Programma

Algemeen:

 • Bijna alle activiteiten/evenementen die de KBO Roermond organiseert vinden plaats in zalencentrum ‘De Donderie’ – Donderbergweg 47 – 6043 JA Roermond. Telefoon: 0475336712.
 • Het zalencentrum ‘de Donderie’ is bereikbaar met openbaar vervoer (stadsdienst) en in de omgeving is (voldoende) parkeergelegenheid. Activiteiten/evenementen die op een andere locatie plaatsvinden worden via de Nieuwsbrief bekend gemaakt. Het bestuur is bevoegd om naar de ledenpas te vragen bij een activiteit/evenement; neem de ledenpas daarom mee bij een activiteit/evenement.
 • Het ‘jaarprogramma activiteiten/evenementen’ is opgenomen in de Nieuwsbrief van de  KBO Roermond en staat vermeld onder de agenda van activiteiten/evenementen.
 • De beschrijving van een activiteit/evenement m.b.t.: inhoud, wel/niet aanmelden, wel/geen kosten, locatie, introducees, tijdstip, etc. wordt altijd in de Nieuwsbrief opgenomen.

Kosten van een activiteit/evenement:

 • De activiteiten/evenementen zijn voor leden van de KBO Roermond gratis of er wordt een ‘kleine eigen bijdrage’ gevraagd. Dit staat altijd in de Nieuwsbrief.
 • Voor enkele activiteiten/evenementen wordt een ‘grotere eigen bijdrage’ gevraagd; te denken valt aan deelname aan een busreis of bootreis, kerstbuffet, museumbezoek of excursie. Dit staat altijd in de Nieuwsbrief.
 • Partners van leden van de KBO Roermond, die geen lid zijn en introducees, zijn voor deelname aan activiteiten/evenementen, mits anders bepaald in de Nieuwsbrief, een bijdrage verschuldigd. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld door het bestuur en bekend gemaakt in de Nieuwsbrief.

Volgorde van deelname/inschrijving aan een activiteit/evenement met ‘grotere eigen bijdrage’:

 • KBO leden hebben voorrang boven partners van leden (woonachtig op hetzelfde huisadres) die geen lid zijn, mits ze op tijd hebben ingeschreven/betaald. De volgorde van deelneming gaat eerst op datum betaling en dan op inschrijving (inschrijfformulier of mail); lees de beschrijving in de Nieuwsbrief goed door. N.B. De inschrijving is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de KBO Roermond staat.
 • Indien een activiteit/evenement is volgeboekt worden belangstellenden (KBO leden, partners en introducees) op een wachtlijst geplaatst. Wanneer plaatsen vrijkomen, worden eerst de KBO leden en daarna bij nog openstaande plaatsen voor partners en Introducees de resterende plaatsen ter beschikking gesteld. Vóór aanvang van de activiteit/evenement dient het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de KBO Roermond te staan.

Restitutie bij annulering van deelname aan een activiteit/evenement met ‘grotere eigen bijdrage’:

 • Annuleren van een activiteit/evenement kan alleen schriftelijk of per mail worden gedaan. Per activiteit/evenement staat dit in de Nieuwsbrief.
 • Indien door het bestuur contractueel afspraken zijn gemaakt met externe partijen, worden de gemaakte kosten en € 1,50 administratiekosten per persoon in mindering gebracht op de eigen bijdrage en wordt het resterende bedrag teruggestort.
 • Indien de vrijgekomen plek wordt ingenomen door een andere persoon of andere personen, wordt alleen € 1,50 administratiekosten per persoon in mindering gebracht.
 • Deelnemers die bij aanvang van bijvoorbeeld een busreis, bootreis of excursie te laat arriveren en daardoor niet meer deel kunnen nemen, krijgen geen restitutie.
 • Let op: indien een activiteit/evenement door het afdelingsbestuur wordt geannuleerd, bijvoorbeeld door te weinig inschrijvingen, wordt het inschrijfgeld volledig teruggestort.

Aansprakelijkheid:

Het bestuur erkent geen aansprakelijkheid bij verlies en/of schade aan persoonlijke eigendommen bij deelname aan activiteiten/evenementen. Uitzondering is een activiteit, waarvoor een collectieve reisverzekering is afgesloten; dit laatste wordt altijd in de Nieuwsbrief aangegeven.

‘Jaarprogramma activiteiten/evenementen’:

2020

 • 15 januari 2020 – 14.00 uur – Ida en Pieter Kersten (Afrikadeskundigen) gaan in Namibie op zoek naar Hendrik Witbooi (naar de gelijknamige roman van Conny Braam) in ‘de Donderie’ (aanmelden verplicht – gratis).
 • 28 januari 2020 – 10.00-16.00 uur – Gilde Opleidingen, Living Lab – belevingsevenement eHealth – Kerkeveldlaan 1 Roermond. Zie ook menu: Nieuws (inloop – gratis).
 • 19 januari 2020 – 11.00 uur – Foroxity – KBO filmclub: ‘The Farewell’ (korting op vertoon ledenpas).
 • 16 februari 2020 – 11.00 uur – Foroxity – KBO filmclub: ‘The Good Liar’ (korting op vertoon ledenpas).
 • 18 februari 2020 – 14.00 uur – ‘Algemene ledenvergadering’ in ‘de Donderie’ (alleen voor leden – gratis).
 • 26 maart 2020 – 14.00 uur – interactieve bijeenkomst over de ‘donorwet’ in ‘de Donderie’ door Remedica uit Eindhoven (aanmelden verplicht – gratis).
 • 9 en 16 april 2020 – 14.00 uur. Lezing door apotheker over medicijngebruik senioren. Organisatie Wel.kom. Voor meer info zie menu: nieuws.
 • 21 april 2020 – 14.00 uur – ‘gezellige middag’ in ‘de Donderie’ (alleen voor leden – gratis).
 • 18 mei 2020 – 14.00 uur – ‘tekenworkshop’ in ‘de Donderie’ (aanmelden verplicht – alleen voor leden en leden van vereniging Donderberg 55+ – gratis).
 • 28 mei 2020 – 14.00 uur – lezing over ‘trombose en mantelzorg’ in ‘de Donderie’ (gratis).
 • 19 juni 2020 KBO Roermond bestaat op 17 maart 2020 ’12 1/2 jaar’. Binnenkort hoort/leest u meer over dit evenement. (aanmelden verplicht – hogere eigen bijdrage – alleen voor leden en introducees van leden).
 • Juli 2020: geen activiteit/evenement.
 • Augustus 2020: wandelpuzzeltocht of fietspuzzeltocht. Datum/tijdstip/locatie volgt (gratis).
 • 22 september 2020 – 14.00 uur – themabijeenkomst over ‘levenseinde’ in ‘de Donderie’ (aanmelden verplicht – gratis).
 • 20 oktober 2020 – 14.00 uur – ‘Kom in beweging’ in ‘de Donderie’ door Remedica uit Eindhoven (aanmelden verplicht – gratis).
 • 22 november 2020 – 10.30 – 15.30 uur – ‘creatieve beurs’ in ‘de Donderie’ (gratis).
 • 18 december 2020 – 14.00 uur – ‘kerstbuffet met live muziek’ in ‘de Donderie’ (aanmelden verplicht – alleen voor leden en introducees van leden – grotere eigen bijdrage)

In de loop van 2020 zullen nog 1 of 2 excursies plaatsvinden naar Risk Factorie in Venlo (zie ook Nieuwsbrief 10-2019. Het vervoer is per touringcar en er wordt een hogere eigen bijdrage gevraagd.

Eigen idee?

Leden die een idee hebben over een te organiseren activiteit/evenement kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden of het ‘contactformulier’ invullen en versturen.

‘de Donderie: voldoende parkeerplaatsen en Arriva busdienst stopt in de buurt.