Nieuwsbrief 2020-9

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: deze Nieuwsbrief is samengesteld door het bestuur van KBO Roermond. We hopen dat de informatie nuttig voor u is. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem contact op met dhr. Martin Koelen: amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van Nieuwsbrief 10 is 30 november 2020; tevens de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. Berichten kunnen tot uiterlijk 20 november 2020 worden aangeboden. Wilt u sneller op de hoogte zijn van KBO-nieuws? Kijk dan op www.kboroermond.nl.


Programma 2020/2021:

  • 13 november 2020: ‘vrijwilligersmiddag’. Geannuleerd.
  • 27 november 2020:  ‘een ander soortig activiteiten-aanbod’. Geannuleerd.
  • 16 december 2020: ‘senioren in ’t Groen’. Geannuleerd.
  • 18 december 2020: ‘alternatieve kerstbuffet’ wordt op bestelling bij u thuis gebracht. Zie Nieuwsbrief 8 en 9.
  • 14 januari 2021: 1e ‘de Huiskamer’ bijeenkomst in de Donderie van 13.00-17.00 uur en vervolgens iedere 2e donderdag van de maand, behalve 13 mei 2021=20 mei 2021. Noteer het vast in uw agenda en lees vooral Nieuwsbrief 2020-10 en de andere Nieuwsbrieven in 2021 over het programma van ‘de Huiskamer’.

Let op: voor 2020 zijn alle door KBO Roermond (mede) georganiseerde bijeenkomsten, i.v.m. de coronamaatregelen, geannuleerd. Alleen het alternatieve kerstbuffet (thuis bezorgd) gaat door. Zie deze nieuwsbrief.


Bestuursinformatie:
1) Ledenadministratie: wijzigingen op uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens1952@planet.nl.
2) Nieuw (kandidaat) bestuurslid: mw. Truus Geurtjens is sinds kort kandidaat bestuurslid geworden en heeft de ledenadministratie per 1 oktober 2020 overgenomen van dhr. Martin Koelen.
3) Afscheid secretaris: op 21 september j.l. is dhr. Pierre Mertens als secretaris uitgetreden uit het bestuur; ruim 12 jaar heeft hij met passie deze functie vervuld. Pierre, bedankt voor je inzet. Het bestuur heeft op gepaste wijze (fles drank en bloemetje) afscheid van Pierre genomen. Dhr. Martin Koelen heeft de functie van secretaris overgenomen. Contact: amkoelen@ziggo.nl – 0475-331284.
4) Vrijwillige ouderenadviseur:  de ouderenadviseur kunt u raadplegen over een WMO-aanvraag. U kunt deze aanvraag ook zelf doen met bijvoorbeeld steun van kinderen, familieleden of andere personen. Contact met Zorgteam voor een aanvraag WMO: 0475-359999 of 359121. U kunt ook kijken op www.kboroermond.nl voor meer informatie. Dhr. Martin Koelen is KBO-ouderenadviseur: 0475-331284.
5) Contributie 2021: de facturen voor het lidmaatschap ‘verenigingsjaar 2021’ worden weer bezorgd. We verzoeken u dringend om deze betaling vóór 31 december 2020 te doen i.v.m. het afsluiten van het financiële deel van het verenigingsjaar én de afdracht naar KBO Limburg/Unie KBO. Blijf de vereniging steunen, ook in deze moeilijke coronatijd. Onze dank voor deze medewerking.


Themabijeenkomst ‘de Huiskamer’: het bestuur heeft besloten om deze themabijeenkomst, die gepland stond voor vrijdag 27 november a.s., door allerlei nieuwe corona maatregelen, uit veiligheidsoverwegingen, niet te laten doorgaan. We betreuren dit besluit, maar kunnen helaas niet anders! Uw gezondheid en onze gezondheid staat voorop. De voorbereidingen voor ons nieuwe project ‘de Huiskamer’ zijn vrijwel afgerond.  We zullen u op de hoogte houden via de Nieuwsbrieven en onze website.


De 5 speerpunten om lid te blijven en voor anderen om lid te worden: KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van ± 250.000 leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk, provinciaal en lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids) maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is/wordt aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling bij: wonen/welzijn/zorg; veiligheid; koopkracht; digitalisering; zingeving. Voor € 25,00 blijft u lid van onze vereniging of wordt u lid! Neem vanaf 14-1-2021 iemand mee naar een bijeenkomst in ‘de huiskamer’ en laat die persoon zien wat we doen.

KBO-PCOB voordeel: op de website www.kbo-pcob-voordeel.nl kunt u allerlei voordelen kopen, zoals: airfryer, diverse radio’s, mobiele klaptelefoon, hometrainer, draadloze digitale deurbel met camera, infrarode thermometer. Geen internetaansluiting? Vraag iemand om samen naar deze website te kijken en uw voordeel er mee te doen. Nieuw: online cursus van 10 onderwerpen voor slecht € 39,-; u dient hierbij wel internet te hebben om deel te nemen.

Groepscursus ‘Leven met veranderingen’: meerdere keren per jaar organiseert het algemeen maatschappelijk werk midden-Limburg, bij voldoende deelname, de cursus ‘Leven met veranderingen’. Deelname is gratis. Waar: Bredeweg 239D Roermond. Informatie kunt u inwinnen op 088-6560600 of groepswerkamw@amwml.nl. Begeleiding gespreksgroep: professionals algemeen maatschappelijk werk midden-Limburg.

Senior Vriendelijk Roermond: KBO Roermond is met enkele andere maatschappelijke- en welzijnsorganisaties uit Roermond, vertegenwoordigd in een netwerkgroep, die invulling gaat geven aan een senior vriendelijker Roermond. Tevens praten we mee met de gemeente in een afzonderlijke kerngroep over aanpak eenzaamheid.

Samenleving weer stukje op slot: De week van de eenzaamheid ligt net achter ons en de regering heeft om de coronacrisis stand te bieden de samenleving weer een stukje op slot gedaan. Des te belangrijker wordt het nu om eenzaamheid onder kwetsbare groepen en senioren te voorkomen. Daarom een oproep om te blijven omzien naar elkaar. Enkele eenvoudige dingen die we samen kunnen doen met in achtneming van coronaregels: pak de telefoon; ga in gesprek en nodig iemand uit op de koffie/thee of ga bij iemand op de koffie/thee; onderneem samen iets: wandelen, fietsen, praten, tuinonderhoud. De ‘Ouderen-informatielijn’ voor al uw vragen kunt u op maandag t/m vrijdag bereiken van 09.00-17.00 uur onder telefoonnummer 030-3400600. U kunt ook voor een luisterend oor de KBO-ouderenadviseur (dhr. Martin Koelen) bellen: 0475-331284. We wensen u veel sterkte en gezondheid in deze periode.

Rouwverwerking: Het overlijden van een partner kan veel teweeg brengen. Soms lijkt aan het verdriet geen einde te komen, terwijl iedereen om je heen verder gaat. Omgaan met dit verlies doet iedereen op zijn eigen manier. Rouwen is heel persoonlijk. Het kan steun geven om het verlies te delen met anderen die ook hun partner hebben verloren. Een gespreksgroep biedt hiervoor de mogelijkheid. Data: 10/11/20, 24/11/20, 8/12/20 en 5/1/21. Tijd: 09.30-11.30 uur. Waar: Bredeweg 239D Roermond. Kosten: gratis. Aanmelden: verplicht op 088-6560600 of groepswerkamw@amwml.nl. Begeleiding gespreksgroep: professionals algemeen maatschappelijk werk midden-Limburg.

Alternatief kerstbuffet: U kunt zich nog opgeven bij dhr. Jos Derckx (0475-327007 of kbopenn@gmail.com); alleen doorgeven hoeveel dinerpakketten u wilt bestellen. Kosten per dinerpakket: leden € 5 en niet-leden € 8. Leden die bij dhr. Jos Derckx dinerpakketten hebben besteld, krijgen op het woonadres een bestellijst voor de definitieve bestelling (wat wilt u eten) en de betaling. Let op: bestelling en betaling dienen 15 november 2020 binnen te zijn! Op 18 december a.s. wordt uw bestelling door cateraar COX op uw woonadres geleverd; alleen nog warm maken en serveren. Doe mee met dit initiatief. Nodig iemand uit en maak er een gezellig samenzijn van in deze moeilijke tijden; wel de coronamaatregelen volgen. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met dhr. Jos Derckx: 0475-327007 of dhr. Hans Gunsing: 0475-330328.

Wist U ?
1) Gesprek met minister-president: dat enkele weken geleden een actief KBO-PCOB lid, samen met andere senioren, op het Catshuis met premier Rutte heeft gesproken over de vraag hoe senioren in dit coronatijdperk staan en hoe het kabinet (beter) rekening kan houden bij toekomstige maatregelen.
2) Vallen: dat in 2019 109.000 65plussers op de SEH-verlening zijn opgenomen na een val en dat 5000 senioren zijn overleden. Vallen is dé sluipmoordenaar! Elke 6 minuten belandt een 55plusser in het ziekenhuis. Kijk op www.kbo-pcob.nl voor meer informatie.
3) Manifest coronavaccin: dat KBO-PCOB, samen met andere maatschappelijke organisaties een manifest heeft ondertekend dat aandacht vraagt om voorrang te verlenen aan kwetsbare groepen bij een coronavaccin.

Werving belastinginvuller: KBO Limburg zoekt belastinginvullers. Gratis training en bijscholing. Heeft u affiniteit met belastingformulieren invullen? Meldt u vóór 15 november 2020 bij de secretaris dhr. Martin Koelen: 0475-331284.

Deelnamelijsten bijeenkomsten: Bij bijeenkomsten zullen i.v.m. de coronamaatregelen deelnemerslijsten worden aangemaakt of u wordt bij de zaal, indien er nog plek is, bijgeschreven. Deze lijsten zijn van belang voor het eventuele corona-contact-onderzoek. Na 14 dagen worden deze lijsten door de organisatie zorgvuldig vernietigd.

Coronatestpunt Roermond: heeft u corona gerelateerde klachten? Vanaf 2 november 2020 kunt u zich laten testen op het bedrijventerrein in Merum: Boven de Wolfskuil 14. Aanmelden is verplicht! Telefoon: 0800-1202 – mail: http://www.coronatest.nl. Zie ook de website van GGD-Noord Limburg.

Cuypershuis: ‘800 jaar Munsterkerk’ in Cuypershuis Roermond: di-zo 11-17.00 uur t/m 9 mei 2021.


Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten‘, ‘COX-catering’ uit Maasniel, en ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond; ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Foroxity-cinema’ Roermond voor korting bij KBO-films..                                                 

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!