Nieuwsbrieven

Algemeen:

  • De lokale Nieuwsbrief wordt 10x per jaar door bezorgers van KBO Roermond bezorgd op het huisadres.
  • De bezorgingdata worden in de lokale Nieuwsbrief vermeld.
  • Leden die buiten het bezorggebied van de KBO Roermond woonachtig zijn, krijgen de Nieuwsbrief per mail toegezonden.

Lokale Nieuwsbrief:

De lokale Nieuwsbrief wordt door twee bestuursleden samengesteld. De prioriteit van het artikel is bepalend wanneer het in de Nieuwsbrief wordt geplaatst. Wanneer een lid een artikel wil schrijven voor de Nieuwsbrief, dient contact te worden opgenomen met de samensteller van de Nieuwsbrief:

Dhr. Jos Derckx:
Telefoon: 0475327007 of stuur een mail naar: kbopenn@gmail.com.

Nieuwsbrief niet ontvangen? Neem dan contact op met de bezorgcoördinator, van alle KBO-post, dhr. Jos Derckx. Telefoon: 0475327007 of stuur een mail naar kbopenn@gmail.com.

Jaaroverzicht bezorging lokale Nieuwsbrieven:

2020
Nieuwsbrief-1 – 3 februari 2020
Nieuwsbrief-2 – 9 maart 2020
Nieuwsbrief-3 – 30 maart 2020
Nieuwsbrief-4 – 4 mei 2020
Nieuwsbrief-5 – 1 juni 2020
Nieuwsbrief-6 – 29 juni 2020
Nieuwsbrief-7 – 31 augustus 2020
Nieuwsbrief-8 – 28 september 2020
Nieuwsbrief-9 – 2 november 2020
Nieuwsbrief-10 – 30 november 2020

Gelijktijdig met de Nieuwsbrieven wordt ook het ‘Magazine KBO-PCOB’ en ‘KBO Roermond post’ bezorgd.