Nieuwsbrief 2019-8

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Jos Derckx. Heeft u iets dat u alle leden wilt laten weten, stuur dan een email naar: jhj.derckx@gmail.com  of bel telefoonnummer 0475327007. De bezorgdatum van de Nieuwsbrief nr 9 is 4 november 2019. Berichten dienen uiterlijk 18 oktober 2019 binnen te zijn voor plaatsing. Onze eigen berichten zullen ten allen tijde voorgaan.

Foroxcity KBO Filmclub. Poms  Zondag 20 oktober 2019 om 11:00 uur. Sun Springs is meer dan een bejaardengemeenschap, het is een luxe resort waar de straten vol staan met palmbomen, de lucht altijd blauw is en een privé-ambulance minimaal één keer per dag langskomt. Bewoonster Martha (Diane Keaton) verveelt zich stierlijk in het prachtige seniorenparadijs en besluit om daar verandering in te brengen door een cheerleading club op te richten voor vrouwen boven de 60… Met Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Élodie Fontan, Medi Sadoun, Frédéric Chau en Julia Piaton.

Het is voor KBO-leden belangrijk om een KBO-pasje te hebben. Bij kortingsacties of entree kan dit gevraagd wordt. Geen pasje meer, vraag een nieuw bij Martin Koelen. Telefoon 0475331284.

Nieuws van het KBO-bestuur. Per 1 september 2019 heeft collega bestuurslid mw. Marga Houben-Verhees haar functie als algemeen bestuurslid om persoonlijke redenen neergelegd. Marga was vanaf de zomer 2018 kandidaat-bestuurslid en op de afgelopen ALV gekozen als bestuurslid. Als bestuurslid heeft Marga naast hulp bij de diverse evenementen o.a. ook dit jaar de Nieuwsbrief een aantal keren verzorgd. De afdeling KBO Roermond bedankt Marga voor haar grote inzet in het bestuur.

Naast Hans Gunsing, ons nieuwe aspirant bestuurslid, zoeken wij snel een 5e bestuurslid. Is dit iets voor u, meldt u dan aan bij onze voorzitter Martin Koelen, telefoon 0475331284 of mail  amkoelen@ziggo.nl.

NIEUW:  Website KBO Roermond. http://www.kboroermond.nl. De website wordt ook gebruikt om u actueler en sneller te informeren over activiteiten en verenigingsnieuws. Verbeterpunten, nieuws en suggesties van de leden zijn altijd welkom. Kijk er eens naar. De Nieuwsbrief zal daarnaast gewoon blijven bestaan en thuis bezorgd worden samen met het Magazine KBO-PCOB.

Verslag Bezoek Maas scheepvaartmuseum, Maasbracht. In een door de airco koele ruimte werden 26 deelnemers (28 hadden zich aangemeld) vriendelijk ontvangen met koffie en vlaai door de vrijwilligers van het museum. Daarna werden we in groepjes uitgebreid rondgeleid door drie bezielde (oud)schippers. Zij lieten ons de echt werkende sluis en een echt werkende scheepslift uit Frankrijk (allebei op schaal) zien. Ze vertelden ons verhalen over Maasbracht en de scheepvaart. Het vernietigen van 240 schepen in de haven in september 1944 maakte veel indruk. De deelnemers stelden vragen, die door de vrijwilligers enthousiast beantwoord werden. We konden daarna ook nog vrij rondkijken. Het was een interessante en leerzame middag. Na afloop ging een aantal deelnemers naar de buren voor een verkoelende ijscoupe. (dit verslag werd geschreven door dhr. G.Geurtjens)       

KBO Limburg zoekt: Vrijwilligers belastingservice IB 2019. Wie wil mee helpen bij de Belastingservice IB 2019. Gratis opleiding. Aanmelding en informatie bij uw afdelingsbestuur.

Onze leden Dhr. H. Völke en mw. H. Völke-Reket waren 5 september 70 jaar getrouwd. Wij hebben hen gebeld en door de commissie ‘Attenties’ is een bloemetje bezorgd en de voorzitter zal hen thuis bezoeken om namens ons te feliciteren. Is bij u iemand als lid bekend die wij kunnen feliciteren, geef het ons door.

Verkeersvoorlichting senioren door Autorijschool WILMA. Op dinsdag 29 oktober 2019 vanaf 14.00 tot 16.00 uur vindt in de Donderie een verkeersvoorlichting voor senioren plaats over nieuwe verkeersregels en het verlengen van het rijbewijs voor 75+ers. Besproken wordt met name: opfrissing verkeersregels – wijzigingen RVV – verschillen NL/D/B – vernieuwen rijbewijs en afleiding in verkeer. Ook is er tijd voor vragen stellen en een kop koffie. Toegang voor deze voorlichting is gratis, ook niet-leden zijn welkom. Max. 40 deelnemers,  VOL=VOL. Aanmelden verplicht bij de secretaris Pierre Mertens. Email: kbosecr@outlook.com  Tel. 0475322164.

De Boekenbeurs Vincentius Roermond wordt gehouden op 19 en 20 oktober van 10 tot 16 uur  in Clubgebouw van de Scouting René Höppener, Oude Keulsebaan 160, Roermond. Naast speeltuin Kitskensberg. U bent van harte welkom.

Rabo ClubSupport, voorheen de Rabobank Clubkas Campagne 2019,  loopt van 27 september 2019 t/m 11 oktober 2019. De Rabobank Echt-Roermond stelt €  200.000,00 beschikbaar voor de deelnemende clubs. Ook wij zijn daar weer bij. Stem mee op ons als ook u lid bent van deze Rabobank (je kunt lid worden door een aanvraag in te dienen bij de plaatselijke Rabobank mits je daar een rekening hebt). Elk lid van de Rabobank krijgt 5 stemmen te vergeven waarvan maximaal 2 per vereniging. Vraag ook uw kinderen ons in hun keuze op te nemen. Mensen, denk aan ons. Elke stem voor KBO Roermond is voor ons en u als lid geld waard.   Alvast bedankt hiervoor.   

Om telefonisch in contact te komen met de gemeente Roermond m.b.t. bijvoorbeeld het zorgteam, de mantelzorg of aanvraag tegemoetkoming chronisch zieken, wordt u verzocht het contact-telefoonnummer 14075 (zonder 0475) te bellen. Heeft u hierbij problemen gehad, U kunt uw bevindingen opsturen naar amkoelen@ziggo.nl  via het contactformulier van de website www.kboroermond.nl  of bellen met  0475331284 (ouderenadviseur: Martin Koelen). Alle binnengekomen berichten worden z.s.m. na gebruik vernietigd en de uitkomst is anoniem. Het onderzoek sluit op 1 november 2019.      

Eenzaam of alleen? Week van de eenzaamheid van 1 t/m 8 oktober 2019. Je alleen voelen of je eenzaam voelen is niet hetzelfde. Wel valt het vaak samen. Als je alleen bent, heb je niemand om je heen. Eenzaamheid betekent dat je iets mist, een hechte, emotionele band met anderen. Eenzame mensen voelen zich niet verbonden of hebben minder sociale relaties dan dat ze zouden wensen. Dat kan gevoelens geven van leegte, verdriet, angst en zinloosheid. Soms krijgen mensen ook lichamelijke en psychische klachten door eenzaamheid. Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Het kan voelen als eigen falen. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken. Bezoek de activiteiten, zie website gemeente.

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken bij gemeente en UWV. Mensen met een chronische ziekte of een beperking hebben vaak extra kosten als verplicht eigen risico, extra was- en beddengoed, hoge eigen bijdrage medicijnen of hoger energieverbruik. De gemeente Roermond verstrekt een tegemoetkoming van 200 euro per jaar aan mensen die meerkosten hebben als gevolg van hun chronische ziekte of beperking. Voorwaarden: woonachtig in gemeente Roermond, chronisch ziek/beperkt, extra kosten vanwege ziekte/beperking die niet vergoed worden. Let op: de aanvraag betreft kosten van het voorafgaande kalenderjaar!Aanvragen: info bij het Zorgteam van de gemeente Roermond: 0475359999.

Tijdens ‘senioren in ’t groen’ werden we aangesproken door de seniorenvereniging Boukoul of er bij ons leden zijn die interesse hebben om het spel ‘koersbal’ te spelen of te leren spelen. Pierre Mertens en ik (Jos Derckx) zijn er op bezoek geweest om een eerste indruk op te doen. We troffen er een gezellige groep van ongeveer 20 mannen en vrouwen uit Boukoul en Beesel aan die lekker ontspand dit spel 2 tegen 2 speelden. Voor de niet-kenners; koersbal wordt gespeeld door 2 teams van 2 personen op een vilten speelmat van ongeveer 8 x 2 mtr. Het lijkt een beetje op ‘jeux de boules’ , ook met een klein wit balletje waar je met je speelbal zo dicht mogelijk bij moet zien te rollen, niet gooien. Anders is dat deze bal in een zijkant een stukje lood heeft waardoor de bal niet rechtdoor rolt maar een rondere ellipskoers maakt. Na 1 uur spel is er koffiepauze.  Interesse om gezellig mee te spelen op woensdagmiddag, meld je aan bij Jos, bel 0475327007 of kbopenn@gmail.com            

Alzheimercafé Roermond De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond 7-10-2019 van 19:30 tot 21:30 uur  Kenmerken van dementie, door: Marianne van Woerden, Specialist Ouderengeneeskunde MET ggz