te allen tijde voorgaan. Bezoek voor meer tussentijdse informatie ook regelmatig onze website http://www.kboroermond.nl.

Nog tot einde augustus liggen al onze geplande activiteiten stil maar in september a.s. hebben we weer iets op het programma mits er niet ernstige veranderingen door het RIVM gaan komen.

Thema-bijeenkomsten: ‘Levenseinde’
Op 22 september en 7 oktober a.s. organiseren we, samen met KBO Limburg, 2 dezelfde bijeenkomsten over ‘Levenseinde’ in ‘De Donderie. Aanvang: 14.00 uur. De interactieve bijeenkomst wordt gegeven door 2 ervaren gespreksleiders.
De bijeenkomsten worden gestart met een powerpointpresentatie en een algemene inleiding over het onderwerp; daarna wordt de groep verdeeld in kleine groepjes en gaat elke groep met elkaar in gesprek over ‘Levenseinde’, onder leiding van 1 gespreksleider, waarbij de dialoog en het echt samen in gesprek gaan met elkaar centraal staan en waarbij de eigen ervaringen, wensen, vragen van deelnemers leidend zijn. Maximaal kunnen, per sessie, 16 personen deelnemen. Deelname aan deze bijeenkomsten is zowel voor leden als niet-leden. Aanmelden is verplicht en kan van 3 tot uiterlijk 18 september a.s. bij Martin Koelen (0475331284) of per mail amkoelen@ziggo.nl; in beide gevallen dienen naam/namen en telefoonnummer van deelnemers te worden opgegeven. Zonder opgave is toegang tot de zaal niet mogelijk! Aan de zaal zal i.v.m. het coronabeleid ‘triage’ plaatsvinden, zoals dat in de horeca ook het geval is. Indien u zich heeft opgegeven en op de dag verkouden bent
of koorts heeft, dan a.u.b. afmelden en NIET komen!

Thema-bijeenkomsten: ‘Dag van de ouderen’
Op 1 oktober a.s. is het Internationale ouderendag en op 2 oktober a.s. Nationale ouderendag. Het bestuur wil deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. KBO Roermond viert ‘ouderendag’ op zaterdagochtend 26 september a.s. om 09.45 uur met
een ochtendsessie en om 13.30 uur met een middagsessie; beide sessies zijn gelijk. Plaats: ‘De Donderie’ – zaal 1 en 2. Na binnenkomst krijgt u koffie/thee met vlaai; daarna wordt door een professional van Maatschappelijk werk een lezing verzorgd over ‘omgaan met veranderingen’ en de bijeenkomst wordt afgesloten met een aangeboden drankje. Maximaal kunnen, per sessie, 40 personen deelnemen. Deelname aan deze bijeenkomsten is zowel voor leden als niet-leden, € 2,00 entree bij de ingang te voldoen. Aanmelden is verplicht en kan van 3 tot uiterlijk 18 september (i.v.m. aankoop horeca) a.s. bij Martin Koelen (0475331284) of per mail amkoelen@ziggo.nl; in beide gevallen dienen naam/namen en telefoonnummer van deelnemers te worden opgegeven. Zonder opgave is toegang tot de zaal niet mogelijk! Aan de zaal zal i.v.m. het coronabeleid ‘triage’ plaatsvinden, zoals dat in de horeca ook het geval is. Indien u zich heeft opgegeven en op de dag verkouden bent of koorts heeft, dan a.u.b. afmelden en NIET komen!

Ook willen we in oktober aandacht schenken aan de uitgestelde lezing over de ‘Donorwet’.

Verder was 22 november de ‘recreatie/hobbybeurs’ gepland in De Donderie, samen met de Ouderenvereniging Donderberg 55+, deze is afgelast en in overleg met de GGD om veiligheidsredenen verplaatst naar komend jaar.
Foroxity Filmarena is weer voor hun bezoekers geopend, uiteraard tegen de daar voor geldende voorwaarden. Zo moeten de tickets vooraf besteld worden en is maar een beperkt aantal zitplaatsen in de filmzaal beschikbaar. Bel 09002228888 voor het programma of kijk op internet. Vooralsnog zal er voor de KBO Filmclub tot nader bericht geen aparte films vertoond worden daar het aantal KBO-bezoekers te weinig is.

KBO-PCOB ‘Aanwaai-actie’ augustus: ook omzien naar elkaar in de zomer!
In de Nieuwsbrief van KBO-PCOB werd de actie ‘Waai eens even aan’ aangekondigd De actie gaat uit van de gedachte ‘waai eens even aan bij een ander’.
Thema van deze zinvolle actie is: omzien naar elkaar verminderd de eenzaamheid voor ons allen. Wij hebben ook een waaier voor u bij deze Nieuwsbrief bijgevoegd.

Ook wijzen wij graag op de Zomerbellijn van KBO-PCOB voor hen die zich eenzaam voelen: 0303400680.

Meer fietsongelukken met dodelijke afloop onder senioren
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat steeds meer ouderen omkomen bij een fietsongeluk. Het aantal 70-plussers dat om het leven is gekomen bij een ongeluk met de fiets is de afgelopen twintig jaar toegenomen met 68 procent. Van alle fietsdoden was vorig jaar 59 procent 70 jaar of ouder. Volgens KBO-PCOB is het mogelijk om met een paar eenvoudige maatregelen het aantal (dodelijke) slachtoffers te verminderen:
• Stimuleer provincies en gemeenten om de infrastructuur aan te passen, bijvoorbeeld bredere fietspaden aan te leggen.
• Stel fietslessen voor de elektrische fiets ter beschikking, want hier vinden veel ongevallen mee plaats. Bij voldoende interesse willen wij deze voor u organiseren. Aanmelden bij Jos Derckx (zie boven).

KBO-PCOB zet de Digi-bel-lijn ook deze zomer door.

Direct gratis gesprekken aanvragen met een geestelijk verzorger thuis, telefoonnummer 085004 3063. Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor u? Hoe kunt u verder? Waar ontleent u kracht aan? Vanaf nu is het mogelijk om bij vragen op het gebied van zingeving en levensvragen contact op te nemen met een landelijk telefoonnummer om in contact te komen met een geestelijk verzorger thuis. Voor wie? Via het telefoonnummer 0850043063 kunnen gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aangevraagd worden. De telefoonlijn is bedoeld voor mensen die thuis wonen van 50 jaar en ouder en voor mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten. Een aantal gesprekken wordt vergoed. De lijn is ook toegankelijk voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten. Luisterend oor Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulverlening en advies bij zingeving en levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt mensen erachter te komen wat voor hen van waarde is en hoe zij verder kunnen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, en voeren verdiepende gesprekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloof. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn verzekerd. Het landelijk nummer is: 0850043063 (lokaal tarief). Na het intoetsen van een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal contactpunt. Ook nu, in tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM door het Centrum voor levensvragen. http://www.geestelijkeverzorging.nl/levensvragen.

Alzheimer – Nederland. Op http://www.kanikvoorjou.nl vind je naast tips en inspiratie om iets te doen voor/met iemand met dementie óók de gratis te downloaden ‘kan ik voor jou’ kaart.
Ben je mantelzorger en heb je behoefte aan een luisterend oor of direct advies? Bel dan de Alzheimer Telefoon: 08005088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur.

Zonnehoed,
Je bent zo mooi in je bloei, kleurrijk, sierlijk een statig bloemenfeest, groots in je hart dat zich verheft, vast ben je in dat van anderen geplant… je bent als nectar, heerlijk is je geur, rank op stelen. Ja jij zonnehoed!

Marianne Wulms – Hovens