Organisatie

KBO Roermond

  • Is op 7 september 2007 informeel opgericht uit een aantal KBO-afdelingen binnen de Gemeente Roermond. Op 17 september 2007 is in Roermond de notariële akte gepasseerd bij Notaris Mr. Joseph Leonard Houben. De KBO Roermond is gevestigd in Roermond. In de notariële akte zijn de statuten voor de afdeling opgenomen.
  • De KBO Roermond telt ± 270 leden, werkt lokaal nauw samen met andere welzijnsorganisaties in het overleg met de gemeente, biedt dienstverlening aan (zie menu: informatie), informeert, organiseert activiteiten en brengt mensen samen. Het lidmaatschap geeft recht op diverse voordelen.

Unie KBO:

  • Is een katholieke organisatie die op landelijk niveau samenwerkt met de PCOB (Protestant Christelijke Ouderenbond). Het hoofdkantoor is gevestigd in Nieuwegein. Beide Bonden streven op termijn naar een fusie.
  • De Unie KBO is samen met de PCOB, met meer dan 275.000 leden, als KBO-PCOB, landelijk gesprekspartner namens de senioren bij andere maatschappelijke organisaties, de media, de regering en de vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Verder verzorgt de KBO-PCOB cursussen, informeert middels een landelijke Nieuwsbrief voor leden, geeft 10x per jaar een landelijk blad uit en zorgt voor allerlei collectieve voordelen. Op de website van KBO-PCOB staat informatie over allerlei zaken m.b.t. landelijke belangenbehartiging. Leden kunnen zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief en profiteren van allerlei voordelen.

Contact: seniorenorganisatie KBO-PCOB

Ringwade 67 – 3439 LM Nieuwegein
Telefoon: 0303400600
Email: info@kbo-pcob.nl
Internet: http://www.kbo-pcob.nl

KBO Limburg:

  • Is een organisatie die op provinciaal niveau de Unie KBO vertegenwoordigt in Limburg en is gevestigd in Roermond:
  • Is een van de 11 provinciale Bonden in Nederland die samen de Unie KBO vormen, telt ongeveer 36.000 leden en is in de provincie gesprekspartner namens de senioren bij andere maatschappelijke organisaties, de media, provinciaal bestuur en provinciale afgevaardigden. Op de website van KBO Limburg staat informatie over allerlei zaken m.b.t. provinciale belangenbehartiging. Verder verzorgt de KBO Limburg cursussen en biedt dienstverlening aan.

Contact: seniorenorganisatie KBO Limburg
Steegstraat 5 – 6040 AZ Roermond
Telefoon: 0475381740
Email: info@kbolimburg.nl
Internet: http://www.kbolimburg.nl

De provinciale KBO Limburg is weer onderverdeeld in allerlei regio’s; een van de regio’s is midden-Limburg, waar de KBO Roermond, met een aantal andere KBO-afdelingen, deel van uitmaakt. Namens de KBO Roermond vertegenwoordigen 2 bestuursleden de afdeling in de regio KBO Midden-Limburg.