Nieuwsbrief 2020-8

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dit is de Nieuwsbrief van het bestuur van KBO Limburg, afdeling Roermond.
Meld ons uw ideeën en wensen voor 2021, stuur een email naar Jos Derckx: kbopenn@gmail.com of bel 0475-327007. Heeft u iets dat u aan de Ledenadministratie wilt laten weten, b.v. een wijziging van telefoonnummer, email- of bezorgadres, geef dit door; bel Martin Koelen: 0475-331284; een mail sturen kan ook naar: amkoelen@ziggo.nl.

De bezorgdatum van Nieuwsbrief nr. 9 is 2 november 2020. Berichten tot uiterlijk
20 oktober 2020 worden nog geplaatst. Onze eigen berichten zullen te allen tijde voorgaan. Bezoek voor meer tussentijdse informatie ook regelmatig onze website www.kboroermond.nl.

Thema-bijeenkomsten: ‘Levenseinde’.
Op 22 september werd inmiddels ondanks de Coronatijd met succes de eerste van twee bijeenkomsten gehouden, op 7 oktober a.s. organiseren we, samen met KBO Limburg, deze zelfde bijeenkomst over ‘Levenseinde’ in
‘De Donderie’. Aanvang: 14.00 uur. De interactieve bijeenkomst wordt gegeven door 2 ervaren gespreksleiders.
De bijeenkomsten worden gestart met een PowerPointpresentatie en een algemene inleiding over het onderwerp; daarna wordt de groep verdeeld in kleine groepjes en gaat elke groep met elkaar in gesprek over ‘Levenseinde’, onder leiding van 1 gespreksleider, waarbij de dialoog en het echt samen in gesprek gaan met elkaar centraal staan en waarbij de eigen ervaringen, wensen, vragen van deelnemers leidend zijn.
Maximaal kunnen, per sessie, 16 personen deelnemen. Deelname aan deze bijeenkomsten is zowel voor leden als niet-leden, dus ook uw kinderen. De inschrijftermijn is gesloten. Zonder opgave is toegang tot de zaal niet mogelijk! Aan de zaal zal i.v.m. het coronabeleid ‘triage’ plaatsvinden, zoals dat in de horeca ook het geval is. Indien u zich heeft opgegeven en op de dag verkouden bent of koorts heeft, dan a.u.b. afmelden en NIET komen!

Thema-bijeenkomsten: ‘Dag van de ouderen’
Op 1 oktober a.s. is het Internationale ouderendag en op 2 oktober a.s. Nationale ouderendag. Het bestuur wilde deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. KBO Roermond vierde ‘ouderendag’ reeds op zaterdagochtend 26 september om 09.45 uur met een ochtendsessie en om 13.30 uur met een middagsessie; beide sessies waren gelijk.
Deelname aan deze bijeenkomsten was zowel voor leden als niet-leden.

Thema-bijeenkomsten: ‘De Donorwet’                                                              
Op 20 oktober a.s. organiseren we een bijeenkomst over ‘de donorwet’ in ‘De Donderie’. Aanvang: 14.00 uur. Deze (interactieve) bijeenkomst wordt gegeven door een ervaren gespreksleider van Remedica uit Eindhoven. De bijeenkomst stond eerst gepland op 26 maart j.l. en is toen door de directe coronamaatregelen afgelast! Degene die zich voor 26 maart j.l. al hadden opgegeven, dienen dat nu opnieuw te doen! 
De donorwet is per 1 juli 2020 ingegaan.
Centrale vraag bij deze (interactieve) lezing is:
‘Wat betekent de nieuwe donorwet voor mij’.
Maximaal kunnen 25 personen deelnemen. Deze bijeenkomsten zijn zowel voor leden als niet-ledenAanmelden is verplicht en kan t/m 16 oktober a.s. bij Martin Koelen (0475-331284) of per mail amkoelen@ziggo.nl; in beide gevallen dienen naam/namen en telefoonnummer van deelnemer(s) te worden opgegeven. Zonder opgave is toegang tot de zaal niet mogelijk! Aan de zaal zal i.v.m. het coronabeleid ‘triage’ plaatsvinden, zoals dat in de horeca ook het geval is. Indien u zich heeft opgegeven en op de dag verkouden bent of koorts heeft, dan a.u.b. afmelden en NIET komen, dat geeft een ander de kans wel te komen!

De Zomerbellijn van KBO-PCOB
Nog eens wijzen wij graag hierop voor hen die zich eenzaam voelen:  030 – 3400680

Rabo ClubSupport 2020
Hiermee bevestigen wij, als in alle voorgaande jaren dat de Rabobank dit organiseert, onze deelname aan Rabo ClubSupport 2020 van Rabobank Roermond-Echt. Alle leden van KBO Roermond, die lid zijn van de Rabobank Roermond-Echt (iedereen met een rekeningnummer van die bank kan zich gratis als lid aanmelden en hier meestemmen) kunnen stemmen vanaf 5 oktober t/m 25 oktober 2020. Elke stem voor ons betekent een extra financiële bijdrage voor onze vereniging welke ons meer mogelijkheden biedt voor de evenementen in 2020 en 2021. Wij vragen jullie allen ook dit keer weer ons uw 2 van de 5 mogelijke stemmen te geven en dit jaar opnieuw het aantal gehaalde stemmen te verhogen naar minimaal 100. Het bedrag van de waarde per stem wordt pas achteraf bekend gemaakt doch met de ruim 240 leden van onze vereniging hopen wij het genoemde aantal toch te bereiken. Vraag uw buren, familie, vrienden en bekenden of zij als stemmers ook een stem voor ons willen uitbrengen. Maak de KBO Roermond ook hier zichtbaar als grootste ouderenvereniging tijdens de prijsuitreiking. Alvast bedankt.

Een andersoortig activiteiten-aanbod in 2021, het wordt “DE HUISKAMER” genoemd, we willen dit plan met U op vrijdag 27 november bespreken, u en uw bezoek bent allen welkom. Wat houdt het in:
Door de gevolgen van de  Coronacrisis en onze wens een meer (inter-)actief activiteitenprogramma aan te bieden en te presenteren, heeft het bestuur besloten het gehele activiteitenaanbod in 2021 om te vormen.
De overwegingen daarbij zijn dat wij samen de vereniging zijn; wij bemerkten teveel eenzaamheidsproblematiek, een te zwakke sociale cohesie in onze vereniging, veel te weinig deelnemers tijdens activiteiten, daardoor te weinig samen doen.
Er waren onvoldoende mogelijkheden je levenservaring met anderen positief te delen en toe te passen, een kans meer te acteren voor anderen en door jezelf actief in te zetten als deelnemer of als vrijwilliger.
Eenzaamheid wordt in de Covid19-periode door veel senioren aan den lijve gevoeld en beleefd. De overheid en ook de KBO zelf startten een project, waarin de KBO Limburg, de provinciale GGD-en, de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht, het platform Mantelzorg Limburg, Burgerkracht Limburg en het Netwerk Senioren Limburg participeren.
Wij, als afdeling Roermond, vullen dat in door onze leden te vragen zelf de handen mee uit de mouwen te steken, actief te zijn zo wel in onze verenigingsactiviteiten als daarbuiten en zodoende de sociale cohesie in je eigen en andermans netwerk te versterken. De ander kan er baat bij hebben door er naar uit kijken om samen met andere KBO-ers samen dingen doen. Daarom zijn we voornemens in 2021 “DE HUISKAMER” te starten, waarin alle activiteiten zijn geïntegreerd. Het oude bestaande programma wordt daarin ondergebracht. Het wordt een maandelijkse activiteit (12x per jaar), vindt plaats in twee zalen van ‘De Donderie’ en is Corona-proof. We kunnen voorlopig volgens de huidige normen maar 40 personen toelaten. Er is een vrije inloop voor leden en introducees, dus breng je zoon, dochter of buurvrouw eens mee! Laat ook hen kennis maken met de KBO en hun activiteiten. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. De zaal in ‘De Donderie’ is open vanaf 13.00 uur en we eindigen om 17.00 uur. De activiteiten kunnen b.v. bestaan uit; bridgen of andere kaartsoorten, breng je kaartmaatje eens mee; rummy-cuppen; dammen; schaken of andere gezelschapsspelletjes; handenarbeid; gezellig praten onder het genot van koffie en thee of een ander drankje, breng eigen ideeën mee; etc. Alles moet kunnen:
vertel eens over uw vakantiefoto’s, reisverslagen, bijzondere gebeurtenissen, alles kan leuk, mooi of belangrijk zijn en bijdragen aan een mooie middag voor allen. Ook bestaat er de mogelijkheid (op afspraak) van een kraampje en toon hier uw eigen hobby of die samen met een ander. Wordt aan het project een thema gekoppeld (b.v. een lezing o.i.d.)  dan vindt dat plaats tussen 14.00 uur en 16.00 uur, zodat er nog ruimte bestaat om over het thema te discussiëren met mekaar. Gedurende die tijd is er geen vrij inloop!!
Er is steeds bij toerbeurt een bestuurslid en/of een vrijwilliger aanwezig, regelmatig ook de Ouderenadviseur. Met allerhande zaken en vragen kunt U bij hen terecht.
Zoals al geschreven, we willen dit plan met U op vrijdag 27 november bespreken. Wat U ervan vindt, positief of negatief, wat uw ideeën zijn, laat je horen!
We spelen dan een spel waarbij uw actieve inbreng noodzakelijk is. Uw inspraak is zeer welkom en belangrijk, geef het bestuur munitie voor deze nieuwe setting.
En als klap op de vuurpijl vindt er een oud spel plaats waarbij U allen wordt betrokken.
De voorzitter. 

Het alternatieve Kerstdiner.
Door de Coronamaatregel is het dit jaar niet mogelijk om ons traditionele Kerstdiner in De Donderie te organiseren omdat we dan veel leden zouden moeten teleurstellen wegens de beperkte toegang. Het bestuur heeft in samenspraak met G. Cox, Partyservice en Allround Catering Roermond, een alternatief besproken.
Uw feestelijke luxe Kerstdiner wordt op 18-12-2020 door Cox ‘koud’ bij u thuis bezorgd.
Een menu met vlees, vis of vegan. U mag zoveel pakketten bestellen als u wil om dat mogelijk samen met een partner, vriend of familie te genieten. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, omdat we sinds maart 2020 geen activiteiten hebben georganiseerd is een deel van uw contributie nu in de prijs per lid verrekend.
De juiste prijs geven we pas later door.
Wil U hier aan deelnemen dan vragen wij, met vermelding van het aantal pakketten, u aan te melden bij
Jos Derckx, Elmpterweg 52, 6042 KL Roermond, telefoon 0475-327007
of email naar kbopenn@gmail.com.
Bij een te geringe deelname gaat dit niet door.