Nieuwsbrief 2019-7

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Marga Houben. Heeft u iets dat u alle leden wilt laten weten, stuur dan een email naar: marga.houben.verhees@gmail.com Telefoonnummer 0475565715. De bezorgdatum van de Nieuwsbrief nr 8 is 30 september 2019. Berichten dienen uiterlijk 18 september 2019 binnen te zijn voor plaatsing. Onze eigen berichten zullen ten allen tijde voorgaan.

Foroxity KBO Filmclub

Le Grand Bain op zondag 15 september 11:00 uur. In het gemeentelijk zwembad bekwaamt een groep mannen zich in de kunst van het synchroon zwemmen onder leiding van Delphine. Allen hebben zo hun eigen besognes. Samen vormen ze een hecht team en zijn er voor elkaar.    (Drama Komedie).
Sponsoring Foroxity: Foroxity geeft op de normale prijs van €7,50 per bioscoopkaartje een korting van € 1,70. KBO-leden betalen op vertoon van hun lidmaatschapskaart dan ook maar € 5,80 voor een kaartje bij een film van KBO Filmclub.

Het is voor KBO-leden belangrijk om een actueel KBO-pasje te hebben. Bij kortingsacties wordt hier om gevraagd. Heeft u geen pasje meer, s.v.p. melden bij Martin Koelen. Telefoon 0475331284.

Nieuw: Sponsoring NEO Inlijsterij

KBO-Ledenvoordeel op inlijsten bij kunsthandel NEO – Bakkerstraat 7a – Roermond (0475332993) Inlijsten: geboortekaartjes (klein) kinderen, knutselwerk, borduurwerk, diamandart, eigen tekening, foto(‘s), etc.. 20% periode 1 september 2019 – 31 oktober 2019. 15% periode 1 november 2019 – 29 februari 2020. Bij de bestelling dient u uw KBO-ledenpas te tonen!

Op donderdag 15 augustus 2019 werd in De Donderie, door onze afdeling i.s.m. ‘Burgerkracht’ en de 37 leden die zich hiervoor hadden aangemeld, een nieuwe positieve kijk op gezondheid gepresenteerd onder de naam Mijn Positieve Gezondheid, ontwikkeld door huisarts en onderzoeker Machteld Huber, gebaseerd op 6 pijlers, opgezet in de vorm van een spinnenweb, te weten: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Spirituele/Existentiële dimensie, Kwaliteit van leven, Sociaal-maatschappelijk participeren, Dagelijks functioneren. Met deze pijlers beoordeelt men zichzelf met een cijfer tussen 0 en 10 en ziet dan een momentopname van de ‘nieuwe visie op gezondheid’. Door dit regelmatig in te vullen ziet men de eigen verbeteringen en verslechteringen. Ook in de artsenwereld komt deze behandelwijze steeds meer naar voren, worden deze vragen door de arts gesteld om zich een beeld van de patiënt te vormen. Dus ermee vertrouwd raken helpt ook om te begrijpen waarom de arts dat juist vraagt. Persoonsgerichte zorg is gebaat bij kennis van ziekte én van gezondheid. De nieuwe visie op gezondheid gaat uit van veerkracht en behoud van de eigen regie in het leven. Niet langer staat de ziekte voorop maar wat nog wel kan en het vermogen om die zaken te kunnen blijven doen. Na afloop werden evaluatieformulieren ingevuld en ging iedereen weer een stuk wijzer naar huis. Wil u alsnog meer weten, vraag Jos Derckx.  Telefoon 0475327007.

Mededeling van de voorzitter: Op 16-8-2019 heeft onze voorzitter dhr. T.J.M. Peeters bezocht die enkele dagen geleden is overgebracht van Zorgcentrum ‘Herte’ naar hospice ‘de Ark’ kamer 11. Dhr. Peeters laat iedereen hartelijk groeten en bedankte voor de kaart die gestuurd was door de dames van ‘KBO-attenties’.

NIEUW:  Website KBO Roermond
De afgelopen maanden is binnen het bestuur hard gewerkt aan het tot stand komen van onze eigen website, hierbij zijn we prima begeleid door de dochter van onze secretaris. We zijn dan ook verheugd de leden te kunnen mededelen dat vanaf 1 augustus de website met de naam http://www.kboroermond.nl online is. De website is gebruiksvriendelijk en er staat veel nuttige informatie op. Verbeterpunten en nieuws/suggesties van de leden zijn altijd welkom. De Nieuwsbrief zal daarnaast gewoon blijven bestaan en thuis bezorgd worden samen met het Magazine KBO-PCOB.

Natuur in Midden-Limburg op dinsdag 24 september 2019 om 14.00 uur tot 16.00 uur. Meinweggids in de Roerstreek Coen Thevissen neemt u mee in een lezing over de natuur van Midden-Limburg. Hij zal u een onvergetelijke middag in de Donderie bezorgen en wellicht wordt u gestimuleerd om zelf de natuur op te zoeken.

Verkeersvoorlichting senioren door Autorijschool WILMA. Op dinsdag 29 oktober 2019 vanaf 14.00 tot 16.00 uur vindt in de Donderie een verkeersvoorlichting voor senioren plaats over nieuwe verkeersregels en het verlengen van het rijbewijs voor 75+ers. Besproken wordt met name opfrissing verkeersregels – wijzigingen RVV – verschillen NL/D/B – vernieuwen rijbewijs en afleiding in verkeer. Ook is er tijd voor vragen stellen en een kop koffie.
Toegang voor deze voorlichting is gratis, ook niet-leden zijn welkom. Max. 40 deelnemers,  VOL=VOL. Aanmelden verplicht bij de secretaris Pierre Mertens. E: kbosecr@outlook.com  Tel. 0475322164

Rabo ClubSupport, voorheen de Rabobank Clubkas Campagne 2019,  loopt van 27 september 2019 t/m 11 oktober 2019. De Rabobank Echt-Roermond stelt €  200.000,00 beschikbaar voor de deelnemende clubs. Ook wij zijn daar weer bij. Stem mee op ons als ook u lid bent van deze Rabobank (je kunt lid worden door een aanvraag in te dienen bij de plaatselijke Rabobank mits je daar een rekening hebt). Vraag ook uw kinderen ons in hun keuze op te nemen.
Elk lid van de Rabobank krijgt 5 stemmen te vergeven waarvan maximaal 2 per vereniging.     Elke stem voor ons als KBO Roermond is geld waard. Alvast bedankt hiervoor.

Taalcoaches gezocht. Een anderstalige vergeet zijn eerste vrijwilliger nooit. Ook u kunt dit zijn door u in te zetten voor een anderstalige. U krijgt er veel voor terug, doet ervaring op en leert over andere culturen. Er is geen speciale opleiding of ervaring vereist en vakanties zijn goed in te passen. Na de aanmelding volgt er een intakegesprek en wordt een taalmaatje gezocht wat bij u past. Kosten worden vergoed, u krijgt begeleiding en de overeenkomst duurt een jaar. Staat u open voor bijzondere taalontmoetingen en bent u geïnteresseerd in taal en cultuur? Word dan taalcoach!   Belangstelling?   Neem dan contact op met de coördinator van Gilde SamenSpraak Roermond: Eugène Menne, telefonisch via 0475334257 of per e-mail via eug_menne@planet.nl

Koninklijk Roermonds Mannenkoor: Top of the Pops
Popsongs uit de jaren 60, 70 en 80, dat is dit najaar het nieuwe project van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Wilt u als projectzanger deelnemen aan deze bijzondere muzikale gebeurtenis met goed zingbare nummers in de ECI op 23 november 2019, om 15.00 uur, Aanmelden op popsongs.roermond@gmail.com .  Meer info: www.roermonds-mannenkoor.nl

Eenzaam of alleen? Week van de eenzaamheid van 1 t/m 8 oktober 2019.
Je alleen voelen of je eenzaam voelen is niet hetzelfde. Wel valt het vaak samen. Als je alleen bent, heb je niemand om je heen. Eenzaamheid betekent dat je iets mist, een hechte, emotionele band met anderen. Eenzame mensen voelen zich niet verbonden of hebben minder sociale relaties dan dat ze zouden wensen. Dat kan gevoelens geven van leegte, verdriet, angst en zinloosheid. Soms krijgen mensen ook lichamelijke en psychische klachten door eenzaamheid. Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Het kan voelen als eigen falen. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken.

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken bij gemeente en UWV.                                    De gemeente Roermond verstrekt een tegemoetkoming van 200 euro per jaar in 2019 voor de gemaakte kosten in 2018.
Aanvragen: info bij het Zorgteam van de gemeente Roermond: 0475359999.

Volkstuin Asenray. Dit voorgestelde project heeft geen aanmelders, dus is door het bestuur gestopt.